Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 2:30

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 2:30

Sebab itu--demikianlah firman TUHAN, Allah Israel--sesungguhnya Aku telah berjanji: Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapan-Ku selamanya, b  tetapi sekarang--demikianlah firman TUHAN--:Jauhlah hal itu dari pada-Ku! Sebab siapa yang menghormati Aku, akan Kuhormati, c  tetapi siapa yang menghina d  Aku, akan dipandang rendah. e 

AYT (2018)

“Sebab itu, inilah firman TUHAN, Allah Israel, ‘Aku telah berjanji bahwa keluargamu dan nenek moyangmu akan hidup di hadapan-Ku sampai selamanya.’ Akan tetapi, sekarang, inilah firman TUHAN, ‘Jauhlah itu dari-Ku. Sebab, siapa yang menghormati Aku, Aku akan menghormati, tetapi siapa yang menghina Aku, Aku akan memandang rendah.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 2:30

Maka sebab itu firman Tuhan, Allah Israel, demikian: Sebenarnya dahulu Aku sudah berfirman, bahwa orang isi rumahmu dan orang isi rumah bapamu akan berjalan di hadapan hadirat-Ku sampai selama-lamanya, tetapi sekarang firman Tuhan: Jauhlah ia itu dari pada-Ku, karena barangsiapa mempermuliakan Daku, maka Akupun mempermuliakan dia kelak, tetapi barangsiapa yang mencelakan Daku, ia itu akan dibinasakan.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 2:30

Aku, TUHAN Allah Israel, dahulu telah berjanji, bahwa keluargamu dan margamu akan melayani Aku sebagai imam untuk selamanya. Tetapi sekarang Aku tidak menghendaki hal itu lagi! Sebab yang menghormati Aku, akan Kuhormati tetapi yang menghina Aku, akan Kuhina.

TSI3 (2014)

“Oleh karena itu TUHAN Allah Israel berkata, ‘Aku memang berjanji bahwa para keturunan Harun akan melayani Aku selamanya-lamanya.’ Tetapi sekarang Aku berkata, ‘Tidak akan seperti itu lagi!’ Karena Aku akan menghormati siapa yang menghormati Aku, tetapi mengutuk orang yang memandang Aku rendah!

MILT (2008)

Sebab itu, firman TUHAN YAHWEH 03068, Allah Elohim 0430 Israel, "Sesungguhnya Aku berfirman, keturunanmu dan keturunan leluhurmu akan berjalan di hadapan-Ku sampai selamanya. Namun sekarang TUHAN YAHWEH 03068 berfirman: Jauhlah hal itu dari-Ku! Sebab mereka yang menghormati Aku, Aku akan menghormatinya; dan mereka yang merendahkan Aku, akan dipandang hina.

Shellabear 2011 (2011)

Jadi, demikianlah firman ALLAH, Tuhan yang disembah bani Israil, Aku memang telah berfirman bahwa keluargamu dan keluarga leluhurmu akan hidup di hadapan-Ku sampai selama-lamanya, tetapi sekarang, demikianlah firman ALLAH, jauhlah hal itu dari-Ku! Orang yang memuliakan Aku akan Kumuliakan, dan orang yang meremehkan Aku akan dipandang hina.

AVB (2015)

Jadi, demikianlah firman TUHAN, Allah Israel, ‘Aku memang telah berfirman bahawa keluargamu dan keluarga leluhurmu akan hidup di hadapan-Ku untuk selama-lamanya,’ tetapi sekarang, demikianlah firman TUHAN, ‘jauhlah hal itu daripada-Ku! Orang yang memuliakan-Ku akan Kumuliakan, dan orang yang meremehkan Aku akan dipandang hina.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 2:30

Sebab itu
<03651>
-- demikianlah firman
<05002>
TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
Israel
<03478>
-- sesungguhnya Aku telah berjanji
<0559> <0559>
: Keluargamu
<01004>
dan kaummu
<01> <01004>
akan hidup
<01980>
di hadapan-Ku
<06440>
selamanya
<05769>
, tetapi sekarang
<06258>
-- demikianlah firman
<05002>
TUHAN
<03068>
--: Jauhlah
<02486>
hal itu dari pada-Ku! Sebab
<03588>
siapa yang menghormati
<03513>
Aku, akan Kuhormati
<03513>
, tetapi siapa yang menghina
<0959>
Aku, akan dipandang rendah
<07043>
.

[<05704>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 2:30

Maka sebab
<03651>
itu firman
<05002>
Tuhan
<03068>
, Allah
<0430>
Israel
<03478>
, demikian
<0559>
: Sebenarnya dahulu
<03513>
Aku sudah berfirman
<0559>
, bahwa orang isi rumahmu
<01004>
dan orang isi rumah
<01004>
bapamu
<01>
akan berjalan
<01980>
di hadapan hadirat-Ku
<06440>
sampai
<05704>
selama-lamanya
<05769>
, tetapi sekarang
<06258>
firman
<05002>
Tuhan
<03068>
: Jauhlah
<02486>
ia itu dari pada-Ku, karena
<03588>
barangsiapa mempermuliakan
<03513>
Daku, maka Akupun mempermuliakan
<03513>
dia kelak, tetapi barangsiapa yang mencelakan
<0959>
Daku, ia itu akan dibinasakan
<07043>
.
AYT ITL
“Sebab itu, inilah
<03651>
firman
<05002>
TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
Israel
<03478>
, ‘Aku telah berjanji
<0559> <0559>
bahwa keluargamu
<01004>
dan nenek moyangmu
<01>
akan hidup
<01980>
di hadapan-Ku
<06440>
sampai
<05704>
selamanya
<05769>
.’ Akan tetapi, sekarang
<06258>
, inilah firman
<05002>
TUHAN
<03068>
, ‘Jauhlah
<02486> <0>
itu dari-Ku
<0> <02486>
. Sebab
<03588>
, siapa yang menghormati
<03513>
Aku, Aku akan menghormati
<03513>
, tetapi siapa yang menghina
<0959>
Aku, Aku akan memandang rendah
<07043>
.

[<01004> <00>]
AVB ITL
Jadi, demikianlah
<03651>
firman
<05002>
TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
Israel
<03478>
, ‘Aku memang
<0559> <0> <0559> <0>
telah berfirman
<0> <0559> <0> <0559>
bahawa keluargamu
<01004>
dan keluarga
<01004>
leluhurmu
<01>
akan hidup
<01980>
di hadapan-Ku
<06440>
untuk
<05704>
selama-lamanya
<05769>
,’ tetapi sekarang
<06258>
, demikianlah firman
<05002>
TUHAN
<03068>
, ‘jauhlah
<02486>
hal itu daripada-Ku! Orang yang memuliakan-Ku
<03513>
akan Kumuliakan
<03513>
, dan orang yang meremehkan
<0959>
Aku akan dipandang hina
<07043>
.

[<00>]
HEBREW
wlqy
<07043>
yzbw
<0959>
dbka
<03513>
ydbkm
<03513>
yk
<03588>
yl
<0>
hlylx
<02486>
hwhy
<03068>
Man
<05002>
htew
<06258>
Mlwe
<05769>
de
<05704>
ynpl
<06440>
wklhty
<01980>
Kyba
<01>
tybw
<01004>
Ktyb
<01004>
ytrma
<0559>
rwma
<0559>
larvy
<03478>
yhla
<0430>
hwhy
<03068>
Man
<05002>
Nkl (2:30)
<03651>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 2:30

Sebab itu--demikianlah firman TUHAN, Allah Israel--sesungguhnya Aku telah berjanji 1 : Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapan-Ku selamanya, tetapi sekarang--demikianlah firman TUHAN--:Jauhlah 2  hal itu dari pada-Ku! Sebab siapa yang menghormati 3  4  Aku, akan Kuhormati 3  4 , tetapi siapa yang menghina 5  Aku, akan dipandang rendah.

[+] Bhs. InggrisTIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA