TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Mazmur 76

76:1 <08034> wms <01419> lwdg <03478> larvyb <0430> Myhla <03063> hdwhyb <03045> edwn( (2) ) <07892> rys <0623> Poal <04210> rwmzm <05058> tnygnb <05329> xunml(76:1)

76:1 (75:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> en <1722> umnoiv <5215> qalmov <5568> tw <3588> asaf wdh <3592> prov <4314> ton <3588> assurion (75:2) gnwstov <1110> en <1722> th <3588> ioudaia <2449> o <3588> yeov <2316> en <1722> tw <3588> israhl <2474> mega <3173> to <3588> onoma <3686> autou <846>

76:2 <06726> Nwyub <04585> wtnwemw <05520> wko <08004> Mlsb <01961> yhyw<76:3> (76:2)

76:2 (75:3) kai <2532> egenhyh <1096> en <1722> eirhnh <1515> o <3588> topov <5117> autou <846> kai <2532> to <3588> katoikhthrion <2732> autou <846> en <1722> siwn <4622>

76:3 <05542> hlo <04421> hmxlmw <02719> brxw <04043> Ngm <07198> tsq <07565> ypsr <07665> rbs <08033> hms<76:4> (76:3)

76:3 (75:4) ekei <1563> sunetriqen <4937> ta <3588> krath <2904> twn <3588> toxwn <5115> oplon <3696> kai <2532> romfaian kai <2532> polemon <4171> diaqalma

76:4 <02964> Prj <02042> yrrhm <0117> ryda <0859> hta <0215> rwan<76:5> (76:4)

76:4 (75:5) fwtizeiv <5461> su <4771> yaumastwv <2298> apo <575> orewn <3735> aiwniwn <166>

76:5 <03027> Mhydy <02428> lyx <0582> ysna <03605> lk <04672> waum <03808> alw <08142> Mtns <05123> wmn <03820> bl <047> yryba <07997> wllwtsa<76:6> (76:5)

76:5 (75:6) etaracyhsan <5015> pantev <3956> oi <3588> asunetoi <801> th <3588> kardia <2588> upnwsan upnon <5258> autwn <846> kai <2532> ouc <3364> euron <2147> ouden <3762> pantev <3956> oi <3588> andrev <435> tou <3588> ploutou <4149> taiv <3588> cersin <5495> autwn <846>

76:6 <05483> owow <07393> bkrw <07290> Mdrn <03290> bqey <0430> yhla <01606> Ktregm<76:7> (76:6)

76:6 (75:7) apo <575> epitimhsewv sou <4771> o <3588> yeov <2316> iakwb <2384> enustaxan <3573> oi <3588> epibebhkotev <1910> touv <3588> ippouv <2462>

76:7 <0639> Kpa <0227> zam <06440> Kynpl <05975> dmey <04310> ymw <0859> hta <03372> arwn <0859> hta<76:8> (76:7)

76:7 (75:8) su <4771> foberov <5398> ei <1510> kai <2532> tiv <5100> antisthsetai soi <4771> apo <575> tote <5119> h <3588> orgh <3709> sou <4771>

76:8 <08252> hjqsw <03372> hary <0776> Ura <01779> Nyd <08085> temsh <08064> Mymsm<76:9> (76:8)

76:8 (75:9) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> hkoutisav <191> krisin <2920> gh <1065> efobhyh <5399> kai <2532> hsucasen <2270>

76:9 <05542> hlo <0776> Ura <06035> ywne <03605> lk <03467> eyswhl <0430> Myhla <04941> jpsml <06965> Mwqb<76:10> (76:9)

76:9 (75:10) en <1722> tw <3588> anasthnai <450> eiv <1519> krisin <2920> ton <3588> yeon <2316> tou <3588> swsai <4982> pantav <3956> touv <3588> praeiv <4239> thv <3588> ghv <1065> diaqalma

76:10 <02296> rgxt <02534> tmx <07611> tyras <03034> Kdwt <0120> Mda <02534> tmx <03588> yk<76:11> (76:10)

76:10 (75:11) oti <3754> enyumion anyrwpou <444> exomologhsetai <1843> soi <4771> kai <2532> egkataleimma enyumiou eortasei <1858> soi <4771>

76:11 <04172> arwml <07862> ys <02986> wlybwy <05439> wybybo <03605> lk <0430> Mkyhla <03068> hwhyl <07999> wmlsw <05087> wrdn<76:12> (76:11)

76:11 (75:12) euxasye <2172> kai <2532> apodote <591> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> umwn <4771> pantev <3956> oi <3588> kuklw autou <846> oisousin <5342> dwra <1435>

76:12 <0776> Ura <04428> yklml <03372> arwn <05057> Mydygn <07307> xwr <01219> ruby<76:13> (76:12)

76:12 (75:13) tw <3588> foberw <5398> kai <2532> afairoumenw pneumata <4151> arcontwn <758> foberw <5398> para <3844> toiv <3588> basileusi <935> thv <3588> ghv <1065>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA