TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 54:11-17

54:11 <05601> Myrypob <03245> Kytdoyw <068> Kynba <06320> Kwpb <07257> Uybrm <0595> ykna <02009> hnh <05162> hmxn <03808> al <05590> hreo <06041> hyne(54:11)

54:11 tapeinh <5011> kai <2532> akatastatov <182> ou <3364> pareklhyhv <3870> idou <2400> egw <1473> etoimazw <2090> soi <4771> anyraka <440> ton <3588> liyon <3037> sou <4771> kai <2532> ta <3588> yemelia sou <4771> sapfeiron <4552>

54:12 <02656> Upx <068> ynbal <01366> Klwbg <03605> lkw <0688> xdqa <068> ynbal <08179> Kyresw <08121> Kytsms <03539> dkdk <07760> ytmvw(54:12)

54:12 kai <2532> yhsw <5087> tav <3588> epalxeiv sou <4771> iaspin <2393> kai <2532> tav <3588> pulav <4439> sou <4771> liyouv <3037> krustallou <2930> kai <2532> ton <3588> peribolon sou <4771> liyouv <3037> eklektouv <1588>

54:13 <01121> Kynb <07965> Mwls <07227> brw <03068> hwhy <03928> ydwml <01121> Kynb <03605> lkw(54:13)

54:13 kai <2532> pantav <3956> touv <3588> uiouv <5207> sou <4771> didaktouv <1318> yeou <2316> kai <2532> en <1722> pollh <4183> eirhnh <1515> ta <3588> tekna <5043> sou <4771>

54:14 <0413> Kyla <07126> brqt <03808> al <03588> yk <04288> htxmmw <03372> yaryt <03808> al <03588> yk <06233> qsem <07368> yqxr <03559> ynnwkt <06666> hqdub(54:14)

54:14 kai <2532> en <1722> dikaiosunh <1343> oikodomhyhsh <3618> apecou <568> apo <575> adikou <94> kai <2532> ou <3364> fobhyhsh <5399> kai <2532> tromov <5156> ouk <3364> eggiei <1448> soi <4771>

54:15 <05307> lwpy <05921> Kyle <0854> Kta <01481> rg <04310> ym <0853> ytwam <0657> opa <01481> rwgy <01481> rwg <02005> Nh(54:15)

54:15 idou <2400> proshlutoi <4339> proseleusontai <4334> soi <4771> di <1223> emou <1473> kai <2532> epi <1909> se <4771> katafeuxontai <2703>

54:16 <02254> lbxl <07843> tyxsm <01254> ytarb <0595> yknaw <04639> whveml <03627> ylk <03318> ayuwmw <06352> Mxp <0784> sab <05301> xpn <02796> srx <01254> ytarb <0595> ykna <02005> *hnh {Nh} (54:16)

54:16 idou <2400> egw <1473> ktizw <2936> se <4771> ouc <3364> wv <3739> calkeuv <5471> fuswn anyrakav <440> kai <2532> ekferwn <1627> skeuov <4632> eiv <1519> ergon <2041> egw <1473> de <1161> ektisa <2936> se <4771> ouk <3364> eiv <1519> apwleian <684> fyeirai <5351>

54:17 o <03068> hwhy <05002> Man <0853> ytam <06666> Mtqduw <03068> hwhy <05650> ydbe <05159> tlxn <02063> taz <07561> yeysrt <04941> jpsml <0854> Kta <06965> Mwqt <03956> Nwsl <03605> lkw <06743> xluy <03808> al <05921> Kyle <03335> ruwy <03627> ylk <03605> lk(54:17)

54:17 pan <3956> skeuov <4632> fyarton <5349> epi <1909> se <4771> ouk <3364> euodwsw <2137> kai <2532> pasa <3956> fwnh <5456> anasthsetai <450> epi <1909> se <4771> eiv <1519> krisin <2920> pantav <3956> autouv <846> htthseiv <2274> oi <3588> de <1161> enocoi <1777> sou <4771> esontai <1510> en <1722> auth <846> estin <1510> klhronomia <2817> toiv <3588> yerapeuousin <2323> kurion <2962> kai <2532> umeiv <4771> esesye <1510> moi <1473> dikaioi <1342> legei <3004> kuriov <2962>TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA