TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Tesalonika 2:9-11

Konteks
2:9 Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan Iblis, v  dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu 1 , w  2:10 dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa x  karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran 2  yang dapat menyelamatkan y  mereka. 2:11 Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan z  kesesatan a  atas mereka 3 , yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, b 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:9]  1 Full Life : RUPA-RUPA PERBUATAN AJAIB, TANDA-TANDA DAN MUKJIZAT-MUKJIZAT PALSU.

Nas : 2Tes 2:9

Untuk pembahasan mengenai berbagai kegiatan manusia durhaka itu,

lihat art. ZAMAN ANTIKRISTUS.

[2:10]  2 Full Life : MENGASIHI KEBENARAN.

Nas : 2Tes 2:10

Sejak permulaan penciptaan, persoalan inti dalam hubungan manusia dengan Allah adalah pengabaian Firman dan kebenaran Allah atau kasih kita terhadapnya. Masalah ini juga merupakan pokok persoalan pada akhir zaman ini. Keselamatan akan dialami hanya oleh mereka yang oleh iman kepada Kristus dengan gigih dan sungguh-sungguh "mengasihi kebenaran", yang percaya dengan keyakinan teguh apa yang dikatakan Allah dan menolak semua jenis penyataan atau ajaran baru yang bertentangan dengan kebenaran itu

(lihat cat. --> Mat 24:5,

lihat cat. --> Mat 24:11;

[atau ref. Mat 24:5; Mat 24:11]

lihat art. KESENGSARAAN BESAR).

[2:11]  3 Full Life : MENDATANGKAN KESESATAN ATAS MEREKA.

Nas : 2Tes 2:11

Setelah sang penahan disingkirkan

(lihat art. ZAMAN ANTIKRISTUS)

dan manusia durhaka dinyatakan, tidak akan ada lagi kesempatan untuk selamat bagi suatu kelompok tertentu:

 1. 1) Kelompok ini terdiri atas semua orang yang berada di dalam atau di luar gereja, yang setelah dengan memadai mendengarkan Firman Allah, maka dengan sukarela dan sadar mereka menolak untuk mengasihi kebenaran dan sebaliknya memilih untuk suka kejahatan dunia ini

  (lihat cat. --> 2Tes 2:10;

  lihat cat. --> 2Tes 2:12).

  [atau ref. 2Tes 2:10,12]

 2. 2) Allah akan mendatangkan kesesatan yang kuat atas orang-orang itu sehingga mereka tidak pernah lagi berkesempatan untuk mempercayai kebenaran yang sudah mereka tolak itu (ayat 2Tes 2:12). Mereka terkutuk untuk selamanya mempercayakan "dusta itu" (yaitu ajaran manusia durhaka).
 3. 3) Maksud Allah dalam mengirim "kesesatan" ialah supaya mereka akan "dihukum" (ayat 2Tes 2:12). Karena itu, bagi mereka yang pernah mendengar dan mengerti Firman Allah, namun tidak mengasihi kebenarannya, malahan telah memilih kesenangan dosa, "tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman" (Ibr 10:26-27;

  lihat art. KEMURTADAN PRIBADI).

 4. 4) Keselamatan sepanjang masa kesengsaraan besar itu akan ditawarkan hanya kepada mereka yang belum pernah mempunyai kesempatan yang memadai untuk menerima pengetahuan akan kebenaran atau memahami Injil (bd. Wahy 7:14; 11:3; 14:6-7). Mereka yang memberitakan Injil pada masa itu mungkin termasuk 144.000 orang dari suku Israel

  (lihat cat. --> Wahy 7:4), kedua saksi

  (lihat cat. --> Wahy 11:3) dan para malaikat

  (lihat cat. --> Wahy 14:6).

  [atau ref. Wahy 7:4; Wahy 11:3; Wahy 14:6]TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA