TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Zakharia 2

2:1 <04060> hdm <02256> lbx <03027> wdybw <0376> sya <02009> hnhw <07200> araw <05869> ynye <05375> avaw<2:5> (2:1)

2:1 (2:5) kai <2532> hra <142> touv <3588> ofyalmouv <3788> mou <1473> kai <2532> eidon <3708> kai <2532> idou <2400> anhr <435> kai <2532> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> scoinion <4979> gewmetrikon

2:2 <0753> hkra <04100> hmkw <07341> hbxr <04100> hmk <07200> twarl <03389> Mlswry <0853> ta <04058> dml <0413> yla <0559> rmayw <01980> Klh <0859> hta <0575> hna <0559> rmaw<2:6> (2:2)

2:2 (2:6) kai <2532> eipa prov <4314> auton <846> pou <4225> su <4771> poreuh <4198> kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> diametrhsai thn <3588> ierousalhm <2419> tou <3588> idein <3708> phlikon <4080> to <3588> platov <4114> authv <846> estin <1510> kai <2532> phlikon <4080> to <3588> mhkov <3372>

2:3 <07125> wtarql <03318> auy <0312> rxa <04397> Kalmw <03318> auy <0> yb <01696> rbdh <04397> Kalmh <02009> hnhw<2:7> (2:3)

2:3 (2:7) kai <2532> idou <2400> o <3588> aggelov <32> o <3588> lalwn <2980> en <1722> emoi <1473> eisthkei <2476> kai <2532> aggelov <32> eterov <2087> exeporeueto <1607> eiv <1519> sunanthsin <4877> autw <846>

2:4 <08432> hkwtb <0929> hmhbw <0120> Mda <07230> brm <03389> Mlswry <03427> bst <06519> twzrp <0559> rmal <01975> zlh <05288> renh <0413> la <01696> rbd <07323> Ur <0413> *wla <0559> rmayw<2:8> (2:4)

2:4 (2:8) kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> legwn <3004> drame <5143> kai <2532> lalhson <2980> prov <4314> ton <3588> neanian <3494> ekeinon <1565> legwn <3004> katakarpwv katoikhyhsetai ierousalhm <2419> apo <575> plhyouv <4128> anyrwpwn <444> kai <2532> kthnwn <2934> en <1722> mesw <3319> authv <846>

2:5 P <08432> hkwtb <01961> hyha <03519> dwbklw <05439> bybo <0784> sa <02346> tmwx <03069> hwhy <05002> Man <0> hl <01961> hyha <0589> ynaw<2:9> (2:5)

2:5 (2:9) kai <2532> egw <1473> esomai <1510> auth <846> legei <3004> kuriov <2962> teicov <5038> purov <4442> kukloyen <2943> kai <2532> eiv <1519> doxan <1391> esomai <1510> en <1722> mesw <3319> authv <846>

2:6 <03068> hwhy <05002> Man <0853> Mkta <06566> ytvrp <08064> Mymsh <07307> twxwr <0702> ebrak <03588> yk <03068> hwhy <05002> Man <06828> Nwpu <0776> Uram <05127> wonw <01945> ywh <01945> ywh<2:10> (2:6)

2:6 (2:10) w <3588> w <3588> feugete <5343> apo <575> ghv <1065> borra legei <3004> kuriov <2962> dioti <1360> ek <1537> twn <3588> tessarwn <5064> anemwn <417> tou <3588> ouranou <3772> sunaxw <4863> umav <4771> legei <3004> kuriov <2962>

2:7 o <0894> lbb <01323> tb <03427> tbswy <04422> yjlmh <06726> Nwyu <01945> ywh<2:11> (2:7)

2:7 (2:11) eiv <1519> siwn <4622> anaswzesye oi <3588> katoikountev yugatera <2364> babulwnov <897>

2:8 <05869> wnye <0892> tbbb <05060> egn <0> Mkb <05060> egnh <03588> yk <0853> Mkta <07997> Myllsh <01471> Mywgh <0413> la <07971> ynxls <03519> dwbk <0310> rxa <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk<2:12> (2:8)

2:8 (2:12) dioti <1360> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> opisw <3694> doxhv <1391> apestalken <649> me <1473> epi <1909> ta <3588> eynh <1484> ta <3588> skuleusanta umav <4771> dioti <1360> o <3588> aptomenov <680> umwn <4771> wv <3739> aptomenov <680> thv <3588> korhv <2879> tou <3588> ofyalmou <3788> autou <846>

2:9 o <07971> ynxls <06635> twabu <03068> hwhy <03588> yk <03045> Mtedyw <05650> Mhydbel <07998> lls <01961> wyhw <05921> Mhyle <03027> ydy <0853> ta <05130> Pynm <02005> ynnh <03588> yk<2:13> (2:9)

2:9 (2:13) dioti <1360> idou <2400> egw <1473> epiferw <2018> thn <3588> ceira <5495> mou <1473> ep <1909> autouv <846> kai <2532> esontai <1510> skula <4661> toiv <3588> douleuousin <1398> autoiv <846> kai <2532> gnwsesye <1097> dioti <1360> kuriov <2962> pantokratwr <3841> apestalken <649> me <1473>

2:10 <03068> hwhy <05002> Man <08432> Kkwtb <07931> ytnksw <0935> ab <02005> ynnh <03588> yk <06726> Nwyu <01323> tb <08055> yxmvw <07442> ynr<2:14> (2:10)

2:10 (2:14) terpou kai <2532> eufrainou <2165> yugater <2364> siwn <4622> dioti <1360> idou <2400> egw <1473> ercomai <2064> kai <2532> kataskhnwsw <2681> en <1722> mesw <3319> sou <4771> legei <3004> kuriov <2962>

2:11 <0413> Kyla <07971> ynxls <06635> twabu <03068> hwhy <03588> yk <03045> tedyw <08432> Kkwtb <07931> ytnksw <05971> Mel <0> yl <01961> wyhw <01931> awhh <03117> Mwyb <03068> hwhy <0413> la <07227> Mybr <01471> Mywg <03867> wwlnw<2:15> (2:11)

2:11 (2:15) kai <2532> katafeuxontai <2703> eynh <1484> polla <4183> epi <1909> ton <3588> kurion <2962> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> esontai <1510> autw <846> eiv <1519> laon <2992> kai <2532> kataskhnwsousin en <1722> mesw <3319> sou <4771> kai <2532> epignwsh <1921> oti <3754> kuriov <2962> pantokratwr <3841> exapestalken <1821> me <1473> prov <4314> se <4771>

2:12 <03389> Mlswryb <05750> dwe <0977> rxbw <06944> sdqh <0127> tmda <05921> le <02506> wqlx <03063> hdwhy <0853> ta <03068> hwhy <05157> lxnw<2:16> (2:12)

2:12 (2:16) kai <2532> kataklhronomhsei kuriov <2962> ton <3588> ioudan <2455> thn <3588> merida <3310> autou <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> thn <3588> agian <40> kai <2532> airetiei <140> eti <2089> thn <3588> ierousalhm <2419>

2:13 o <06944> wsdq <04583> Nwemm <05782> rwen <03588> yk <03068> hwhy <06440> ynpm <01320> rvb <03605> lk <02013> oh<2:17> (2:13)

2:13 (2:17) eulabeisyw <2125> pasa <3956> sarx <4561> apo <575> proswpou <4383> kuriou <2962> dioti <1360> exeghgertai <1825> ek <1537> nefelwn <3507> agiwn <40> autou <846>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA