TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Maleakhi 1:6-14

1:6 <08034> Kms <0853> ta <0959> wnyzb <04100> hmb <0559> Mtrmaw <08034> yms <0959> yzwb <03548> Mynhkh <0> Mkl <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <04172> yarwm <0346> hya <0589> yna <0113> Mynwda <0518> Maw <03519> ydwbk <0346> hya <0589> yna <01> ba <0518> Maw <0113> wynda <05650> dbew <01> ba <03513> dbky <01121> Nb(1:6)

1:6 uiov <5207> doxazei <1392> patera <3962> kai <2532> doulov <1401> ton <3588> kurion <2962> autou <846> kai <2532> ei <1487> pathr <3962> eimi <1510> egw <1473> pou <4225> estin <1510> h <3588> doxa <1391> mou <1473> kai <2532> ei <1487> kuriov <2962> eimi <1510> egw <1473> pou <4225> estin <1510> o <3588> fobov <5401> mou <1473> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> umeiv <4771> oi <3588> iereiv <2409> oi <3588> faulizontev to <3588> onoma <3686> mou <1473> kai <2532> eipate en <1722> tini <5100> efaulisamen to <3588> onoma <3686> sou <4771>

1:7 <01931> awh <0959> hzbn <03068> hwhy <07979> Nxls <0559> Mkrmab <01351> Kwnlag <04100> hmb <0559> Mtrmaw <01351> lagm <03899> Mxl <04196> yxbzm <05921> le <05066> Mysygm(1:7)

1:7 prosagontev <4317> prov <4314> to <3588> yusiasthrion <2379> mou <1473> artouv <740> hlisghmenouv kai <2532> eipate en <1722> tini <5100> hlisghsamen autouv <846> en <1722> tw <3588> legein <3004> umav <4771> trapeza <5132> kuriou <2962> exoudenwmenh <1847> estin <1510> kai <2532> ta <3588> epitiyemena <2007> brwmata <1033> exoudenwmena <1847>

1:8 <06635> twabu <03069> hwhy <0559> rma <06440> Kynp <05375> avyh <0176> wa <07521> Kuryh <06346> Ktxpl <04994> an <07126> whbyrqh <07451> er <0369> Nya <02470> hlxw <06455> xop <05066> wsygt <03588> ykw <07451> er <0369> Nya <02076> xbzl <05787> rwe <05066> Nwsgt <03588> ykw(1:8)

1:8 dioti <1360> ean <1437> prosagaghte <4317> tuflon <5185> eiv <1519> yusian <2378> ou <3364> kakon <2556> kai <2532> ean <1437> prosagaghte <4317> cwlon <5560> h <2228> arrwston ou <3364> kakon <2556> prosagage <4317> dh <1161> auto <846> tw <3588> hgoumenw <2233> sou <4771> ei <1487> prosdexetai <4327> auto <846> ei <1487> lhmqetai <2983> proswpon <4383> sou <4771> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

1:9 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <06440> Mynp <04480> Mkm <05375> avyh <02063> taz <01961> htyh <03027> Mkdym <02603> wnnxyw <0410> la <06440> ynp <04994> an <02470> wlx <06258> htew(1:9)

1:9 kai <2532> nun <3568> exilaskesye to <3588> proswpon <4383> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771> kai <2532> dehyhte <1210> autou <846> en <1722> cersin <5495> umwn <4771> gegonen <1096> tauta <3778> ei <1487> lhmqomai <2983> ex <1537> umwn <4771> proswpa <4383> umwn <4771> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

1:10 <03027> Mkdym <07521> hura <03808> al <04503> hxnmw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0> Mkb <02656> Upx <0> yl <0369> Nya <02600> Mnx <04196> yxbzm <0215> wryat <03808> alw <01817> Mytld <05462> rgoyw <0> Mkb <01571> Mg <04310> ym(1:10)

1:10 dioti <1360> kai <2532> en <1722> umin <4771> sugkleisyhsontai <4788> yurai <2374> kai <2532> ouk <3364> anaqete to <3588> yusiasthrion <2379> mou <1473> dwrean <1431> ouk <3364> estin <1510> mou <1473> yelhma <2307> en <1722> umin <4771> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> kai <2532> yusian <2378> ou <3364> prosdexomai <4327> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> umwn <4771>

1:11 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <01471> Mywgb <08034> yms <01419> lwdg <03588> yk <02889> hrwhj <04503> hxnmw <08034> ymsl <05066> sgm <06999> rjqm <04725> Mwqm <03605> lkbw <01471> Mywgb <08034> yms <01419> lwdg <0935> wawbm <05704> dew <08121> sms <04217> xrzmm <03588> yk(1:11)

1:11 dioti <1360> ap <575> anatolwn <395> hliou <2246> ewv <2193> dusmwn <1424> to <3588> onoma <3686> mou <1473> dedoxastai <1392> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> en <1722> panti <3956> topw <5117> yumiama <2368> prosagetai <4317> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> kai <2532> yusia <2378> kayara <2513> dioti <1360> mega <3173> to <3588> onoma <3686> mou <1473> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

1:12 <0400> wlka <0959> hzbn <05108> wbynw <01931> awh <01351> lagm <0136> ynda <07979> Nxls <0559> Mkrmab <0853> wtwa <02490> Myllxm <0859> Mtaw(1:12)

1:12 umeiv <4771> de <1161> bebhloute <953> auto <846> en <1722> tw <3588> legein <3004> umav <4771> trapeza <5132> kuriou <2962> hlisghmenh estin <1510> kai <2532> ta <3588> epitiyemena <2007> exoudenwntai <1847> brwmata <1033> autou <846>

1:13 o <03068> hwhy <0559> rma <03027> Mkdym <0853> htwa <07521> hurah <04503> hxnmh <0853> ta <0935> Mtabhw <02470> hlwxh <0853> taw <06455> xoph <0853> taw <01497> lwzg <0935> Mtabhw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0853> wtwa <05301> Mtxphw <04972> haltm <02009> hnh <0559> Mtrmaw(1:13)

1:13 kai <2532> eipate tauta <3778> ek <1537> kakopayeiav <2552> estin <1510> kai <2532> exefushsa auta <846> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> kai <2532> eiseferete <1533> arpagmata kai <2532> ta <3588> cwla <5560> kai <2532> ta <3588> enocloumena <1776> kai <2532> ean <1437> ferhte <5342> thn <3588> yusian <2378> ei <1487> prosdexomai <4327> auta <846> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> umwn <4771> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

1:14 <01471> Mywgb <03372> arwn <08034> ymsw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0589> yna <01419> lwdg <04428> Klm <03588> yk <0136> yndal <07843> txsm <02076> xbzw <05087> rdnw <02145> rkz <05739> wrdeb <03426> syw <05230> lkwn <0779> rwraw(1:14)

1:14 kai <2532> epikataratov <1944> ov <3739> hn <1510> dunatov <1415> kai <2532> uphrcen <5225> en <1722> tw <3588> poimniw <4168> autou <846> arsen kai <2532> euch <2171> autou <846> ep <1909> autw <846> kai <2532> yuei <2380> diefyarmenon <1311> tw <3588> kuriw <2962> dioti <1360> basileuv <935> megav <3173> egw <1473> eimi <1510> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> kai <2532> to <3588> onoma <3686> mou <1473> epifanev <2016> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA