TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ezra 8:21

Konteks
8:21 Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa r  itu, aku memaklumkan puasa 1  supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepada-Nya jalan s  yang aman 2  bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami.

Ezra 8:23

Konteks
8:23 Jadi berpuasalah w  kami dan memohonkan hal itu kepada Allah 3  dan Allah mengabulkan permohonan kami.

Ezra 8:31

Konteks
Tiba di Yerusalem
8:31 Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa a  pergi ke Yerusalem pada tanggal dua belas bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami b  dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[8:21]  1 Full Life : AKU MEMAKLUMKAN PUASA.

Nas : Ezr 8:21

Berpuasa berarti tidak makan untuk jangka waktu terbatas

(lihat cat. --> Mat 6:16).

[atau ref. Mat 6:16]

Umat PL Allah berpuasa untuk menunjukkan kerendahan hati, penyangkalan diri, dan kepatuhan kepada Allah serta mencari kasih karunia, pertolongan, perlindungan, dan perkenan dari-Nya (ayat Ezr 8:21,31). Berpuasa dilakukan ketika mereka

  1. (1) tertekan oleh kesusahan yang berat (2Sam 12:16-23; 1Raj 21:20-27; Mazm 35:13; 69:11);
  2. (2) sedang menyembah Allah pada Hari Pendamaian (bd. Im 16:29-31; Im 23:26-32);
  3. (3) ingin menunjukkan pertobatan dan penyesalan (1Raj 21:27-29; Neh 9:1-2; Yoel 2:12-13; Yun 3:4-10);
  4. (4) sedang berhadapan dengan bahaya (2Taw 20:3; Ezr 8:21-23), penyakit (2Sam 12:15-16), dan kematian (1Sam 31:13);
  5. (5) sedang mempersiapkan diri untuk pelayanan (Kel 34:28; Ul 9:9-18), dan
  6. (6) mencari Allah untuk pembaharuan dan pemulihan (Dan 9:3-19).

[8:21]  2 Full Life : MEMOHON KEPADA-NYA JALAN YANG AMAN.

Nas : Ezr 8:21

Selalu dibenarkan untuk berdoa kepada Allah mohon pemeliharaan dan perlindungan-Nya sebelum mengadakan perjalanan. Pertolongan Allah jangan dianggap sudah semestinya, karena bimbingan dan perlindungan-Nya disampaikan kepada kita melalui doa-doa kita; dan pada saat kita sampai dengan selamat di tempat tujuan (ayat Ezr 8:32), jangan kita pernah lupa untuk mengucapkan syukur kepada-Nya.

[8:23]  3 Full Life : BERPUASALAH KAMI DAN MEMOHONKAN HAL ITU KEPADA ALLAH.

Nas : Ezr 8:23

Allah sangat berkenan pada umat yang dengan rendah hati dan sungguh-sungguh berpuasa dan memohon kepada-Nya tentang sesuatu hal (bd. Neh 1:4). Sebagaimana Allah menanggapi dengan baik permohonan Ezra, demikian pula Dia akan menghormati semua orang yang dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Dia di dalam doa dan puasa

(lihat cat. --> Ezr 8:21).

[atau ref. Ezr 8:21]TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA