Program Bacaan 

Bacaan Alkitab 4 Oktober

<<
>>
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Nahum 1:1--3:19

Konteks
Judul
1:1 Ucapan ilahi a  tentang Niniwe 1 . b  Kitab penglihatan c  Nahum, orang Elkosh.
Murka TUHAN
1:2 TUHAN itu Allah yang cemburu d  dan pembalas 2 , TUHAN itu pembalas e  dan penuh kehangatan amarah. TUHAN itu pembalas kepada para lawan-Nya dan pendendam kepada para musuh-Nya. f  1:3 TUHAN itu panjang sabar 3  g  dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman h  orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung i  dan badai, j  dan awan k  adalah debu kaki-Nya. 1:4 Ia menghardik l  laut dan mengeringkannya, m  dan segala sungai dijadikan-Nya kering. Basan dan Karmel n  menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu. 1:5 Gunung-gunung gemetar o  terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. p  Bumi menjadi sunyi sepi q  di hadapan-Nya, dunia serta seluruh penduduknya. r  1:6 Siapakah yang tahan s  berdiri menghadapi geram-Nya? Dan siapakah yang tahan t  tegak terhadap murka-Nya u  yang bernyala-nyala? Kehangatan amarah-Nya tercurah seperti api, v  dan gunung-gunung batu menjadi roboh w  di hadapan-Nya. 1:7 TUHAN itu baik; x  Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan; y  Ia mengenal z  orang-orang yang berlindung kepada-Nya a  1:8 dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. b  Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuh-Nya dihalau-Nya ke dalam gelap.
Firman TUHAN kepada Yehuda dan Niniwe
1:9 Apakah maksudmu c  menentang TUHAN 4 ? Ia akan menghabisi sama sekali; kesengsaraan tidak akan timbul dua kali! 1:10 Sebab merekapun akan lenyap seperti duri d  yang berjalin-jalin, e  dimakan habis seperti jerami kering. f  1:11 Bukankah dari padamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap TUHAN, orang yang memberi nasihat dursila? 1:12 Beginilah firman TUHAN: "Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat g  dan mati binasa; sekalipun Aku telah merendahkan engkau, tetapi Aku tidak akan merendahkan engkau lagi. h  1:13 Sekarang, Aku akan mematahkan gandarnya i  yang memberati engkau, dan akan memutuskan j  belenggu-belenggu yang mengikat engkau." 1:14 Terhadap engkau, inilah perintah TUHAN: "Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. k  Dari rumah allahmu Aku akan melenyapkan patung l  pahatan dan patung tuangan; kuburmu m  akan Kusediakan, sebab engkau hina. n " 1:15 Lihatlah! Di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai o  sejahtera 5 . Rayakanlah hari rayamu, p  hai Yehuda, bayarlah nazarmu! Sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau; q  ia telah dilenyapkan sama sekali! 2:1 Pembongkar 6  r  maju terhadap engkau; adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan! 2:2 Sungguh, TUHAN memulihkan s  kebanggaan t  Yakub, seperti kebanggaan Israel; sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya.
Musuh merusakkan Niniwe
2:3 Perisai para pahlawannya 7  berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmizi; u  kereta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari ia melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah. 2:4 Kereta v  melaju galak di jalan, kejar-mengejar di lapangan; kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat. 2:5 Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan 8 , mereka tersandung w  jatuh di waktu berjalan maju; mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. 2:6 Pintu-pintu x  di sungai-sungai 9  telah dibuka, dan istana menjadi gempar. 2:7 Permaisuri dibawa ke luar dan ditelanjangi dan dayang-dayangnya mengerang, mengaduh y  seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. z  2:8 Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir ke luar 10 . "Berhenti! Berhenti!" teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. 2:9 Jarahlah perak, jarahlah emas! Sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah! 2:10 Ketandusan, penandusan dan penindasan! Hati menjadi tawar a  dan lutut goyah! Segenap pinggang gemetar, dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. b  2:11 Di mana gerangan persembunyian c  singa dan gua singa-singa muda 11 , tempat singa pulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada yang mengganggunya? 2:12 Biasanya singa itu menerkam d  supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya e  dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman. f  2:13 Lihat, Aku akan menjadi lawanmu 12 , g  demikianlah firman TUHAN semesta alam, Aku akan membakar keretamu menjadi asap, h  dan pedang i  akan memakan habis singa mudamu; Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar j  lagi.
Hukuman atas Niniwe
3:1 Celakalah kota penumpah darah 13  k  itu! Seluruhnya dusta l  belaka, penuh dengan perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman! 3:2 Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda! Dengar, kuda lari menderap, dan kereta meloncat-loncat! 3:3 Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat! Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun! Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat! m  3:4 Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir 14 , n  yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya o  dan kaum-kaum dengan sihirnya. 3:5 Lihat, Aku akan menjadi lawanmu 15 , p  demikianlah firman TUHAN semesta alam; Aku akan mengangkat ujung kainmu q  sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu r  kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. 3:6 Aku akan melemparkan barang keji s  ke atasmu, akan menghina t  engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. u  3:7 Maka semua orang yang melihat engkau akan lari v  meninggalkan engkau serta berkata: "Niniwe w  sudah rusak! x  Siapakah yang meratapi dia? y  Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur z  untuk dia?" 3:8 Adakah engkau lebih baik dari a  Tebe 16 , b  kota dewa Amon, yang letaknya di sungai Nil, c  dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut, dan bentengnya adalah air? 3:9 Etiopia d  adalah kekuatannya, juga Mesir, dengan tidak terbatas; Put e  dan orang-orang Libia f  adalah pembantunya. 3:10 Tetapi dia sendiripun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, g  terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinyapun diremukkan h  di ujung segala jalan; tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, i  dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. j  3:11 Engkaupun akan menjadi mabuk, k  akan menjadi tidak berdaya; engkaupun akan mencari tempat perlindungan l  terhadap musuh. 3:12 Segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara m  yang masak duluan; jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya n  ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. 3:13 Sesungguhnya, laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan; o  pintu-pintu p  gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu; api telah memakan habis palang q  pintumu. 3:14 Timbalah air menghadapi pengepungan, r  perkuatlah kubu-kubumu! s  Pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata! 3:15 Di sana api t  akan memakan engkau habis, pedang u  akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang v  pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan, 3:16 sekalipun kauperbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang w  pelompat mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. 3:17 Sekalipun para penjagamu seperti belalang x  pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang, yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin, namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. 3:18 Celaka! Alangkah terlelapnya y  para gembalamu, hai raja negeri Asyur! Para pemukamu tertidur, z  laskarmu berserak-serak a  di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. 3:19 Tiada pengobatan untuk cederamu 17 , lukamu b  tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan c  karena engkau; sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu d  terus-menerus?
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:1]  1 Full Life : NINIWE.

Nas : Nah 1:1

Bernubuat di antara 663-612 SM, Nahum memberitahukan kejatuhan ibu kota Asyur, Niniwe

(lih. Pendahuluan Nahum).

Niniwe pernah bertobat akibat khotbah Yunus sekitar 100 tahun sebelumnya, tetapi bangsa itu kembali menyembah berhala, bertindak kejam dan menindas. Orang Asyur telah mengalahkan kerajaan utara Israel dan kini mereka menjarah wilayah-wilayah tertentu di Yehuda. Nahum menghibur umat Allah dengan mengatakan bahwa kelak Allah akan membinasakan bangsa Asyur; jatuhnya Niniwe terjadi pada tahun 612 SM ketika ditaklukkan oleh persekutuan tentara Babel, Media, dan Skit.

[1:2]  2 Full Life : ALLAH YANG CEMBURU DAN PEMBALAS.

Nas : Nah 1:2

"Cemburu" di sini dipakai dalam arti semangat Tuhan untuk melindungi umat-Nya (bd. Ul 4:24; 5:9). Dia akan membalas mereka yang menentang firman dan kerajaan-Nya dengan mengganjar mereka secara adil karena permusuhan dan dosa-dosa mereka (lih. Ul 32:35,41).

[1:3]  3 Full Life : TUHAN ITU PANJANG SABAR.

Nas : Nah 1:3

Allah ingin memberikan kesempatan pada orang berdosa untuk bertobat (2Pet 3:9), tetapi kemurahan dan kesabaran-Nya itu ada batasnya; orang yang terus saja berbuat kejahatan akhirnya akan mengalami murka-Nya (bd. Rom 11:22).

[1:9]  4 Full Life : MENENTANG TUHAN.

Nas : Nah 1:9

Orang Asyur sedang memikirkan cara-cara untuk membinasakan Yerusalem dan Yehuda, tetapi Allah tidak akan mengizinkan rencana mereka terlaksana.

[1:15]  5 Full Life : BERITA DAMAI SEJAHTERA

Nas : Nah 1:15

(versi Inggris NIV -- kabar baik). Ayat ini mirip dengan Yes 52:7

(lihat cat. --> Yes 52:7 di situ).

[atau ref. Yes 52:7]

  1. 1) Kabar baik bagi Yehuda ialah bahwa bangsa Asyur akan dimusnahkan sama sekali sehingga tidak dapat menyerang kota-kota mereka lagi.
  2. 2) Demikian pula, para pengkhotbah PB membawa berita baik tentang pembebasan dari belenggu dosa dan kuasa Iblis oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus (Rom 10:15). Pada waktu yang telah ditetapkan di masa depan, penyakit, kesusahan, dunia fasik dan Iblis sendiri akan dibinasakan sama sekali (lih. pasal Wahy 19:1-21:27).

[2:1]  6 Full Life : PEMBONGKAR.

Nas : Nah 2:1-13

Pasal ini memberikan nubuat yang terinci tentang serangan dan kebinasaan Niniwe oleh persekutuan Babel pada tahun 612 SM.

[2:3]  7 Full Life : PERISAI PARA PAHLAWANNYA.

Nas : Nah 2:3

Munculnya para penyerbu (ayat Nah 2:1) akan menakutkan.

[2:5]  8 Full Life : DIKERAHKAN.

Nas : Nah 2:5

Yang melaksanakan hal ini mungkin raja Asyur, yang mengerahkan pasukannya untuk melawan para penyerbu.

[2:6]  9 Full Life : PINTU-PINTU DI SUNGAI-SUNGAI.

Nas : Nah 2:6

Pintu sungai ini rupanya adalah pintu banjir atau bendungan yang mengontrol Sungai Kosyer yang mengalir melalui tengah kota. Pintu-pintu itu mungkin ditutup supaya dapat mengumpulkan air yang cukup banyak untuk kemudian dilepaskan guna menghancurkan tembok-tembok kota.

[2:8]  10 Full Life : AIRNYA MENGALIR KE LUAR.

Nas : Nah 2:8

Beberapa penafsir melihat suatu gambar yang jelas di sini tentang orang-orang yang melarikan diri dari kota, bagaikan air yang mengalir ke luar dari kolam.

[2:11]  11 Full Life : GUA SINGA-SINGA MUDA.

Nas : Nah 2:11-12

Bangsa Asyur telah menjarah bangsa lainnya tanpa belas kasihan bagaikan singa yang mengoyak mangsanya. Mereka tidak mempunyai belas kasihan atau kemurahan bagi orang lain; kini mereka sendiri akan dijarah dan dibantai (ayat Nah 2:10). Yesus mengucapkan prinsip ini ketika mengatakan, "Barangsiapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang" (Mat 26:52; bd. Wahy 13:10).

[2:13]  12 Full Life : AKU AKAN MENJADI LAWANMU.

Nas : Nah 2:13

Allah sendiri menentang Niniwe. Keganasan, kekejaman dan kebiadaban yang tidak manusiawi mereka demikian besar sehingga Allah semesta alam yang mahakuasa mengumumkan perang kepada mereka. Saat bertobat bagi mereka sudah lalu; kini mereka akan menerima siksaan dan kesusahan yang patut mereka alami (bd. Wahy 18:6-8).

[3:1]  13 Full Life : KOTA PENUMPAH DARAH.

Nas : Nah 3:1

Niniwe disebut "kota penumpah darah" karena secara kejam mereka membantai banyak tawanan mereka.

[3:4]  14 Full Life : PERSUNDALAN ... SIHIR.

Nas : Nah 3:4

Orang Asyur bukan saja amat kejam, mereka juga sangat dursila.

  1. 1) Secara lahiriah Niniwe kelihatan menarik, tetapi di dalamnya penuh dengan pelacuran agama, kebejatan yang menurunkan martabat dan kegiatan sensual. Kota itu juga dikuasai sihir, ilmu gaib dan spritisme; roh-roh jahat dan setan-setan menguasai kehidupan orang.
  2. 2) Hubungan di antara kedua unsur di atas jelas. Orang yang menyerahkan diri kepada dosa dan kebejatan membuka diri untuk dikuasai roh-roh jahat.

[3:5]  15 Full Life : AKU AKAN MENJADI LAWANMU.

Nas : Nah 3:5

Karena dosa Niniwe demikian besar, Allah sendiri akan menyingkapkan kebusukan penduduknya dan membinasakan mereka. Tidak ada kuasa di bumi yang dapat melindungi bangsa yang hendak dilawan Allah. Ketika dosa mencapai titik tertentu dalam suatu masyarakat, Allah akan mempermalukan penduduknya dengan merobohkan semua sarana perlindungan mereka; masyarakat seperti itu akan runtuh.

[3:8]  16 Full Life : ADAKAH ENGKAU LEBIH BAIK DARI TEBE.

Nas : Nah 3:8

Jikalau Niniwe mengira mereka tidak bisa dikalahkan, mereka perlu ingat bagaimana Allah telah merobohkan kota-kota besar yang lain, seperti Tebe dari Mesir, yang ditaklukkan oleh pasukan Asyur pada tahun 663 SM.

[3:19]  17 Full Life : TIADA PENGOBATAN UNTUK CEDERAMU.

Nas : Nah 3:19

Niniwe akan dibinasakan dan tidak akan dibangun lagi. Setelah kota ini jatuh pada tahun 612 SM, wilayah itu menjadi wilayah tandus yang didiami hewan dan burung (lih. Zef 2:13-15).TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA