TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 144

144:1 <04421> hmxlml <0676> ytwebua <07128> brql <03027> ydy <03925> dmlmh <06697> yrwu <03068> hwhy <01288> Kwrb <01732> dwdl(144:1)

144:1 (143:1) tw <3588> dauid prov <4314> ton <3588> goliad euloghtov <2128> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> o <3588> didaskwn <1321> tav <3588> ceirav <5495> mou <1473> eiv <1519> parataxin touv <3588> daktulouv <1147> mou <1473> eiv <1519> polemon <4171>

144:2 <08478> ytxt <05971> yme <07286> ddwrh <02620> ytyox <0> wbw <04043> yngm <0> yl <06403> yjlpmw <04869> ybgvm <04686> ytdwumw <02617> ydox(144:2)

144:2 (143:2) eleov <1656> mou <1473> kai <2532> katafugh mou <1473> antilhmptwr mou <1473> kai <2532> rusthv mou <1473> uperaspisthv mou <1473> kai <2532> ep <1909> autw <846> hlpisa <1679> o <3588> upotasswn <5293> ton <3588> laon <2992> mou <1473> up <5259> eme <1473>

144:3 <02803> whbsxtw <0376> swna <01121> Nb <03045> whedtw <0120> Mda <04100> hm <03069> hwhy(144:3)

144:3 (143:3) kurie <2962> ti <5100> estin <1510> anyrwpov <444> oti <3754> egnwsyhv <1097> autw <846> h <2228> uiov <5207> anyrwpou <444> oti <3754> logizh <3049> auton <846>

144:4 <05674> rbwe <06738> luk <03117> wymy <01819> hmd <01892> lbhl <0120> Mda(144:4)

144:4 (143:4) anyrwpov <444> mataiothti <3153> wmoiwyh <3666> ai <3588> hmerai <2250> autou <846> wsei <5616> skia <4639> paragousin

144:5 <06225> wnseyw <02022> Myrhb <05060> eg <03381> drtw <08064> Kyms <05186> jh <03068> hwhy(144:5)

144:5 (143:5) kurie <2962> klinon <2827> ouranouv <3772> sou <4771> kai <2532> katabhyi <2597> aqai <680> twn <3588> orewn <3735> kai <2532> kapnisyhsontai

144:6 <02000> Mmhtw <02671> Kyux <07971> xls <06327> Muyptw <01300> qrb <01299> qwrb(144:6)

144:6 (143:6) astraqon <797> astraphn <796> kai <2532> skorpieiv <4650> autouv <846> exaposteilon <1821> ta <3588> belh <956> sou <4771> kai <2532> suntaraxeiv autouv <846>

144:7 <05236> rkn <01121> ynb <03027> dym <07227> Mybr <04325> Mymm <05337> ynlyuhw <06475> ynup <04791> Mwrmm <03027> Kydy <07971> xls(144:7)

144:7 (143:7) exaposteilon <1821> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> ex <1537> uqouv <5311> exelou <1807> me <1473> kai <2532> rusai me <1473> ex <1537> udatwn <5204> pollwn <4183> ek <1537> ceirov <5495> uiwn <5207> allotriwn <245>

144:8 <08267> rqs <03225> Nymy <03225> Mnymyw <07723> aws <01696> rbd <06310> Mhyp <0834> rsa(144:8)

144:8 (143:8) wn <3739> to <3588> stoma <4750> elalhsen <2980> mataiothta <3153> kai <2532> h <3588> dexia <1188> autwn <846> dexia <1188> adikiav <93>

144:9 <0> Kl <02167> hrmza <06218> rwve <05035> lbnb <0> Kl <07892> hrysa <02319> sdx <07891> rys <0430> Myhla(144:9)

144:9 (143:9) o <3588> yeov <2316> wdhn <3592> kainhn <2537> asomai <103> soi <4771> en <1722> qalthriw dekacordw qalw <5567> soi <4771>

144:10 <07451> her <02719> brxm <05650> wdbe <01732> dwd <0853> ta <06475> huwph <04428> Myklml <08668> hewst <05414> Ntwnh(144:10)

144:10 (143:10) tw <3588> didonti <1325> thn <3588> swthrian <4991> toiv <3588> basileusin <935> tw <3588> lutroumenw <3084> dauid ton <3588> doulon <1401> autou <846> ek <1537> romfaiav ponhrav <4190>

144:11 <08267> rqs <03225> Nymy <03225> Mnymyw <07723> aws <01696> rbd <06310> Mhyp <0834> rsa <05236> rkn <01121> ynb <03027> dym <05337> ynlyuhw <06475> ynup(144:11)

144:11 (143:11) rusai me <1473> kai <2532> exelou <1807> me <1473> ek <1537> ceirov <5495> uiwn <5207> allotriwn <245> wn <3739> to <3588> stoma <4750> elalhsen <2980> mataiothta <3153> kai <2532> h <3588> dexia <1188> autwn <846> dexia <1188> adikiav <93>

144:12 <01964> lkyh <08403> tynbt <02404> twbjxm <02106> tywzk <01323> wnytwnb <05271> Mhyrwenb <01431> Myldgm <05195> Myejnk <01121> wnynb <0834> rsa(144:12)

144:12 (143:12) wn <3739> oi <3588> uioi <5207> wv <3739> neofuta <3504> hdrummena en <1722> th <3588> neothti <3503> autwn <846> ai <3588> yugaterev <2364> autwn <846> kekallwpismenai perikekosmhmenai wv <3739> omoiwma <3667> naou <3485>

144:13 <02351> wnytwuwxb <07231> twbbrm <0503> twpylam <06629> wnnwau <02177> Nz <0413> la <02177> Nzm <06329> Myqypm <04392> Myalm <04200> wnywzm(144:13)

144:13 (143:13) ta <3588> tamieia autwn <846> plhrh <4134> exereugomena ek <1537> toutou <3778> eiv <1519> touto <3778> ta <3588> probata <4263> autwn <846> polutoka plhyunonta <4129> en <1722> taiv <3588> exodoiv <1841> autwn <846>

144:14 <07339> wnytbxrb <06682> hxwu <0369> Nyaw <03318> tauwy <0369> Nyaw <06556> Urp <0369> Nya <05445> Mylbom <0441> wnypwla(144:14)

144:14 (143:14) oi <3588> boev <1016> autwn <846> paceiv ouk <3364> estin <1510> kataptwma fragmou <5418> oude <3761> diexodov oude <3761> kraugh <2906> en <1722> taiv <3588> plateiaiv <4116> autwn <846>

144:15 <0430> wyhla <03068> hwhys <05971> Meh <0835> yrsa <0> wl <03602> hkks <05971> Meh <0835> yrsa(144:15)

144:15 (143:15) emakarisan <3106> ton <3588> laon <2992> w <3739> tauta <3778> estin <1510> makariov <3107> o <3588> laov <2992> ou <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> autou <846>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA