TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 30

30:1 <0> yl <0341> ybya <08055> txmv <03808> alw <01802> yntyld <03588> yk <03068> hwhy <07311> Kmmwra( (2) ) <01732> dwdl <01004> tybh <02598> tknx <07892> rys <04210> rwmzm(30:1)

30:1 (29:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> wdhv <3592> tou <3588> egkainismou tou <3588> oikou <3624> tw <3588> dauid (29:2) uqwsw <5312> se <4771> kurie <2962> oti <3754> upelabev <5274> me <1473> kai <2532> ouk <3364> hufranav <2165> touv <3588> ecyrouv <2190> mou <1473> ep <1909> eme <1473>

30:2 <07495> ynaprtw <0413> Kyla <07768> ytews <0430> yhla <03068> hwhy<30:3> (30:2)

30:2 (29:3) kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> ekekraxa <2896> prov <4314> se <4771> kai <2532> iasw <2390> me <1473>

30:3 <03381> rwb <03381> *ydrym {ydrwym} <02421> yntyyx <05315> yspn <07585> lwas <04480> Nm <05927> tyleh <03068> hwhy<30:4> (30:3)

30:3 (29:4) kurie <2962> anhgagev <321> ex <1537> adou <86> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> eswsav <4982> me <1473> apo <575> twn <3588> katabainontwn <2597> eiv <1519> lakkon

30:4 <06944> wsdq <02143> rkzl <03034> wdwhw <02623> wydyox <03068> hwhyl <02167> wrmz<30:5> (30:4)

30:4 (29:5) qalate <5567> tw <3588> kuriw <2962> oi <3588> osioi <3741> autou <846> kai <2532> exomologeisye <1843> th <3588> mnhmh <3420> thv <3588> agiwsunhv <42> autou <846>

30:5 <07440> hnr <01242> rqblw <01065> ykb <03885> Nyly <06153> breb <07522> wnwurb <02416> Myyx <0639> wpab <07281> egr <03588> yk<30:6> (30:5)

30:5 (29:6) oti <3754> orgh <3709> en <1722> tw <3588> yumw <2372> autou <846> kai <2532> zwh <2222> en <1722> tw <3588> yelhmati <2307> autou <846> to <3588> esperav <2073> aulisyhsetai klauymov <2805> kai <2532> eiv <1519> to <3588> prwi <4404> agalliasiv <20>

30:6 <05769> Mlwel <04131> jwma <01077> lb <07959> ywlsb <0559> ytrma <0589> ynaw<30:7> (30:6)

30:6 (29:7) egw <1473> de <1161> eipa en <1722> th <3588> euyhnia mou <1473> ou <3364> mh <3165> saleuyw <4531> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

30:7 <0926> lhbn <01961> ytyyh <06440> Kynp <05641> trtoh <05797> ze <02042> yrrhl <05975> htdmeh <07522> Knwurb <03068> hwhy<30:8> (30:7)

30:7 (29:8) kurie <2962> en <1722> tw <3588> yelhmati <2307> sou <4771> parescou <3930> tw <3588> kallei mou <1473> dunamin <1411> apestreqav <654> de <1161> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> kai <2532> egenhyhn <1096> tetaragmenov <5015>

30:8 <02603> Nnxta <0136> ynda <0413> law <07121> arqa <03068> hwhy <0413> Kyla<30:9> (30:8)

30:8 (29:9) prov <4314> se <4771> kurie <2962> kekraxomai <2896> kai <2532> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> mou <1473> dehyhsomai <1210>

30:9 <0571> Ktma <05046> dygyh <06083> rpe <03034> Kdwyh <07845> txs <0413> la <03381> ytdrb <01818> ymdb <01215> eub <04100> hm<30:10> (30:9)

30:9 (29:10) tiv <5100> wfeleia <5622> en <1722> tw <3588> aimati <129> mou <1473> en <1722> tw <3588> katabhnai <2597> me <1473> eiv <1519> diafyoran <1312> mh <3165> exomologhsetai <1843> soi <4771> couv h <2228> anaggelei <312> thn <3588> alhyeian <225> sou <4771>

30:10 <0> yl <05826> rze <01961> hyh <03068> hwhy <02603> ynnxw <03068> hwhy <08085> ems<30:11> (30:10)

30:10 (29:11) hkousen <191> kuriov <2962> kai <2532> hlehsen <1653> me <1473> kuriov <2962> egenhyh <1096> bohyov <998> mou <1473>

30:11 <08057> hxmv <0247> ynrzatw <08242> yqv <06605> txtp <0> yl <04234> lwxml <04553> ydpom <02015> tkph<30:12> (30:11)

30:11 (29:12) estreqav <4762> ton <3588> kopeton <2870> mou <1473> eiv <1519> coron <5525> emoi <1473> dierrhxav ton <3588> sakkon <4526> mou <1473> kai <2532> periezwsav <4024> me <1473> eufrosunhn <2167>

30:12 <03034> Kdwa <05769> Mlwel <0430> yhla <03068> hwhy <01826> Mdy <03808> alw <03519> dwbk <02167> Krmzy <04616> Neml<30:13> (30:12)

30:12 (29:13) opwv <3704> an <302> qalh <5567> soi <4771> h <3588> doxa <1391> mou <1473> kai <2532> ou <3364> mh <3165> katanugw <2660> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> exomologhsomai <1843> soi <4771>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA