TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yunus 1:4-6

1:4 <07665> rbshl <02803> hbsx <0591> hynahw <03220> Myb <01419> lwdg <05591> reo <01961> yhyw <03220> Myh <0413> la <01419> hlwdg <07307> xwr <02904> lyjh <03068> hwhyw(1:4)

1:4 kai <2532> kuriov <2962> exhgeiren pneuma <4151> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> egeneto <1096> kludwn <2830> megav <3173> en <1722> th <3588> yalassh <2281> kai <2532> to <3588> ploion <4143> ekinduneuen <2793> suntribhnai <4937>

1:5 <07290> Mdryw <07901> bksyw <05600> hnypoh <03411> ytkry <0413> la <03381> dry <03124> hnwyw <05921> Mhylem <07043> lqhl <03220> Myh <0413> la <0591> hynab <0834> rsa <03627> Mylkh <0853> ta <02904> wljyw <0430> wyhla <0413> la <0376> sya <02199> wqezyw <04419> Myxlmh <03372> waryyw(1:5)

1:5 kai <2532> efobhyhsan <5399> oi <3588> nautikoi kai <2532> anebown <310> ekastov <1538> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> autwn <846> kai <2532> ekbolhn <1546> epoihsanto <4160> twn <3588> skeuwn <4632> twn <3588> en <1722> tw <3588> ploiw <4143> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> tou <3588> koufisyhnai <2893> ap <575> autwn <846> iwnav <2495> de <1161> katebh <2597> eiv <1519> thn <3588> koilhn tou <3588> ploiou <4143> kai <2532> ekayeuden <2518> kai <2532> erregcen

1:6 <06> dban <03808> alw <0> wnl <0430> Myhlah <06245> tsety <0194> ylwa <0430> Kyhla <0413> la <07121> arq <06965> Mwq <07290> Mdrn <0> Kl <04100> hm <0> wl <0559> rmayw <02259> lbxh <07227> br <0413> wyla <07126> brqyw(1:6)

1:6 kai <2532> proshlyen <4334> prov <4314> auton <846> o <3588> prwreuv kai <2532> eipen autw <846> ti <5100> su <4771> regceiv anasta <450> kai <2532> epikalou ton <3588> yeon <2316> sou <4771> opwv <3704> diaswsh <1295> o <3588> yeov <2316> hmav <1473> kai <2532> mh <3165> apolwmeya

Yunus 1:10

1:10 <01992> Mhl <05046> dygh <03588> yk <01272> xrb <01931> awh <03069> hwhy <06440> ynplm <03588> yk <0582> Mysnah <03045> wedy <03588> yk <06213> tyve <02063> taz <04100> hm <0413> wyla <0559> wrmayw <01419> hlwdg <03373> hary <0582> Mysnah <03372> waryyw(1:10)

1:10 kai <2532> efobhyhsan <5399> oi <3588> andrev <435> fobon <5401> megan <3173> kai <2532> eipan prov <4314> auton <846> ti <5100> touto <3778> epoihsav <4160> dioti <1360> egnwsan <1097> oi <3588> andrev <435> oti <3754> ek <1537> proswpou <4383> kuriou <2962> hn <1510> feugwn <5343> oti <3754> aphggeilen autoiv <846>

Yunus 1:13-14

1:13 <05921> Mhyle <05590> reow <01980> Klwh <03220> Myh <03588> yk <03201> wlky <03808> alw <03004> hsbyh <0413> la <07725> byshl <0582> Mysnah <02864> wrtxyw(1:13)

1:13 kai <2532> parebiazonto <3849> oi <3588> andrev <435> tou <3588> epistreqai <1994> prov <4314> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> ouk <3364> hdunanto <1410> oti <3754> h <3588> yalassa <2281> eporeueto <4198> kai <2532> exhgeireto mallon <3123> ep <1909> autouv <846>

1:14 <06213> tyve <02654> tupx <0834> rsak <03068> hwhy <0859> hta <03588> yk <05355> ayqn <01818> Md <05921> wnyle <05414> Ntt <0408> law <02088> hzh <0376> syah <05315> spnb <06> hdban <04994> an <0408> la <03068> hwhy <0577> hna <0559> wrmayw <03068> hwhy <0413> la <07121> warqyw(1:14)

1:14 kai <2532> anebohsan <310> prov <4314> kurion <2962> kai <2532> eipan mhdamwv <3365> kurie <2962> mh <3165> apolwmeya eneken thv <3588> quchv <5590> tou <3588> anyrwpou <444> toutou <3778> kai <2532> mh <3165> dwv <1325> ef <1909> hmav <1473> aima <129> dikaion <1342> oti <3754> su <4771> kurie <2962> on <3739> tropon <5158> eboulou <1014> pepoihkav <4160>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA