Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ester 4:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Est 4:16

"Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah h  untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangkupun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati 1 . i "

AYT (2018)

“Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang berada di Susan, dan berpuasalah bagiku; jangan makan dan jangan minum selama tiga hari, baik malam maupun siang. Aku dan para dayangku pun akan berpuasa dengan cara yang sama. Lalu, aku akan menghadap raja, sekalipun bertentangan dengan hukum; jika aku harus mati, aku mati.”

TL (1954) ©

SABDAweb Est 4:16

Pergilah engkau, himpunkanlah segala orang Yahudi yang terdapat di dalam Susan, dan berpuasalah kamu karena aku tiga hari lamanya, jangan kamu makan atau minum, baik siang baik malam; maka serta aku segala dayang-dayangkupun akan berpuasa demikian juga, lalu aku akan masuk menghadap baginda, jikalau ia itu melawan adat sekalipun; maka jikalau patut aku binasa, biarlah aku binasa.

BIS (1985) ©

SABDAweb Est 4:16

"Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan untuk berdoa bagiku. Janganlah makan dan minum selama tiga hari dan tiga malam. Aku sendiri dan gadis-gadis pelayanku akan berpuasa juga. Setelah itu aku akan menghadap raja, meskipun itu melanggar undang-undang. Kalau aku harus mati karena itu, biarlah aku mati!"

TSI (2014)

“Kumpulkanlah semua bangsa kita yang ada di Susan untuk berpuasa, yaitu tidak makan ataupun minum selama tiga hari tiga malam. Saya dan para pelayan perempuan juga akan berpuasa. Setelah itu saya akan menghadap raja meski pun melanggar undang-undang. Kalau memang saya harus mati karena itu, biarlah saya mati!”

MILT (2008)

"Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku, dan janganlah makan ataupun minum tiga hari lamanya, baik malam maupun siang. Aku dan dayang-dayangku akan berpuasa dengan cara yang sama. Maka aku akan menghadap raja, sekalipun berlawanan dengan hukum. Dan jika aku harus binasa, binasalah aku."

Shellabear 2011 (2011)

"Pergilah, kumpulkanlah semua orang Israil yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum tiga hari lamanya, baik malam ataupun siang. Aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa secara demikian, kemudian aku akan masuk menghadap raja, sekalipun bertentangan dengan undang-undang. Jika aku harus binasa, biarlah aku binasa."

AVB (2015)

“Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum selama tiga hari, baik malam mahupun siang. Aku dan para dayangku pun akan berpuasa secara demikian, kemudian aku akan masuk menghadap raja, sekalipun bertentangan dengan undang-undang. Jika kerana itu aku harus binasa, biarlah aku binasa.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Est 4:16

"Pergilah
<01980>
, kumpulkanlah
<03664>
semua
<03605>
orang Yahudi
<03064>
yang terdapat
<04672>
di Susan
<07800>
dan berpuasalah
<06684>
untuk
<05921>
aku; janganlah
<0408>
makan
<0398>
dan janganlah
<0408>
minum
<08354>
tiga
<07969>
hari
<03117>
lamanya, baik waktu malam
<03915>
, baik
<01571>
waktu siang
<03117>
. Aku
<0589>
serta dayang-dayangkupun
<05291>
akan berpuasa
<06684>
demikian
<03651>
, dan kemudian
<03651>
aku akan masuk
<0935>
menghadap
<0413>
raja
<04428>
, sungguhpun
<0834>
berlawanan
<03808>
dengan undang-undang
<01881>
; kalau
<0834>
terpaksa aku mati
<06>
, biarlah aku mati
<06>
."
TL ITL ©

SABDAweb Est 4:16

Pergilah
<01980>
engkau, himpunkanlah
<03664>
segala
<03605>
orang Yahudi
<03064>
yang terdapat
<04672>
di dalam Susan
<07800>
, dan berpuasalah
<06684>
kamu karena
<05921>
aku tiga
<07969>
hari
<03117>
lamanya, jangan
<0408>
kamu makan
<0398>
atau
<0408>
minum
<08354>
, baik siang
<03117>
baik
<01571>
malam
<03915>
; maka serta aku
<0589>
segala dayang-dayangkupun
<05291>
akan berpuasa
<06684>
demikian
<03651> <03651>
juga, lalu aku akan masuk
<0935>
menghadap
<0413>
baginda
<04428>
, jikalau
<0834>
ia itu melawan
<03808>
adat
<01881>
sekalipun; maka jikalau
<0834>
patut aku binasa
<06>
, biarlah aku binasa
<06>
.
AYT ITL
“Pergilah
<01980>
, kumpulkanlah
<03664>
semua
<03605>
orang Yahudi
<03064>
yang berada
<04672>
di Susan
<07800>
, dan berpuasalah
<06684>
bagiku
<05921>
; jangan
<0408>
makan
<0398>
dan jangan
<0408>
minum
<08354>
selama tiga
<07969>
hari
<03117>
, baik malam
<03915>
maupun siang
<03117>
. Aku
<0589>
dan para dayangku
<05291>
pun akan berpuasa
<06684>
dengan cara yang sama
<03651> <03651>
. Lalu, aku akan menghadap
<0935> <0413>
raja
<04428>
, sekalipun bertentangan
<03808>
dengan hukum
<01881>
; jika aku harus mati
<06>
, aku mati
<06>
.”

[<0853> <01571> <0834> <0834>]
AVB ITL
“Pergilah
<01980>
, kumpulkan
<03664>
semua
<03605>
orang Yahudi
<03064>
yang ada
<04672>
di Susan
<07800>
dan berpuasalah
<06684>
untuk
<05921>
aku. Jangan
<0408>
makan
<0398>
dan jangan
<0408>
minum
<08354>
selama tiga
<07969>
hari
<03117>
, baik malam
<03915>
mahupun siang
<03117>
. Aku
<0589>
dan para dayangku
<05291>
pun
<01571>
akan berpuasa
<06684>
secara demikian
<03651>
, kemudian
<03651>
aku akan masuk
<0935>
menghadap
<0413>
raja
<04428>
, sekalipun bertentangan
<03808>
dengan undang-undang
<01881>
. Jika kerana
<0834>
itu aku harus binasa
<06>
, biarlah aku binasa
<06>
.”

[<0853> <0834>]
HEBREW
ytdba
<06>
ytdba
<06>
rsakw
<0834>
tdk
<01881>
al
<03808>
rsa
<0834>
Klmh
<04428>
la
<0413>
awba
<0935>
Nkbw
<03651>
Nk
<03651>
Mwua
<06684>
ytrenw
<05291>
yna
<0589>
Mg
<01571>
Mwyw
<03117>
hlyl
<03915>
Mymy
<03117>
tsls
<07969>
wtst
<08354>
law
<0408>
wlkat
<0398>
law
<0408>
yle
<05921>
wmwuw
<06684>
Nswsb
<07800>
Myaumnh
<04672>
Mydwhyh
<03064>
lk
<03605>
ta
<0853>
ownk
<03664>
Kl (4:16)
<01980>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Est 4:16

"Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah h  untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangkupun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati 1 . i "

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Est 4:16

"Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat 1  di Susan dan berpuasalah untuk aku; janganlah makan 2  dan janganlah minum 2  tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangkupun 3  akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati 4 , biarlah aku mati 4 ."

Catatan Full Life

Est 4:16 1

Nas : Est 4:16

Ester bersedia mengorbankan nyawanya dalam usaha menyelamatkan umatnya. Dia akan melakukan yang benar dan menyerahkan akibatnya kepada Allah. Allah tidak akan menghormati orang yang tetap diam demi melindungi nama atau kedudukannya, tetapi Dia akan menghormati mereka yang, demi Allah dan firman-Nya, bersedia mengutarakan kebenaran sekalipun rugi besar (lih. Yoh 16:1-4). Mordekhai dan Ester bersedia untuk mati, jikalau perlu, dalam pertempuran melawan kuasa-kuasa jahat. Mereka menjadi teladan ketaatan yang setia kepada keyakinan-keyakinan saleh

(lihat cat. --> Luk 1:17

[atau ref. Luk 1:17]

mengenai watak dan keyakinan Yohanes Pembaptis).

[+] Bhs. InggrisTIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA