TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Bilangan 13:1-3

13:1 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(13:1)

13:1 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

13:2 <0> Mhb <05387> ayvn <03605> lk <07971> wxlst <01> wytba <04294> hjml <0259> dxa <0376> sya <0259> dxa <0376> sya <03478> larvy <01121> ynbl <05414> Ntn <0589> yna <0834> rsa <03667> Nenk <0776> Ura <0853> ta <08446> wrtyw <0582> Mysna <0> Kl <07971> xls(13:2)

13:2 aposteilon <649> seautw <4572> andrav <435> kai <2532> kataskeqasywsan thn <3588> ghn <1065> twn <3588> cananaiwn hn <3739> egw <1473> didwmi <1325> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> eiv <1519> katascesin <2697> andra <435> ena <1519> kata <2596> fulhn <5443> kata <2596> dhmouv <1218> patriwn <3965> autwn <846> aposteleiv <649> autouv <846> panta <3956> archgon <747> ex <1537> autwn <846>

13:3 <01992> hmh <03478> larvy <01121> ynb <07218> ysar <0376> Mysna <03605> Mlk <03068> hwhy <06310> yp <05921> le <06290> Nrap <04057> rbdmm <04872> hsm <0853> Mta <07971> xlsyw(13:3)

13:3 kai <2532> exapesteilen <1821> autouv <846> mwushv ek <1537> thv <3588> erhmou <2048> faran dia <1223> fwnhv <5456> kuriou <2962> pantev <3956> andrev <435> archgoi <747> uiwn <5207> israhl <2474> outoi <3778>

Bilangan 13:27-33

13:27 <06529> hyrp <02088> hzw <01931> awh <01706> sbdw <02461> blx <02100> tbz <01571> Mgw <07971> wntxls <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <0935> wnab <0559> wrmayw <0> wl <05608> wrpoyw(13:27)

13:27 kai <2532> dihghsanto <1334> autw <846> kai <2532> eipan hlyamen <2064> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> eiv <1519> hn <3739> apesteilav <649> hmav <1473> ghn <1065> reousan gala <1051> kai <2532> meli <3192> kai <2532> outov <3778> o <3588> karpov <2590> authv <846>

13:28 <08033> Ms <07200> wnyar <06061> qneh <03211> ydly <01571> Mgw <03966> dam <01419> tldg <01219> twrub <05892> Myrehw <0776> Urab <03427> bsyh <05971> Meh <05794> ze <03588> yk <0657> opa(13:28)

13:28 all <235> h <2228> oti <3754> yrasu to <3588> eynov <1484> to <3588> katoikoun ep <1909> authv <846> kai <2532> ai <3588> poleiv <4172> ocurai teteicismenai kai <2532> megalai <3173> sfodra <4970> kai <2532> thn <3588> genean <1074> enac ewrakamen <3708> ekei <1563>

13:29 <03383> Ndryh <03027> dy <05921> lew <03220> Myh <05921> le <03427> bsy <03669> ynenkhw <02022> rhb <03427> bswy <0567> yrmahw <02983> yowbyhw <02850> ytxhw <05045> bgnh <0776> Urab <03427> bswy <06002> qlme(13:29)

13:29 kai <2532> amalhk katoikei en <1722> th <3588> gh <1065> th <3588> prov <4314> noton <3558> kai <2532> o <3588> cettaiov kai <2532> o <3588> euaiov kai <2532> o <3588> iebousaiov kai <2532> o <3588> amorraiov katoikei en <1722> th <3588> oreinh kai <2532> o <3588> cananaiov katoikei para <3844> yalassan <2281> kai <2532> para <3844> ton <3588> iordanhn potamon <4215>

13:30 <0> hl <03201> lkwn <03201> lwky <03588> yk <0853> hta <03423> wnsryw <05927> hlen <05927> hle <0559> rmayw <04872> hsm <0413> la <05971> Meh <0853> ta <03612> blk <02013> ohyw(13:30)

13:30 kai <2532> katesiwphsen caleb ton <3588> laon <2992> prov <4314> mwushn kai <2532> eipen autw <846> ouci <3364> alla <235> anabantev <305> anabhsomeya <305> kai <2532> kataklhronomhsomen authn <846> oti <3754> dunatoi <1415> dunhsomeya <1410> prov <4314> autouv <846>

13:31 <04480> wnmm <01931> awh <02389> qzx <03588> yk <05971> Meh <0413> la <05927> twlel <03201> lkwn <03808> al <0559> wrma <05973> wme <05927> wle <0834> rsa <0376> Mysnahw(13:31)

13:31 kai <2532> oi <3588> anyrwpoi <444> oi <3588> sunanabantev <4872> met <3326> autou <846> eipan ouk <3364> anabainomen <305> oti <3754> ou <3364> mh <3165> dunwmeya <1410> anabhnai <305> prov <4314> to <3588> eynov <1484> oti <3754> iscuroteron <2478> estin <1510> hmwn <1473> mallon <3123>

13:32 <04060> twdm <0376> ysna <08432> hkwtb <07200> wnyar <0834> rsa <05971> Meh <03605> lkw <01931> awh <03427> hybswy <0398> tlka <0776> Ura <0853> hta <08446> rwtl <0> hb <05674> wnrbe <0834> rsa <0776> Urah <0559> rmal <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <0853> hta <08446> wrt <0834> rsa <0776> Urah <01681> tbd <03318> wayuwyw(13:32)

13:32 kai <2532> exhnegkan <1627> ekstasin <1611> thv <3588> ghv <1065> hn <3739> kateskeqanto authn <846> prov <4314> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> legontev <3004> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> parhlyomen <3928> authn <846> kataskeqasyai gh <1065> katesyousa <2719> touv <3588> katoikountav ep <1909> authv <846> estin <1510> pav <3956> o <3588> laov <2992> on <3739> ewrakamen <3708> en <1722> auth <846> andrev <435> upermhkeiv

13:33 <05869> Mhynyeb <01961> wnyyh <03651> Nkw <02284> Mybgxk <05869> wnynyeb <01961> yhnw <05303> Mylpnh <04480> Nm <06061> qne <01121> ynb <05303> Mylypnh <0853> ta <07200> wnyar <08033> Msw(13:33)

13:33 kai <2532> ekei <1563> ewrakamen <3708> touv <3588> gigantav kai <2532> hmen <1510> enwpion <1799> autwn <846> wsei <5616> akridev <200> alla <235> kai <2532> outwv <3778> hmen <1510> enwpion <1799> autwn <846>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA