TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ester 9:20-28

9:20 <07350> Myqwxrhw <07138> Mybwrqh <0325> swrwsxa <04428> Klmh <04082> twnydm <03605> lkb <0834> rsa <03064> Mydwhyh <03605> lk <0413> la <05612> Myrpo <07971> xlsyw <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <04782> ykdrm <03789> btkyw(9:20)

9:20 egraqen <1125> de <1161> mardocaiov touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> eiv <1519> biblion <975> kai <2532> exapesteilen <1821> toiv <3588> ioudaioiv <2453> osoi <3745> hsan <1510> en <1722> th <3588> artaxerxou basileia <932> toiv <3588> egguv <1451> kai <2532> toiv <3588> makran <3112>

9:21 <08141> hnsw <08141> hns <03605> lkb <0> wb <06240> rve <02568> hsmx <03117> Mwy <0853> taw <0143> rda <02320> sdxl <06240> rve <0702> hebra <03117> Mwy <0853> ta <06213> Myve <01961> twyhl <05921> Mhyle <06965> Myql(9:21)

9:21 sthsai <2476> tav <3588> hmerav <2250> tautav <3778> agayav <18> agein <71> te <5037> thn <3588> tessareskaidekathn kai <2532> thn <3588> pentekaidekathn <4003> tou <3588> adar

9:22 <034> Mynwybal <04979> twntmw <07453> wherl <0376> sya <04490> twnm <04916> xwlsmw <08057> hxmvw <04960> htsm <03117> ymy <0853> Mtwa <06213> twvel <02896> bwj <03117> Mwyl <060> lbamw <08057> hxmvl <03015> Nwgym <01992> Mhl <02015> Kphn <0834> rsa <02320> sdxhw <0341> Mhybywam <03064> Mydwhyh <0> Mhb <05117> wxn <0834> rsa <03117> Mymyk(9:22)

9:22 en <1722> gar <1063> tautaiv <3778> taiv <3588> hmeraiv <2250> anepausanto <373> oi <3588> ioudaioi <2453> apo <575> twn <3588> ecyrwn <2190> autwn <846> kai <2532> ton <3588> mhna <3303> en <1722> w <3739> estrafh <4762> autoiv <846> ov <3739> hn <1510> adar apo <575> penyouv <3997> eiv <1519> caran <5479> kai <2532> apo <575> odunhv <3601> eiv <1519> agayhn <18> hmeran <2250> agein <71> olon <3650> agayav <18> hmerav <2250> gamwn <1062> kai <2532> eufrosunhv <2167> exapostellontav <1821> meridav <3310> toiv <3588> filoiv <5384> kai <2532> toiv <3588> ptwcoiv <4434>

9:23 <0413> Mhyla <04782> ykdrm <03789> btk <0834> rsa <0853> taw <06213> twvel <02490> wlxh <0834> rsa <0853> ta <03064> Mydwhyh <06901> lbqw(9:23)

9:23 kai <2532> prosedexanto <4327> oi <3588> ioudaioi <2453> kaywv <2531> egraqen <1125> autoiv <846> o <3588> mardocaiov

9:24 <06> Mdbalw <02000> Mmhl <01486> lrwgh <01931> awh <06332> rwp <05307> lyphw <06> Mdbal <03064> Mydwhyh <05921> le <02803> bsx <03064> Mydwhyh <03605> lk <06887> rru <091> yggah <04099> atdmh <01121> Nb <02001> Nmh <03588> yk(9:24)

9:24 pwv <4459> aman amadayou o <3588> makedwn <3110> epolemei <4170> autouv <846> kaywv <2531> eyeto <5087> qhfisma kai <2532> klhron <2819> afanisai autouv <846>

9:25 <06086> Ueh <05921> le <01121> wynb <0853> taw <0853> wta <08518> wltw <07218> wsar <05921> le <03064> Mydwhyh <05921> le <02803> bsx <0834> rsa <07451> herh <04284> wtbsxm <07725> bwsy <05612> rpoh <05973> Me <0559> rma <04428> Klmh <06440> ynpl <0935> habbw(9:25)

9:25 kai <2532> wv <3739> eishlyen <1525> prov <4314> ton <3588> basilea <935> legwn <3004> kremasai ton <3588> mardocaion osa <3745> de <1161> epeceirhsen <2021> epaxai epi <1909> touv <3588> ioudaiouv <2453> kaka <2556> ep <1909> auton <846> egenonto <1096> kai <2532> ekremasyh autov <846> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> autou <846>

9:26 <0413> Mhyla <05060> eygh <04100> hmw <03602> hkk <05921> le <07200> war <04100> hmw <02063> tazh <0107> trgah <01697> yrbd <03605> lk <05921> le <03651> Nk <05921> le <06332> rwph <08034> Ms <05921> le <06332> Myrwp <0428> hlah <03117> Mymyl <07121> warq <03651> Nk <05921> le(9:26)

9:26 dia <1223> touto <3778> epeklhyhsan ai <3588> hmerai <2250> autai <1438> frourai dia <1223> touv <3588> klhrouv <2819> oti <3754> th <3588> dialektw <1258> autwn <846> kalountai <2564> frourai dia <1223> touv <3588> logouv <3056> thv <3588> epistolhv <1992> tauthv <3778> kai <2532> osa <3745> peponyasin <3958> dia <1223> tauta <3778> kai <2532> osa <3745> autoiv <846> egeneto <1096>

9:27 <08141> hnsw <08141> hns <03605> lkb <02165> Mnmzkw <03791> Mbtkk <0428> hlah <03117> Mymyh <08147> yns <0853> ta <06213> Myve <01961> twyhl <05674> rwbey <03808> alw <05921> Mhyle <03867> Mywlnh <03605> lk <05921> lew <02233> Merz <05921> lew <05921> Mhyle <03064> Mydwhyh <06901> *wlbqw {lbqw} <06965> wmyq(9:27)

9:27 kai <2532> esthsen <2476> kai <2532> prosedeconto <4327> oi <3588> ioudaioi <2453> ef <1909> eautoiv <1438> kai <2532> epi <1909> tw <3588> spermati <4690> autwn <846> kai <2532> epi <1909> toiv <3588> prosteyeimenoiv <4369> ep <1909> autwn <846> oude <3761> mhn <3303> allwv <243> crhsontai <5531> ai <3588> de <1161> hmerai <2250> autai <1438> mnhmosunon <3422> epiteloumenon <2005> kata <2596> genean <1074> kai <2532> genean <1074> kai <2532> polin <4172> kai <2532> patrian <3965> kai <2532> cwran <5561>

9:28 o <02233> Merzm <05486> Pwoy <03808> al <02143> Mrkzw <03064> Mydwhyh <08432> Kwtm <05674> wrbey <03808> al <0428> hlah <06332> Myrwph <03117> ymyw <05892> ryew <05892> ryew <04082> hnydmw <04082> hnydm <04940> hxpsmw <04940> hxpsm <01755> rwdw <01755> rwd <03605> lkb <06213> Myvenw <02142> Myrkzn <0428> hlah <03117> Mymyhw(9:28)

9:28 ai <3588> de <1161> hmerai <2250> autai <1438> twn <3588> frourai acyhsontai <71> eiv <1519> ton <3588> apanta <537> cronon <5550> kai <2532> to <3588> mnhmosunon <3422> autwn <846> ou <3364> mh <3165> ekliph <1587> ek <1537> twn <3588> genewn <1074>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA