TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kolose 3:5-17

TSK Full Life Study Bible

3:5

matikanlah(TB)/Padamkanlah(TL) <3499> [Mortify.]

<3196> [members.]

percabulan(TB)/zinah(TL) <4202> [fornication.]

hawa nafsu(TB)/nafsu duniawi ...... nafsu(TL) <3806> [inordinate.]

jahat(TB/TL) <2556> [evil.]

keserakahan(TB)/tamak(TL) <4124> [covetousness.]

3:5

Judul : Manusia baru

Perikop : Kol 3:5-17


itu matikanlah

Rom 6:2; [Lihat FULL. Rom 6:2]; Ef 4:22; [Lihat FULL. Ef 4:22] [Semua]

yang duniawi,

Gal 5:24; [Lihat FULL. Gal 5:24]

yaitu percabulan,

1Kor 6:18; [Lihat FULL. 1Kor 6:18]

juga keserakahan,

Ef 5:3

penyembahan berhala,

Gal 5:19-21; Ef 5:5 [Semua]


Catatan Frasa: KESERAKAHAN, YANG SAMA DENGAN PENYEMBAHAN BERHALA.


3:6

itulah(TL) <3739> [which.]

<5207> [children.]

3:6

murka Allah

Rom 1:18; [Lihat FULL. Rom 1:18]3:7

3:7

kamu hidup

Ef 2:2; [Lihat FULL. Ef 2:2]3:8

buanglah(TB)/hendaklah(TL) <659> [put.]

marah(TB)/kemarahan(TL) <3709> [anger.]

fitnah(TB)/umpat(TL) <988> [blasphemy.]

kata-kata kotor(TB)/keji(TL) <148> [filthy.]

3:8

sekarang, buanglah

Ef 4:22; [Lihat FULL. Ef 4:22]

kejahatan, fitnah

Ef 4:31

dari mulutmu.

Ef 4:293:9

kamu ... mendustai(TB)/bercakap(TL) <5574> [Lie.]

telah menanggalkan(TB)/perangai(TL) <554> [ye.]

3:9

saling mendustai,

Ef 4:22,25; [Lihat FULL. Ef 4:22]; [Lihat FULL. Ef 4:25] [Semua]

manusia lama

Rom 6:6; [Lihat FULL. Rom 6:6]3:10

telah mengenakan(TB)/bertabiatkan(TL) <1746> [put.]

manusia baru(TB)/baharu(TL) <3501> [the new.]

yang terus-menerus diperbaharui(TB)/dibaharui(TL) <341> [renewed.]

memperoleh pengetahuan(TB)/makrifat(TL) <1922> [knowledge.]

menurut(TB/TL) <2596> [after.]

3:10

manusia baru

Rom 6:4; [Lihat FULL. Rom 6:4]; Rom 13:14; [Lihat FULL. Rom 13:14] [Semua]

terus-menerus diperbaharui

Rom 12:2; 2Kor 4:16; [Lihat FULL. 2Kor 4:16]; Ef 4:23 [Semua]

gambar Khaliknya;

Ef 2:103:11

lagi ........... Barbar(TL) <1762> [there.]

orang bersunat(TB)/sunat(TL) <4061> [circumcision.]

orang Barbar(TB)/Barbar(TL) <915> [Barbarian.]

budak(TB)/abdi(TL) <1401> [bond.]

tetapi(TB)/melainkan(TL) <235> [but.]

atau ...... atau .................. dan(TB)/dan(TL) <2532> [and.]

3:11

orang Yahudi,

Rom 10:12; 1Kor 12:13 [Semua]

tak bersunat,

1Kor 7:19; [Lihat FULL. 1Kor 7:19]

orang merdeka,

Gal 3:28

adalah semua

Ef 1:233:12

kenakanlah(TB) <1746> [Put.]

sebagai(TB)/sebagaimana(TL) <5613> [as.]

yang dikuduskan(TB)/kudus(TL) <40> [holy.]

dikasihi-Nya(TB)/dikasihi-Nya hendaklah(TL) <25> [beloved.]

dikasihi-Nya(TB)/dikasihi-Nya .... bersalut(TL) <4698> [bowels.]

belas kasihan(TB)/kasihan(TL) <3628> [mercies.]

3:12

dikasihi-Nya, kenakanlah

Kol 3:10

kerendahan hati,

Fili 2:3

dan kesabaran.

2Kor 6:6; Gal 5:22,23; Ef 4:2 [Semua]3:13

Sabarlah(TB)/bersabar-sabar(TL) <430> [Forbearing.]

ampunilah ................. telah mengampuni(TB)/bermaaf-maafan ................ mengampuni(TL) <5483> [forgiving.]

dendam(TB)/sakit(TL) <3437> [quarrel. or complaint.]

sama seperti(TB)/Sebagaimana(TL) <2531> [even.]

3:13

kamu seorang

Ef 4:2

mengampuni kamu,

Ef 4:323:14

kasih(TB/TL) <26> [charity.]

pengikat yang mempersatukan(TB)/pengikat(TL) <4886> [the.]

3:14

kenakanlah kasih,

1Kor 13:1-13 [Semua]

yang mempersatukan

Rom 15:5; [Lihat FULL. Rom 15:5]3:15

damai sejahtera(TB)/sentosa(TL) <1515> [the peace.]

karena untuk itulah .... hal(TB)/kepada(TL) <1519 3739> [to the.]

menjadi .... Dan(TB)/maka ..... juga .......... dan(TL) <2532 1096> [and be.]

3:15

sejahtera Kristus

Yoh 14:27; [Lihat FULL. Yoh 14:27]

untuk itulah

Rom 14:19; [Lihat FULL. Rom 14:19]

satu tubuh.

Rom 12:5; [Lihat FULL. Rom 12:5]3:16

perkataan(TB/TL) <3056> [the word.]

diam(TB/TL) <1774> [dwell.]

kekayaannya(TB)/limpahnya(TL) <4146> [richly.]

segala(TB/TL) <3956> [all.]

mengajar(TB)/ajar-mengajar(TL) <1321> [teaching.]

mazmur(TB/TL) <5568> [in psalms.]

dan ......... rohani ....... rohani(TB)/dan ........... rohani(TL) <2532 4152> [and spiritual.]

sambil menyanyikan(TB)/menyanyilah(TL) <103> [singing.]

<2962> [to the.]

3:16

perkataan Kristus

Rom 10:17

segala hikmat

Kol 1:28

menyanyikan mazmur,

Mazm 47:8

kepada Allah

Ef 5:19; [Lihat FULL. Ef 5:19]


Catatan Frasa: PERKATAAN KRISTUS DIAM ... DI ANTARA KAMU.


3:17

<3748> [whatsoever.]

dengan perkataan perkataan ...... dalam(TB)/dengan perkataan ....... dengan(TL) <1722 3056> [in word.]

dengan ........ dalam nama nama(TB)/dengan ........ dengan(TL) <1722 3686> [in the.]

sambil mengucap syukur(TB)/mengucap(TL) <2168> [giving.]

Allah(TB/TL) <2316> [God.]

3:17

kamu lakukan

1Kor 10:31

mengucap syukur

Ef 5:20; [Lihat FULL. Ef 5:20]


Catatan Frasa: SEGALA SESUATU YANG KAMU LAKUKAN DENGAN PERKATAAN ATAU PERBUATAN.TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.10 detik
dipersembahkan oleh YLSA