TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 14:45

14:45 kai <2532> elywn <2064> (5631) euyuv <2117> proselywn <4334> (5631) autw <846> legei <3004> (5719) rabbi <4461> kai <2532> katefilhsen <2705> (5656) auton <846>

Mazmur 12:2-4

12:2 <01696> wrbdy <03820> blw <03820> blb <02513> twqlx <08193> tpv <07453> wher <0854> ta <0376> sya <01696> wrbdy <07723> aws<12:3> (12:2)

12:2 (11:3) mataia <3152> elalhsen <2980> ekastov <1538> prov <4314> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> ceilh <5491> dolia <1386> en <1722> kardia <2588> kai <2532> en <1722> kardia <2588> elalhsan <2980>

12:3 <01419> twldg <01696> trbdm <03956> Nwsl <02513> twqlx <08193> ytpv <03605> lk <03068> hwhy <03772> trky<12:4> (12:3)

12:3 (11:4) exoleyreusai kuriov <2962> panta <3956> ta <3588> ceilh <5491> ta <3588> dolia <1386> kai <2532> glwssan <1100> megalorhmona

12:4 <0> wnl <0113> Nwda <04310> ym <0853> wnta <08193> wnytpv <01396> rybgn <03956> wnnsll <0559> wrma <0834> rsa<12:5> (12:4)

12:4 (11:5) touv <3588> eipontav thn <3588> glwssan <1100> hmwn <1473> megalunoumen <3170> ta <3588> ceilh <5491> hmwn <1473> par <3844> hmwn <1473> estin <1510> tiv <5100> hmwn <1473> kuriov <2962> estin <1510>

Mazmur 55:21

55:21 <06609> twxtp <01992> hmhw <08081> Nmsm <01697> wyrbd <07401> wkr <03820> wbl <07128> brqw <06310> wyp <04260> tamxm <02505> wqlx<55:22> (55:21)

55:21 (54:22) diemerisyhsan <1266> apo <575> orghv <3709> tou <3588> proswpou <4383> autou <846> kai <2532> hggisen <1448> h <3588> kardia <2588> autou <846> hpalunyhsan oi <3588> logoi <3056> autou <846> uper <5228> elaion <1637> kai <2532> autoi <846> eisin <1510> bolidev <1002>

Mazmur 120:2

120:2 <07423> hymr <03956> Nwslm <08267> rqs <08193> tpvm <05315> yspn <05337> hlyuh <03068> hwhy(120:2)

120:2 (119:2) kurie <2962> rusai thn <3588> quchn <5590> mou <1473> apo <575> ceilewn <5491> adikwn <94> kai <2532> apo <575> glwsshv <1100> doliav <1386>

Amsal 26:23-26

26:23 <07451> er <03820> blw <01814> Myqld <08193> Mytpv <02789> vrx <05921> le <06823> hpum <05509> Mygyo <03701> Pok(26:23)

26:23 (33:23) argurion <694> didomenon <1325> meta <3326> dolou <1388> wsper <3746> ostrakon hghteon ceilh <5491> leia <3006> kardian <2588> kaluptei <2572> luphran

26:24 <04820> hmrm <07896> tysy <07130> wbrqbw <08130> anwv <05234> rkny <08193> *wytpvb {wtpvb} (26:24)

26:24 (33:24) ceilesin <5491> panta <3956> epineuei <1962> apoklaiomenov ecyrov <2190> en <1722> de <1161> th <3588> kardia <2588> tektainetai dolouv <1388>

26:25 <03820> wblb <08441> twbewt <07651> ebs <03588> yk <0> wb <0539> Nmat <0408> la <06963> wlwq <02603> Nnxy <03588> yk(26:25)

26:25 (33:25) ean <1437> sou <4771> dehtai <1210> o <3588> ecyrov <2190> megalh <3173> th <3588> fwnh <5456> mh <3165> peisyhv <3982> epta <2033> gar <1063> eisin <1510> ponhriai <4189> en <1722> th <3588> quch <5590> autou <846>

26:26 <06951> lhqb <07451> wter <01540> hlgt <04860> Nwasmb <08135> hanv <03680> hokt(26:26)

26:26 (33:26) o <3588> kruptwn <2928> ecyran <2189> sunisthsin dolon <1388> ekkaluptei de <1161> tav <3588> eautou <1438> amartiav <266> eugnwstov en <1722> sunedrioiv <4892>

Yeremia 42:2-3

42:2 <0853> wnta <07200> twar <05869> Kynye <0834> rsak <07235> hbrhm <04592> jem <07604> wnrasn <03588> yk <02063> tazh <07611> tyrash <03605> lk <01157> deb <0430> Kyhla <03068> hwhy <0413> la <05704> wndeb <06419> llpthw <06440> Kynpl <08467> wntnxt <04994> an <05307> lpt <05030> aybnh <03414> whymry <0413> la <0559> wrmayw(42:2)

42:2 (49:2) prov <4314> ieremian <2408> ton <3588> profhthn <4396> kai <2532> eipan autw <846> pesetw <4098> dh <1161> to <3588> eleov <1656> hmwn <1473> kata <2596> proswpon <4383> sou <4771> kai <2532> proseuxai <4336> prov <4314> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> peri <4012> twn <3588> kataloipwn <2645> toutwn <3778> oti <3754> kateleifyhmen <2641> oligoi <3641> apo <575> pollwn <4183> kaywv <2531> oi <3588> ofyalmoi <3788> sou <4771> blepousin <991>

42:3 <06213> hven <0834> rsa <01697> rbdh <0853> taw <0> hb <01980> Kln <0834> rsa <01870> Krdh <0853> ta <0430> Kyhla <03069> hwhy <0> wnl <05046> dgyw(42:3)

42:3 (49:3) kai <2532> anaggeilatw <312> hmin <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> thn <3588> odon <3598> h <3739> poreusomeya <4198> en <1722> auth <846> kai <2532> logon <3056> on <3739> poihsomen <4160>

Yeremia 42:20

42:20 <06213> wnyvew <0> wnl <05046> dgh <03651> Nk <0430> wnyhla <03068> hwhy <0559> rmay <0834> rsa <03605> lkkw <0430> wnyhla <03068> hwhy <0413> la <05704> wndeb <06419> llpth <0559> rmal <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0413> la <0853> yta <07971> Mtxls <0859> Mta <03588> yk <05315> Mkytwspnb <08582> *Mtyeth {Myteth} <03588> yk(42:20)

42:20 (49:20) oti <3754> eponhreusasye en <1722> qucaiv <5590> umwn <4771> aposteilantev <649> me <1473> legontev <3004> proseuxai <4336> peri <4012> hmwn <1473> prov <4314> kurion <2962> kai <2532> kata <2596> panta <3956> a <3739> ean <1437> lalhsh <2980> soi <4771> kuriov <2962> poihsomen <4160>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA