TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 49:14-21

49:14 <07911> ynxks <0136> yndaw <03068> hwhy <05800> ynbze <06726> Nwyu <0559> rmatw(49:14)

49:14 eipen de <1161> siwn <4622> egkatelipen <1459> me <1473> kuriov <2962> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> epelayeto mou <1473>

49:15 <07911> Kxksa <03808> al <0595> yknaw <07911> hnxkst <0428> hla <01571> Mg <0990> hnjb <01121> Nb <07355> Mxrm <05764> hlwe <0802> hsa <07911> xksth(49:15)

49:15 mh <3165> epilhsetai gunh <1135> tou <3588> paidiou <3813> authv <846> tou <3588> mh <3165> elehsai <1653> ta <3588> ekgona thv <3588> koiliav <2836> authv <846> ei <1487> de <1161> kai <2532> epilayoito tauta <3778> gunh <1135> all <235> egw <1473> ouk <3364> epilhsomai sou <4771> eipen kuriov <2962>

49:16 <08548> dymt <05048> ydgn <02346> Kytmwx <02710> Kytqx <03709> Mypk <05921> le <02005> Nh(49:16)

49:16 idou <2400> epi <1909> twn <3588> ceirwn <5495> mou <1473> ezwgrafhsa sou <4771> ta <3588> teich <5038> kai <2532> enwpion <1799> mou <1473> ei <1510> dia <1223> pantov <3956>

49:17 <03318> wauy <04480> Kmm <02717> Kybrxmw <02040> Kyorhm <01121> Kynb <04116> wrhm(49:17)

49:17 kai <2532> tacu <5036> oikodomhyhsh <3618> uf <5259> wn <3739> kayhreyhv <2507> kai <2532> oi <3588> erhmwsantev <2049> se <4771> ek <1537> sou <4771> exeleusontai <1831>

49:18 <03618> hlkk <07194> Myrsqtw <03847> ysblt <05716> ydek <03605> Mlk <03588> yk <03068> hwhy <05002> Man <0589> yna <02416> yx <0> Kl <0935> wab <06908> wubqn <03605> Mlk <07200> yarw <05869> Kynye <05439> bybo <05375> yav(49:18)

49:18 aron <142> kuklw touv <3588> ofyalmouv <3788> sou <4771> kai <2532> ide <3708> pantav <3956> idou <2400> sunhcyhsan <4863> kai <2532> hlyosan <2064> prov <4314> se <4771> zw <2198> egw <1473> legei <3004> kuriov <2962> oti <3754> pantav <3956> autouv <846> endush <1746> kai <2532> periyhsh <4060> autouv <846> wv <3739> kosmon <2889> numfhv <3565>

49:19 <01104> Kyelbm <07368> wqxrw <03427> bswym <03334> yrut <06258> hte <03588> yk <02035> Kytorh <0776> Uraw <08074> Kytmmsw <02723> Kytbrx <03588> yk(49:19)

49:19 oti <3754> ta <3588> erhma <2048> sou <4771> kai <2532> ta <3588> diefyarmena <1311> kai <2532> ta <3588> peptwkota <4098> nun <3568> stenocwrhsei <4729> apo <575> twn <3588> katoikountwn kai <2532> makrunyhsontai apo <575> sou <4771> oi <3588> katapinontev <2666> se <4771>

49:20 <03427> hbsaw <0> yl <05066> hsg <04725> Mwqmh <0> yl <06862> ru <07923> Kylks <01121> ynb <0241> Kynzab <0559> wrmay <05750> dwe(49:20)

49:20 erousin gar <1063> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> sou <4771> oi <3588> uioi <5207> sou <4771> ouv <3739> apolwlekav stenov <4728> moi <1473> o <3588> topov <5117> poihson <4160> moi <1473> topon <5117> ina <2443> katoikhsw <2730>

49:21 P <01992> Mh <0375> hpya <0428> hla <0905> ydbl <07604> ytrasn <0589> yna <02005> Nh <01431> ldg <04310> ym <0428> hlaw <05493> hrwow <01473> hlg <01565> hdwmlgw <07921> hlwks <0589> ynaw <0428> hla <0853> ta <0> yl <03205> dly <04310> ym <03824> Kbblb <0559> trmaw(49:21)

49:21 kai <2532> ereiv en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4771> tiv <5100> egennhsen <1080> moi <1473> toutouv <3778> egw <1473> de <1161> ateknov <815> kai <2532> chra <5503> toutouv <3778> de <1161> tiv <5100> exeyreqen <1625> moi <1473> egw <1473> de <1161> kateleifyhn <2641> monh <3441> outoi <3778> de <1161> moi <1473> pou <4225> hsan <1510>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA