TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 119:17-32

119:17 <01697> Krbd <08104> hrmsaw <02421> hyxa <05650> Kdbe <05921> le <01580> lmg(119:17)

119:17 (118:17) g gimal antapodov <467> tw <3588> doulw <1401> sou <4771> zhsomai <2198> kai <2532> fulaxw <5442> touv <3588> logouv <3056> sou <4771>

119:18 <08451> Ktrwtm <06381> twalpn <05027> hjybaw <05869> ynye <01540> lg(119:18)

119:18 (118:18) apokaluqon <601> touv <3588> ofyalmouv <3788> mou <1473> kai <2532> katanohsw <2657> ta <3588> yaumasia <2297> sou <4771> ek <1537> tou <3588> nomou <3551> sou <4771>

119:19 <04687> Kytwum <04480> ynmm <05641> rtot <0408> la <0776> Urab <0595> ykna <01616> rg(119:19)

119:19 (118:19) paroikov <3941> egw <1473> eimi <1510> en <1722> th <3588> gh <1065> mh <3165> apokruqhv <613> ap <575> emou <1473> tav <3588> entolav <1785> sou <4771>

119:20 <06256> te <03605> lkb <04941> Kyjpsm <0413> la <08375> hbatl <05315> yspn <01638> horg(119:20)

119:20 (118:20) epepoyhsen <3982> h <3588> quch <5590> mou <1473> tou <3588> epiyumhsai <1937> ta <3588> krimata <2917> sou <4771> en <1722> panti <3956> kairw <2540>

119:21 <04687> Kytwumm <07686> Mygsh <0779> Myrwra <02086> Mydz <01605> treg(119:21)

119:21 (118:21) epetimhsav <2008> uperhfanoiv <5244> epikataratoi <1944> oi <3588> ekklinontev <1578> apo <575> twn <3588> entolwn <1785> sou <4771>

119:22 <05341> ytrun <05713> Kytde <03588> yk <0937> zwbw <02781> hprx <05921> ylem <01556> lg(119:22)

119:22 (118:22) periele <4014> ap <575> emou <1473> oneidov <3681> kai <2532> exoudenwsin oti <3754> ta <3588> marturia <3142> sou <4771> exezhthsa <1567>

119:23 <02706> Kyqxb <07878> xyvy <05650> Kdbe <01696> wrbdn <0> yb <08269> Myrv <03427> wbsy <01571> Mg(119:23)

119:23 (118:23) kai <2532> gar <1063> ekayisan <2523> arcontev <758> kai <2532> kat <2596> emou <1473> katelaloun <2635> o <3588> de <1161> doulov <1401> sou <4771> hdolescei en <1722> toiv <3588> dikaiwmasin <1345> sou <4771>

119:24 <06098> ytue <0582> ysna <08191> yeses <05713> Kytde <01571> Mg(119:24)

119:24 (118:24) kai <2532> gar <1063> ta <3588> marturia <3142> sou <4771> meleth mou <1473> estin <1510> kai <2532> ai <3588> sumbouliai mou <1473> ta <3588> dikaiwmata <1345> sou <4771>

119:25 <01697> Krbdk <02421> ynyx <05315> yspn <06083> rpel <01692> hqbd(119:25)

119:25 (118:25) d dely ekollhyh <2853> tw <3588> edafei <1475> h <3588> quch <5590> mou <1473> zhson <2198> me <1473> kata <2596> ton <3588> logon <3056> sou <4771>

119:26 <02706> Kyqx <03925> yndml <06030> ynnetw <05608> ytrpo <01870> ykrd(119:26)

119:26 (118:26) tav <3588> odouv <3598> mou <1473> exhggeila <1804> kai <2532> ephkousav mou <1473> didaxon <1321> me <1473> ta <3588> dikaiwmata <1345> sou <4771>

119:27 <06381> Kytwalpnb <07878> hxyvaw <0995> ynnybh <06490> Kydwqp <01870> Krd(119:27)

119:27 (118:27) odon <3598> dikaiwmatwn <1345> sou <4771> sunetison me <1473> kai <2532> adoleschsw en <1722> toiv <3588> yaumasioiv <2297> sou <4771>

119:28 <01697> Krbdk <06965> ynmyq <08424> hgwtm <05315> yspn <01811> hpld(119:28)

119:28 (118:28) estaxen h <3588> quch <5590> mou <1473> apo <575> akhdiav bebaiwson <950> me <1473> en <1722> toiv <3588> logoiv <3056> sou <4771>

119:29 <02603> ynnx <08451> Ktrwtw <04480> ynmm <05493> roh <08267> rqs <01870> Krd(119:29)

119:29 (118:29) odon <3598> adikiav <93> aposthson ap <575> emou <1473> kai <2532> tw <3588> nomw <3551> sou <4771> elehson <1653> me <1473>

119:30 <07737> ytyws <04941> Kyjpsm <0977> ytrxb <0530> hnwma <01870> Krd(119:30)

119:30 (118:30) odon <3598> alhyeiav <225> hretisamhn <140> ta <3588> krimata <2917> sou <4771> ouk <3364> epelayomhn

119:31 <0954> ynsybt <0408> la <03069> hwhy <05715> Kytwdeb <01692> ytqbd(119:31)

119:31 (118:31) ekollhyhn <2853> toiv <3588> marturioiv <3142> sou <4771> kurie <2962> mh <3165> me <1473> kataiscunhv <2617>

119:32 <03820> ybl <07337> byxrt <03588> yk <07323> Uwra <04687> Kytwum <01870> Krd(119:32)

119:32 (118:32) odon <3598> entolwn <1785> sou <4771> edramon <5143> otan <3752> eplatunav <4115> thn <3588> kardian <2588> mou <1473>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA