TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Hosea 2

1 Penyembahan berhala oleh umat.

6 Penghukuman TUHAN atas mereka.

14 Janji-Nya tentang pendamaian dengan mereka.


TSK Full Life Study Bible

2:1 · saudara-saudaramu(TB)/saudaramu laki-laki(TL) <0251> [unto.]

· Ami(TL) <05971> [Ammi. That is, My people.]

· Ruhama(TB)/Rukhama(TL) <07355> [Ruhamah. That is, Having obtained mercy.]

2:1

Judul : Israel dihukum dan dipulihkan

Perikop : Hos 2:1-22


Ruhama!

Hos 2:22; 1Pet 2:10 [Semua]


Catatan Frasa: ADUKANLAH IBUMU.


2:2 · Adukanlah ibumu adukanlah ibumu(TB)/Berbantahlah ..... berbantahlah(TL) <07378 0517> [Plead with.]

· isteri-Ku(TB)/bini-Ku(TL) <0802> [she.]

· dijauhkannya(TB)/membujuk(TL) <05493> [let.]

2:2

Adukanlah ibumu,

Hos 2:4; Yes 50:1; [Lihat FULL. Yes 50:1]; Hos 1:2; [Lihat FULL. Hos 1:2]; Hos 4:5 [Semua]

dijauhkannya sundalnya

Yes 1:21; [Lihat FULL. Yes 1:21]; Yeh 23:45; [Lihat FULL. Yeh 23:45] [Semua]2:3 · menanggalkan(TB)/mengupaskan(TL) <06584> [I strip.]

· dilahirkan(TB)/jadinya(TL) <03205> [was born.]

· hari ....... padang gurun(TB)/hari ........ tanah pasir(TL) <03117 04057> [as.]

· kering(TB/TL) <06723> [a dry.]

· membiarkan ... mati(TB)/mati(TL) <04191> [and slay.]

2:3

Aku menanggalkan

Yeh 16:37; [Lihat FULL. Yeh 16:37]

dia dilahirkan,

Yeh 16:4,22 [Semua]

padang gurun,

Yes 32:13-14 [Semua]2:4 · menyayangi(TB)/Kusayangkan(TL) <07355> [I will not.]

· anak-anaknya ......... anak-anak(TB)/Kusayangkan ...... anak(TL) <01121> [they be.]

They are all idolaters; and have been consecrated to idols, whose marks they bear.

· anak-anaknya ........ sundal anak-anak sundal(TB)/Kusayangkan ...... anak(TL) <01121 02183> [children of.]

2:4

Tentang anak-anaknya,

Yeh 8:18; [Lihat FULL. Yeh 8:18]; Hos 1:6 [Semua]

anak-anak sundal.

Hos 5:72:5 · ibu(TB/TL) <0517> [their mother.]

· menjadi(TB)/jahatlah kelakuannya(TL) <03001> [hath done.]

· <03212> [I will.]

· memberi(TB/TL) <05414> [give.]

· minumanku(TB)/penawar(TL) <08250> [drink. Heb. drinks.]

2:5

para kekasihku,

Yer 3:6; [Lihat FULL. Yer 3:6]; Hos 1:2; [Lihat FULL. Hos 1:2] [Semua]

dan minumanku.

Yer 44:17-18 [Semua]


Catatan Frasa: SEBAB ITU AKU AKAN MENYEKAT JALANNYA.


2:6 · menyekat(TB)/memagari(TL) <07753> [I will.]

· mendirikan(TB)/menyekat(TL) <01447 01443> [make a wall. Heb. wall a wall.]

2:6

menemui jalannya.

Ayub 3:23; [Lihat FULL. Ayub 3:23]; Ayub 19:8; [Lihat FULL. Ayub 19:8]; Rat 3:9; [Lihat FULL. Rat 3:9] [Semua]2:7 · mengejar(TB)/mengikut(TL) <07291> [she shall follow.]

· <03212> [I will.]

· pertama(TB)/dahulu(TL) <07223> [first.]

· lebih(TB)/baiklah(TL) <02896> [for.]

2:7

mencapai mereka;

Hos 5:13

kepada suamiku

Yes 54:5; [Lihat FULL. Yes 54:5]

yang pertama,

Yer 2:2; Yer 3:1; [Lihat FULL. Yer 3:1] [Semua]

lebih berbahagia

Yeh 16:8; [Lihat FULL. Yeh 16:8]


Catatan Frasa: DIA TIDAK INSAF.


2:8 · insaf(TB)/diketahuinya(TL) <03045> [she.]

· gandum(TB/TL) <01715> [her corn.]

· anggur(TB)/air anggur(TL) <08492> [wine. Heb. new wine.]

· dibuat ..... Baal ..... Baal(TB)/dipersembahkannya ... Baal(TL) <06213 01168> [which they prepared for Baal. or, wherewith they made Baal.]

2:8

tidak insaf

Yes 1:3; [Lihat FULL. Yes 1:3]

dan minyak,

Bil 18:12; [Lihat FULL. Bil 18:12]

dan emas

Ul 8:18; [Lihat FULL. Ul 8:18]

patung Baal.

Hos 2:12; Yeh 16:15-19; Hos 8:4 [Semua]2:9 · kembali(TB)/berpaling(TL) <07725> [will I.]

· mengambil(TB)/melalukan(TL) <03947> [take.]

· musimnya(TB)/Kujauhkan(TL) <05337> [recover. or, take away.]

2:9

kembali gandum-Ku

Hos 8:7

dan anggur-Ku

Hos 9:22:10 · menyingkapkan(TB)/menjadikan(TL) <01540> [now.]

· kemaluannya(TB)/kecelaannya(TL) <05040> [lewdness. Heb. folly, or, villany. and none shall.]

2:10

akan menyingkapkan

Yeh 23:10

para kekasihnya,

Yer 13:26

dari tangan-Ku.

Yeh 16:37; [Lihat FULL. Yeh 16:37]


Catatan Frasa: MENGHENTIKAN SEGALA KEGIRANGANNYA.


2:11 · kegirangannya(TB)/kesukaannya(TL) <04885> [cause.]

· hari rayanya(TB)/rayanya(TL) <02282> [her feast.]

2:11

akan menghentikan

Yer 7:34

segala kegirangannya,

Yes 24:8; [Lihat FULL. Yes 24:8]

segala perayaannya.

Yes 1:14; [Lihat FULL. Yes 1:14]; Yer 16:9; Hos 3:4; 9:5; Am 5:21; 8:10 [Semua]2:12 · memusnahkan(TB)/membinasakan(TL) <08074> [destroy. Heb. make desolate. These.]

· memusnahkan ...................... membuatnya(TB)/membinasakan ............................ menjadikan(TL) <08074 07760> [I will.]

2:12

pohon anggurnya

Yes 7:23; [Lihat FULL. Yes 7:23]; Yer 8:13; [Lihat FULL. Yer 8:13] [Semua]

pohon aranya,

Yer 5:17; [Lihat FULL. Yer 5:17]

para kekasihku!

Yer 3:1; [Lihat FULL. Yer 3:1]

menjadi hutan,

Yes 5:6; [Lihat FULL. Yes 5:6]

akan memakannya

Hos 5:7; 13:8 [Semua]2:13 · menghukum(TB)/membalas(TL) <06485> [I will visit.]

· hari-hari(TB)/hari(TL) <03117> [the days.]

· membakar korban(TB)/membakar dupa(TL) <06999> [she burned.]

· berhias(TB)/berpakaikan(TL) <05710> [she decked.]

· <03212> [she went.]

· melupakan(TB)/terlupalah(TL) <07911> [forgat.]

2:13

membakar korban

Yes 65:7

para Baal,

Hos 2:7; Yer 7:9; [Lihat FULL. Yer 7:9]; Hos 11:2 [Semua]

dan kalungnya,

Yeh 16:17; [Lihat FULL. Yeh 16:17]; Yeh 23:40; [Lihat FULL. Yeh 23:40] [Semua]

para kekasihnya

Hos 4:13

dan melupakan

Hos 4:6; 8:14; 13:6 [Semua]

firman Tuhan.

Yer 44:17; [Lihat FULL. Yer 44:17]; Hos 13:1 [Semua]


Catatan Frasa: SEBAB ITU ... MEMBUJUK DIA.


2:14 · membujuk(TB/TL) <06601> [Therefore.]

· membujuk(TB/TL) <06601> [I will.]

· <03212> [and bring.]

· berbicara(TB)/berkata(TL) <01696> [and speak.]

· hatinya(TB/TL) <03820> [comfortably. or, friendly. Heb. to her heart.]

2:14

padang gurun,

Yeh 19:13; [Lihat FULL. Yeh 19:13]2:15 · memberikan(TB/TL) <05414> [I will.]

· lembah(TB/TL) <06010> [the valley.]

· pintu(TB/TL) <06607> [for.]

· Maka dia ... merelakan(TB)/mengangkat pula nyanyian berganti-ganti(TL) <06030> [she shall sing.]

· pada masa ..... waktu(TB)/masa ..... masa(TL) <03117> [as in the days.]

2:15

lembah Akhor

Yos 7:24,26; [Lihat FULL. Yos 7:24]; [Lihat FULL. Yos 7:26] [Semua]

merelakan diri

Kel 15:1-18 [Semua]

masa mudanya,

Yer 2:2; [Lihat FULL. Yer 2:2]; Yeh 16:22; [Lihat FULL. Yeh 16:22] [Semua]

tanah Mesir.

Yeh 28:26; [Lihat FULL. Yeh 28:26]; Hos 12:10 [Semua]2:16 · Suamiku(TB)/lakimu(TL) <0376> [Ishi. that is, My husband.]

· Baalku(TB/TL) <01180> [Baali. that is, My lord.]

2:16

Aku: Suamiku,

Yes 54:5; [Lihat FULL. Yes 54:5]2:17 · menjauhkan(TB)/lalukan(TL) <05493> [I will.]

· disebut(TB)/teringat(TL) <02142> [and they.]

2:17

dari mulutmu,

Kel 23:13; Mazm 16:4 [Semua]

lagi disebut.

Yos 23:7; [Lihat FULL. Yos 23:7]; Za 13:2 [Semua]2:18 · waktu(TB)/hari(TL) <03117> [in that day.]

· mengikat(TB)/berbuat(TL) <03772> [will I.]

· alat(TB)/memecahkan(TL) <07665> [I will break.]

· berbaring(TB) <07901> [and will.]

2:18

muka bumi;

Ayub 5:22; [Lihat FULL. Ayub 5:22]

akan meniadakan

Mazm 46:10; [Lihat FULL. Mazm 46:10]; Yes 2:4; [Lihat FULL. Yes 2:4]; Za 9:10 [Semua]

dengan tenteram.

Ayub 5:23; [Lihat FULL. Ayub 5:23]; Yer 23:6; [Lihat FULL. Yer 23:6]; Yeh 34:25 [Semua]2:19 · menjadikan engkau isteri-Ku ....... menjadikan engkau isteri-Ku(TB)/bertunangan ........ bertunangan(TL) <0781> [And I will.]

· selama-lamanya(TB/TL) <05769> [for.]

· kebenaran(TB/TL) <06664> [in righteousness.]

2:19

akan menjadikan

Yes 62:4; [Lihat FULL. Yes 62:4]; 2Kor 11:2 [Semua]

dan kebenaran,

Yes 1:27; [Lihat FULL. Yes 1:27]

kasih sayang.

Yes 54:8; [Lihat FULL. Yes 54:8]


Catatan Frasa: AKU AKAN MENJADIKAN ENGKAU ISTERI-KU DALAM KESETIAAN


2:20 · mengenal(TB)/mengetahui(TL) <03045> [and.]

2:20

akan mengenal

Yer 31:34; Hos 4:1; 6:6; 13:4 [Semua]

Tuhan.

Yeh 16:8; [Lihat FULL. Yeh 16:8]2:21 · demikianlah ..... firman mendengarkan langit ..... mendengarkan(TB)/firman ...... mendengar .... mendengar ...... mendengar(TL) <06030 05002> [I will hear, saith.]

2:21

akan mendengarkan

Yes 55:10; Za 8:12; Mal 3:10-11 [Semua]2:22 · mendengarkan .......... mendengarkan(TB)/mendengar ........... mendengar(TL) <06030> [and they.]

2:22

dan minyak,

Yer 31:12; [Lihat FULL. Yer 31:12]; Hos 14:8; Yoel 2:19 [Semua]

mendengarkan Yizreel.

Yeh 36:29-30; [Lihat FULL. Yeh 36:29]; [Lihat FULL. Yeh 36:30]; Hos 1:4; [Lihat FULL. Hos 1:4] [Semua]


Catatan Frasa: MENABURKAN DIA BAGI-KU DI BUMI.


2:23 · akan menaburkan(TB)/menaburkan(TL) <02232> [I will sow.]

· menaburkan dia bagi-Ku ...... menyayangi Lo-Ruhama ...... Lo-Ami(TB)/mengasihankan Lo-Rukhama(TL) <07355> [and I will have.]

· berkata ......... berkata(TB)/kata-Ku ......... bersembah(TL) <0559> [and I will say.]

· Allahku(TB/TL) <0430> [Thou art my God.]

2:23

akan menaburkan

Yer 31:27; [Lihat FULL. Yer 31:27]

menyayangi Lo-Ruhama,

Hos 1:6; [Lihat FULL. Hos 1:6]

Lo-Ami: Umat-Ku

Hos 1:12; [Lihat FULL. Hos 1:12]; Yes 19:25; [Lihat FULL. Yes 19:25]; Hos 1:10; [Lihat FULL. Hos 1:10] [Semua]

berkata: Allahku!

Yer 29:12; [Lihat FULL. Yer 29:12]; Rom 9:25%&; 1Pet 2:10 [Semua]
TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA