TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Samuel 2:18-23

2:18 <07704> hdvb <0834> rsa <06643> Mybuh <0259> dxak <07272> wylgrb <07031> lq <06214> lahvew <06214> lahvew <052> ysybaw <03097> bawy <06870> hywru <01121> ynb <07969> hsls <08033> Ms <01961> wyhyw(2:18)

2:18 kai <2532> egenonto <1096> ekei <1563> treiv <5140> uioi <5207> sarouiav iwab kai <2532> abessa kai <2532> asahl kai <2532> asahl koufov toiv <3588> posin <4228> autou <846> wsei <5616> mia <1519> dorkav <1393> en <1722> agrw <68>

2:19 <074> rnba <0310> yrxam <08040> lwamvh <05921> lew <03225> Nymyh <05921> le <01980> tkll <05186> hjn <03808> alw <074> rnba <0310> yrxa <06214> lahve <07291> Pdryw(2:19)

2:19 kai <2532> katediwxen <2614> asahl opisw <3694> abennhr kai <2532> ouk <3364> exeklinen <1578> tou <3588> poreuesyai <4198> eiv <1519> dexia <1188> oude <3761> eiv <1519> aristera <710> katopisyen abennhr

2:20 <0595> ykna <0559> rmayw <06214> lahve <02088> hz <0859> htah <0559> rmayw <0310> wyrxa <074> rnba <06437> Npyw(2:20)

2:20 kai <2532> epebleqen <1914> abennhr eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> autou <846> kai <2532> eipen ei <1487> su <4771> ei <1510> autov <846> asahl kai <2532> eipen egw <1473> eimi <1510>

2:21 <0310> wyrxam <05493> rwol <06214> lahve <014> hba <03808> alw <02488> wtulx <0853> ta <0> Kl <03947> xqw <05288> Myrenhm <0259> dxa <0> Kl <0270> zxaw <08040> Klamv <05921> le <0176> wa <03225> Knymy <05921> le <0> Kl <05186> hjn <074> rnba <0> wl <0559> rmayw(2:21)

2:21 kai <2532> eipen autw <846> abennhr ekklinon <1578> su <4771> eiv <1519> ta <3588> dexia <1188> h <2228> eiv <1519> ta <3588> aristera <710> kai <2532> katasce <2722> sautw <4572> en <1519> twn <3588> paidariwn <3808> kai <2532> labe <2983> seautw <4572> thn <3588> panoplian <3833> autou <846> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> asahl ekklinai <1578> ek <1537> twn <3588> opisyen autou <846>

2:22 <0251> Kyxa <03097> bawy <0413> la <06440> ynp <05375> ava <0349> Kyaw <0776> hura <05221> hkka <04100> hml <0310> yrxam <0> Kl <05493> rwo <06214> lahve <0413> la <0559> rmal <074> rnba <05750> dwe <03254> Poyw(2:22)

2:22 kai <2532> proseyeto <4369> eti <2089> abennhr legwn <3004> tw <3588> asahl aposthyi ap <575> emou <1473> ina <2443> mh <3165> pataxw <3960> se <4771> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> pwv <4459> arw <142> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> prov <4314> iwab kai <2532> pou <4225> estin <1510> tauta <3778> epistrefe <1994> prov <4314> iwab ton <3588> adelfon <80> sou <4771>

2:23 <05975> wdmeyw <04191> tmyw <06214> lahve <08033> Ms <05307> lpn <0834> rsa <04725> Mwqmh <0413> la <0935> abh <03605> lk <01961> yhyw <08478> *wytxt {wtxt} <04191> tmyw <08033> Ms <05307> lpyw <0310> wyrxam <02595> tynxh <03318> autw <02570> smxh <0413> la <02595> tynxh <0310> yrxab <074> rnba <05221> whkyw <05493> rwol <03985> Namyw(2:23)

2:23 kai <2532> ouk <3364> ebouleto <1014> tou <3588> aposthnai kai <2532> tuptei <5180> auton <846> abennhr en <1722> tw <3588> opisw <3694> tou <3588> doratov epi <1909> thn <3588> qoan kai <2532> diexhlyen to <3588> doru ek <1537> twn <3588> opisw <3694> autou <846> kai <2532> piptei <4098> ekei <1563> kai <2532> apoynhskei <599> upokatw <5270> autou <846> kai <2532> egeneto <1096> pav <3956> o <3588> ercomenov <2064> ewv <2193> tou <3588> topou <5117> ou <3739> epesen <4098> ekei <1563> asahl kai <2532> apeyanen <599> kai <2532> ufistato

2 Samuel 3:27

3:27 <0251> wyxa <06214> la <0> hve <01818> Mdb <04191> tmyw <02570> smxh <08033> Ms <05221> whkyw <07987> ylsb <0854> wta <01696> rbdl <08179> resh <08432> Kwt <0413> la <03097> bawy <05186> whjyw <02275> Nwrbx <074> rnba <07725> bsyw(3:27)

3:27 kai <2532> epestreqen <1994> abennhr eiv <1519> cebrwn kai <2532> exeklinen <1578> auton <846> iwab ek <1537> plagiwn thv <3588> pulhv <4439> lalhsai <2980> prov <4314> auton <846> enedreuwn <1748> kai <2532> epataxen <3960> auton <846> ekei <1563> epi <1909> thn <3588> qoan kai <2532> apeyanen <599> en <1722> tw <3588> aimati <129> asahl tou <3588> adelfou <80> iwab

2 Samuel 3:30

3:30 P <04421> hmxlmb <01391> Nwebgb <0251> Mhyxa <06214> lahve <0853> ta <04191> tymh <0834> rsa <05921> le <074> rnbal <02026> wgrh <0251> wyxa <052> ysybaw <03097> bawyw(3:30)

3:30 iwab de <1161> kai <2532> abessa o <3588> adelfov <80> autou <846> dieparethrounto ton <3588> abennhr any <473> wn <3739> eyanatwsen <2289> ton <3588> asahl ton <3588> adelfon <80> autwn <846> en <1722> gabawn en <1722> tw <3588> polemw <4171>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA