TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 33:2-9

33:2 <06869> hru <06256> teb <03444> wntewsy <0637> Pa <01242> Myrqbl <02220> Merz <01961> hyh <06960> wnywq <0> Kl <02603> wnnx <03068> hwhy(33:2)

33:2 kurie <2962> elehson <1653> hmav <1473> epi <1909> soi <4771> gar <1063> pepoiyamen <3982> egenhyh <1096> to <3588> sperma <4690> twn <3588> apeiyountwn <544> eiv <1519> apwleian <684> h <3588> de <1161> swthria <4991> hmwn <1473> en <1722> kairw <2540> yliqewv <2347>

33:3 <01471> Mywg <05310> wupn <07427> Ktmmwrm <05971> Myme <05074> wddn <01995> Nwmh <06963> lwqm(33:3)

33:3 dia <1223> fwnhn <5456> tou <3588> fobou <5401> sou <4771> exesthsan <1839> laoi <2992> apo <575> tou <3588> fobou <5401> sou <4771> kai <2532> diesparhsan <1289> ta <3588> eynh <1484>

33:4 <0> wb <08264> qqws <01357> Mybg <04944> qsmk <02625> lyoxh <0625> Poa <07998> Mklls <0622> Poaw(33:4)

33:4 nun <3568> de <1161> sunacyhsetai <4863> ta <3588> skula <4661> umwn <4771> mikrou <3398> kai <2532> megalou <3173> on <3739> tropon <5158> ean <1437> tiv <5100> sunagagh <4863> akridav <200> outwv <3778> empaixousin <1702> umin <4771>

33:5 <06666> hqduw <04941> jpsm <06726> Nwyu <04390> alm <04791> Mwrm <07931> Nks <03588> yk <03068> hwhy <07682> bgvn(33:5)

33:5 agiov <40> o <3588> yeov <2316> o <3588> katoikwn en <1722> uqhloiv <5308> eneplhsyh siwn <4622> krisewv <2920> kai <2532> dikaiosunhv <1343>

33:6 o <0214> wruwa <01931> ayh <03068> hwhy <03374> tary <01847> tedw <02451> tmkx <03444> tewsy <02633> Nox <06256> Kyte <0530> tnwma <01961> hyhw(33:6)

33:6 en <1722> nomw <3551> paradoyhsontai <3860> en <1722> yhsauroiv <2344> h <3588> swthria <4991> hmwn <1473> ekei <1563> sofia <4678> kai <2532> episthmh kai <2532> eusebeia <2150> prov <4314> ton <3588> kurion <2962> outoi <3778> eisin <1510> yhsauroi <2344> dikaiosunhv <1343>

33:7 <01058> Nwykby <04751> rm <07965> Mwls <04397> ykalm <02351> hux <06817> wqeu <0691> Mlara <02005> Nh(33:7)

33:7 idou <2400> dh <1161> en <1722> tw <3588> fobw <5401> umwn <4771> autoi <846> fobhyhsontai <5399> ouv <3739> efobeisye <5399> fobhyhsontai <5399> af <575> umwn <4771> aggeloi <32> gar <1063> apostalhsontai <649> axiountev <515> eirhnhn <1515> pikrwv <4089> klaiontev <2799> parakalountev <3870> eirhnhn <1515>

33:8 <0376> swna <02803> bsx <03808> al <05892> Myre <03988> oam <01285> tyrb <06565> rph <0734> xra <05674> rbe <07673> tbs <04546> twlom <08074> wmsn(33:8)

33:8 erhmwyhsontai <2049> gar <1063> ai <3588> toutwn <3778> odoi <3598> pepautai <3973> o <3588> fobov <5401> twn <3588> eynwn <1484> kai <2532> h <3588> prov <4314> toutouv <3778> diayhkh <1242> airetai <142> kai <2532> ou <3364> mh <3165> logishsye <3049> autouv <846> anyrwpouv <444>

33:9 <03760> lmrkw <01316> Nsb <05287> renw <06160> hbrek <08289> Nwrsh <01961> hyh <07060> lmq <03844> Nwnbl <02659> rypxh <0776> Ura <0535> hllma <056> lba(33:9)

33:9 epenyhsen <3996> h <3588> gh <1065> hscunyh <153> o <3588> libanov <3030> elh <2247> egeneto <1096> o <3588> sarwn <4565> fanera <5318> estai <1510> h <3588> galilaia <1056> kai <2532> o <3588> karmhlovTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA