TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 42

42:1 <0430> Myhla <0413> Kyla <06165> gret <05315> yspn <03651> Nk <04325> Mym <0650> yqypa <05921> le <06165> gret <0354> lyak( (2) ) <07141> xrq <01121> ynbl <04905> lykvm <05329> xunml(42:1)

42:1 (41:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> eiv <1519> sunesin <4907> toiv <3588> uioiv <5207> kore <2879> (41:2) on <3739> tropon <5158> epipoyei <1971> h <3588> elafov epi <1909> tav <3588> phgav <4077> twn <3588> udatwn <5204> outwv <3778> epipoyei <1971> h <3588> quch <5590> mou <1473> prov <4314> se <4771> o <3588> yeov <2316>

42:2 <0430> Myhla <06440> ynp <07200> haraw <0935> awba <04970> ytm <02416> yx <0410> lal <0430> Myhlal <05315> yspn <06770> hamu<42:3> (42:2)

42:2 (41:3) ediqhsen <1372> h <3588> quch <5590> mou <1473> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> ton <3588> zwnta <2198> pote <4218> hxw <1854> kai <2532> ofyhsomai <3708> tw <3588> proswpw <4383> tou <3588> yeou <2316>

42:3 <0430> Kyhla <0346> hya <03117> Mwyh <03605> lk <0413> yla <0559> rmab <03915> hlylw <03119> Mmwy <03899> Mxl <01832> ytemd <0> yl <01961> htyh<42:4> (42:3)

42:3 (41:4) egenhyh <1096> moi <1473> ta <3588> dakrua <1144> mou <1473> artov <740> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> en <1722> tw <3588> legesyai <3004> moi <1473> kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250> pou <4225> estin <1510> o <3588> yeov <2316> sou <4771>

42:4 <02287> ggwx <01995> Nwmh <08426> hdwtw <07440> hnr <06963> lwqb <0430> Myhla <01004> tyb <05704> de <01718> Mdda <05519> Kob <05674> rbea <03588> yk <05315> yspn <05921> yle <08210> hkpsaw <02142> hrkza <0428> hla<42:5> (42:4)

42:4 (41:5) tauta <3778> emnhsyhn <3403> kai <2532> execea <1632> ep <1909> eme <1473> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> oti <3754> dieleusomai <1330> en <1722> topw <5117> skhnhv <4633> yaumasthv <2298> ewv <2193> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> yeou <2316> en <1722> fwnh <5456> agalliasewv <20> kai <2532> exomologhsewv hcou <2279> eortazontov <1858>

42:5 <06440> wynp <03444> twewsy <03034> wndwa <05750> dwe <03588> yk <0430> Myhlal <03176> ylyxwh <05921> yle <01993> ymhtw <05315> yspn <07817> yxxwtst <04100> hm<42:6> (42:5)

42:5 (41:6) ina <2443> ti <5100> perilupov <4036> ei <1510> quch <5590> kai <2532> ina <2443> ti <5100> suntarasseiv me <1473> elpison <1679> epi <1909> ton <3588> yeon <2316> oti <3754> exomologhsomai <1843> autw <846> swthrion <4992> tou <3588> proswpou <4383> mou <1473> o <3588> yeov <2316> mou <1473>

42:6 <04706> reum <02022> rhm <02769> Mynwmrxw <03383> Ndry <0776> Uram <02142> Krkza <03651> Nk <05921> le <07817> xxwtst <05315> yspn <05921> yle <0430> yhla<42:7> (42:6)

42:6 (41:7) prov <4314> emauton <1683> h <3588> quch <5590> mou <1473> etaracyh <5015> dia <1223> touto <3778> mnhsyhsomai <3403> sou <4771> ek <1537> ghv <1065> iordanou <2446> kai <2532> ermwniim apo <575> orouv <3735> mikrou <3398>

42:7 <05674> wrbe <05921> yle <01530> Kylgw <04867> Kyrbsm <03605> lk <06794> Kyrwnu <06963> lwql <07121> arwq <08415> Mwht <0413> la <08415> Mwht<42:8> (42:7)

42:7 (41:8) abussov <12> abusson <12> epikaleitai eiv <1519> fwnhn <5456> twn <3588> katarraktwn sou <4771> pantev <3956> oi <3588> metewrismoi sou <4771> kai <2532> ta <3588> kumata <2949> sou <4771> ep <1909> eme <1473> dihlyon <1330>

42:8 <02416> yyx <0410> lal <08605> hlpt <05973> yme <07892> *wrys {hrys} <03915> hlylbw <02617> wdox <03068> hwhy <06680> hwuy <03119> Mmwy<42:9> (42:8)

42:8 (41:9) hmerav <2250> enteleitai kuriov <2962> to <3588> eleov <1656> autou <846> kai <2532> nuktov <3571> wdh <3592> par <3844> emoi <1473> proseuch <4335> tw <3588> yew <2316> thv <3588> zwhv <2222> mou <1473>

42:9 <0341> bywa <03906> Uxlb <01980> Kla <06937> rdq <04100> hml <07911> yntxks <04100> hml <05553> yelo <0410> lal <0559> hrmwa<42:10> (42:9)

42:9 (41:10) erw tw <3588> yew <2316> antilhmptwr mou <1473> ei <1510> dia <1223> ti <5100> mou <1473> epelayou ina <2443> ti <5100> skuyrwpazwn poreuomai <4198> en <1722> tw <3588> ekylibein ton <3588> ecyron <2190> mou <1473>

42:10 <0430> Kyhla <0346> hya <03117> Mwyh <03605> lk <0413> yla <0559> Mrmab <06887> yrrwu <02778> ynwprx <06106> ytwmueb <07524> xurb<42:11> (42:10)

42:10 (41:11) en <1722> tw <3588> kataylasai ta <3588> osta <3747> mou <1473> wneidisan <3679> me <1473> oi <3588> ylibontev <2346> me <1473> en <1722> tw <3588> legein <3004> autouv <846> moi <1473> kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250> pou <4225> estin <1510> o <3588> yeov <2316> sou <4771>

42:11 <0430> yhlaw <06440> ynp <03444> tewsy <03034> wndwa <05750> dwe <03588> yk <0430> Myhlal <03176> ylyxwh <05921> yle <01993> ymht <04100> hmw <05315> yspn <07817> yxxwtst <04100> hm<42:12> (42:11)

42:11 (41:12) ina <2443> ti <5100> perilupov <4036> ei <1510> quch <5590> kai <2532> ina <2443> ti <5100> suntarasseiv me <1473> elpison <1679> epi <1909> ton <3588> yeon <2316> oti <3754> exomologhsomai <1843> autw <846> h <3588> swthria <4991> tou <3588> proswpou <4383> mou <1473> o <3588> yeov <2316> mou <1473>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA