TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 14:9-15

14:9 <04762> hsrm <05704> de <0935> abyw <03967> twam <07969> sls <04818> twbkrmw <0505> Mypla <0505> Pla <02428> lyxb <03569> yswkh <02226> xrz <0413> Mhyla <03318> auyw<14:8> (14:9)

14:9 (14:8) kai <2532> exhlyen <1831> ep <1909> autouv <846> zare o <3588> aiyioq <128> en <1722> dunamei <1411> en <1722> ciliaiv <5507> ciliasin <5505> kai <2532> armasin <716> triakosioiv <5145> kai <2532> hlyen <2064> ewv <2193> marisa

14:10 <04762> hsrml <06859> htpu <01516> aygb <04421> hmxlm <06186> wkreyw <06440> wynpl <0609> aoa <03318> auyw<14:9> (14:10)

14:10 (14:9) kai <2532> exhlyen <1831> asa <760> eiv <1519> sunanthsin <4877> autw <846> kai <2532> paretaxato polemon <4171> en <1722> th <3588> faraggi <5327> kata <2596> borran marishv

14:11 o <0582> swna <05973> Kme <06113> ruey <0408> la <0859> hta <0430> wnyhla <03068> hwhy <02088> hzh <01995> Nwmhh <05921> le <0935> wnab <08034> Kmsbw <08172> wnesn <05921> Kyle <03588> yk <0430> wnyhla <03068> hwhy <05826> wnrze <03581> xk <0369> Nyal <07227> br <0996> Nyb <05826> rwzel <05973> Kme <0369> Nya <03068> hwhy <0559> rmayw <0430> wyhla <03068> hwhy <0413> la <0609> aoa <07121> arqyw<14:10> (14:11)

14:11 (14:10) kai <2532> ebohsen <994> asa <760> prov <4314> kurion <2962> yeon <2316> autou <846> kai <2532> eipen kurie <2962> ouk <3364> adunatei <101> para <3844> soi <4771> swzein <4982> en <1722> polloiv <4183> kai <2532> en <1722> oligoiv <3641> katiscuson <2729> hmav <1473> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> oti <3754> epi <1909> soi <4771> pepoiyamen <3982> kai <2532> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> hlyamen <2064> epi <1909> to <3588> plhyov <4128> to <3588> polu <4183> touto <3778> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> mh <3165> katiscusatw <2729> prov <4314> se <4771> anyrwpov <444>

14:12 <03569> Myswkh <05127> wonyw <03063> hdwhy <06440> ynplw <0609> aoa <06440> ynpl <03569> Myswkh <0853> ta <03069> hwhy <05062> Pgyw<14:11> (14:12)

14:12 (14:11) kai <2532> epataxen <3960> kuriov <2962> touv <3588> aiyiopav <128> enantion <1727> iouda <2448> kai <2532> efugon <5343> oi <3588> aiyiopev <128>

14:13 <03966> dam <07235> hbrh <07998> lls <05375> wavyw <04264> whnxm <06440> ynplw <03068> hwhy <06440> ynpl <07665> wrbsn <03588> yk <04241> hyxm <01992> Mhl <0369> Nyal <03569> Myswkm <05307> lpyw <01642> rrgl <05704> de <05973> wme <0834> rsa <05971> Mehw <0609> aoa <07291> Mpdryw<14:12> (14:13)

14:13 (14:12) kai <2532> katediwxen <2614> asa <760> kai <2532> o <3588> laov <2992> autou <846> ewv <2193> gedwr kai <2532> epeson <4098> aiyiopev <128> wste <5620> mh <3165> einai <1510> en <1722> autoiv <846> peripoihsin <4047> oti <3754> sunetribhsan <4937> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> enantion <1726> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846> kai <2532> eskuleusan skula <4661> polla <4183>

14:14 <0> Mhb <01961> htyh <07227> hbr <0961> hzb <03588> yk <05892> Myreh <03605> lk <0853> ta <0962> wzbyw <05921> Mhyle <03068> hwhy <06343> dxp <01961> hyh <03588> yk <01642> rrg <05439> twbybo <05892> Myreh <03605> lk <0853> ta <05221> wkyw<14:13> (14:14)

14:14 (14:13) kai <2532> exekoqan <1581> tav <3588> kwmav <2864> autwn <846> kuklw gedwr oti <3754> egenhyh <1096> ekstasiv <1611> kuriou <2962> ep <1909> autouv <846> kai <2532> eskuleusan pasav <3956> tav <3588> poleiv <4172> autwn <846> oti <3754> polla <4183> skula <4661> egenhyh <1096> autoiv <846>

14:15 o <03389> Mlswry <07725> wbsyw <01581> Mylmgw <07230> brl <06629> Nau <07617> wbsyw <05221> wkh <04735> hnqm <0168> ylha <01571> Mgw<14:14> (14:15)

14:15 (14:14) kai <2532> ge <1065> skhnav <4633> kthsewn touv <3588> amazoneiv exekoqan <1581> kai <2532> elabon <2983> probata <4263> polla <4183> kai <2532> kamhlouv <2574> kai <2532> epestreqan <1994> eiv <1519> ierousalhm <2419>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA