TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ayub 15

TSK Full Life Study Bible

15:1 · Elifas(TB)/Elifaz(TL) <0464> [Eliphaz.]

15:1

Judul : Elifas: Orang fasik akan binasa

Perikop : Ayb 15:1-35


orang Teman,

Ayub 4:1; [Lihat FULL. Ayub 4:1]


Catatan Frasa: ELIFAS, ORANG TEMAN, MENJAWAB.


15:2 · hikmat(TB)/seorang yang berbudi(TL) <02450> [a wise man.]

· cakap pengetahuan kosong(TB)/cakap angin(TL) <07307 01847> [vain knowledge. Heb. knowledge of wind.]

· mengisi(TB)/dipenuhinya(TL) <04390> [fill.]

15:2

dengan angin?

Kej 41:6; [Lihat FULL. Kej 41:6]15:3 · menegur(TB)/berbantah-bantah(TL) <03198> [he reason.]

15:3

tidak berfaedah?

Neh 4:2-3; [Lihat FULL. Neh 4:2]; [Lihat FULL. Neh 4:3]; Ayub 6:26; [Lihat FULL. Ayub 6:26] [Semua]15:4 · rasa(TB)/meniadakan(TL) <06565> [castest off. Heb. makest void.]

· mengurangi(TB)/mengurangkan(TL) <01639> [restrainest.]

· rasa(TB)/hormat(TL) <07881> [prayer. or, speech.]

15:4

kepada Allah.

Ayub 25:615:5 · Kesalahanmulah(TB)/menyalahkan(TL) <0502> [uttereth. Heb. teacheth.]

· kaupilih(TB) <0977> [thou choosest.]

15:5

Kesalahanmulah

Ayub 11:6; 22:5 [Semua]

mengajar mulutmu,

Ams 16:23

orang licik

Ayub 5:13; [Lihat FULL. Ayub 5:13]15:6 · Mulutmu(TB/TL) <06310> [own mouth.]

· Mulutmu ........ bibirmu(TB)/Mulutmu ......... bibir(TL) <06310 08193> [thine own.]

15:6

menentang engkau.

Ayub 9:15; [Lihat FULL. Ayub 9:15]; Ayub 18:7; Mazm 10:2; Mat 12:37; [Lihat FULL. Mat 12:37]; Luk 19:22 [Semua]15:7 · pertama(TB)/Engkaukah(TL) <07223> [the first.]

· dijadikan(TB/TL) <02342> [or wast thou.]

15:7

engkau dilahirkan

Ayub 38:21

pada bukit-bukit?

1Sam 2:8; [Lihat FULL. 1Sam 2:8]; Mazm 90:2; Ams 8:25 [Semua]15:8 · musyawarah(TB)/Engkaukah(TL) <05475> [the secret.]

· meraih(TB)/menarik(TL) <01639> [thou restrain.]

15:8

dalam musyawarah

Ayub 29:4; Yes 9:6; 40:13; 41:28; Yer 23:18; Rom 11:34; 1Kor 2:11 [Semua]

bagi dirimu?

Ayub 12:2; [Lihat FULL. Ayub 12:2]15:9 · kauketahui ..... ketahui(TB)/diketahui ...... ketahui(TL) <03045> [knowest.]

15:9

yang kaumengerti,

Ayub 12:3; [Lihat FULL. Ayub 12:3]15:10 · beruban(TB)/putih rambutnya(TL) <07867> [the gray-headed.]

15:10

lanjut umurnya,

Ayub 12:12; [Lihat FULL. Ayub 12:12]

pada ayahmu.

2Taw 10:6; [Lihat FULL. 2Taw 10:6]15:11 · penghiburan(TB/TL) <08575> [the consolations.]

· lemah lembut(TB)/manis-manispun(TL) <0328> [is there.]

15:11

bagimu penghiburan

Kej 37:35; [Lihat FULL. Kej 37:35]; Ayub 6:10; [Lihat FULL. Ayub 6:10]; 2Kor 1:3-4 [Semua]

dan perkataan

Za 1:13

ditujukan kepadamu?

Ul 8:3; [Lihat FULL. Ul 8:3]; Ul 32:39; [Lihat FULL. Ul 32:39]; Ayub 5:17; [Lihat FULL. Ayub 5:17]; Ayub 22:22; 23:12; 36:16; Mazm 119:11,72; Yer 15:16 [Semua]15:12 · hatimu(TB)/nafsumu(TL) <03820> [thine heart.]

· matamu(TB/TL) <05869> [thy eyes.]

15:12

perasaan hatimu

Ayub 11:13; 36:13 [Semua]15:13 · memalingkan(TB)/beranikah(TL) <07725> [turnest.]

· perkataan(TB/TL) <04405> [and lettest.]

15:13

memalingkan hatimu

Ams 29:11; Dan 11:30 [Semua]

dan mulutmu

Ayub 11:8; [Lihat FULL. Ayub 11:8]; Ayub 22:5; 32:3 [Semua]

mengeluarkan perkataan

Mazm 94:415:14 · manusia(TB/TL) <0582> [is man.]

15:14

masakan benar

2Taw 6:36; [Lihat FULL. 2Taw 6:36]; Ayub 4:17; [Lihat FULL. Ayub 4:17] [Semua]

dari perempuan?

Ayub 14:1; [Lihat FULL. Ayub 14:1]15:15 · dipercayai-Nya(TB)/ditaruhnya harap(TL) <0539> [he putteth.]

15:15

para suci-Nya

Ayub 5:1; [Lihat FULL. Ayub 5:1]

pada pandangan-Nya;

Ayub 4:18; [Lihat FULL. Ayub 4:18]15:16 · keji(TB)/pula kebencianlah(TL) <08581> [How much.]

Rather, "How much less {aph kee,} abominable and filthy man," who, under the influence of sinful propensities, commits sin as greedily as a thirsty man or camel drinks down water.

· keji(TB)/pula kebencianlah(TL) <08581> [abominable.]

· menghirup(TB)/minum(TL) <08354> [drinketh.]

15:16

dan bejat,

Im 5:2; [Lihat FULL. Im 5:2]; Ayub 4:19; [Lihat FULL. Ayub 4:19]; Mazm 14:1 [Semua]

menghirup kecurangan

Ayub 20:12

seperti air.

Ayub 12:4; 34:7; Ams 19:28 [Semua]15:17 · dengarkanlah .... apa ... barang ... telah kulihat .... kuceriterakan(TB)/dengarlah(TL) <08085 02372> [hear me.]

15:17

telah kulihat,

Ayub 4:8; [Lihat FULL. Ayub 4:8]15:18 · moyang(TB)/bapa-bapanya(TL) <01> [from their.]

15:18

nenek moyang

Ul 32:7; [Lihat FULL. Ul 32:7]15:19 · negeri(TB)/tanah(TL) <0776> [Unto whom.]

15:19

mereka negeri

Kej 12:1; Ayub 22:8 [Semua]15:20 · menggeletar(TB)/menyebabkan kesukaran(TL) <02342> [travaileth.]

· demikian(TB)/bilangan(TL) <04557> [the number.]

15:20

fasik menggeletar

Ayub 15:24; Yes 8:22; 50:11; 66:24 [Semua]

disediakan baginya.

Ayub 24:1; 27:13-23; Yes 2:12; Yer 46:10; Ob 1:15; Zef 1:7 [Semua]15:21 · Bunyi ... dahsyat(TB)/Bunyi kegentaran(TL) <06963 06343> [dreadful sound. Heb. sound of fears.]

· damai(TB)/selamat(TL) <07965> [in prosperity.]

· perusak(TB)/sentosa .... kebinasaan atasnya(TL) <07703> [the destroyer.]

15:21

ke telinganya,

Ayub 15:24; 1Sam 3:11; [Lihat FULL. 1Sam 3:11]; Ayub 18:11; 20:25; Yer 6:25; 20:3 [Semua]

ia didatangi

Ayub 22:10; 27:20; Yes 13:3; Yer 51:25,53,56; 1Tes 5:3 [Semua]15:22 · percaya ..... terlepas(TB)/harap(TL) <0539 07725> [He believeth not.]

· ditentukan(TB)/sangkanya(TL) <06822> [and he is.]

15:22

dari kegelapan:

Ayub 15:23; Ayub 5:14; [Lihat FULL. Ayub 5:14]; Ayub 24:17; 38:15; Mazm 91:5; Kid 3:8 [Semua]

dimakan pedang.

Ayub 16:13; 18:19; 19:29; 20:24; 27:14; 33:18; 36:12; Ams 7:23; Yes 1:20; Yer 44:27; Hos 9:13; Am 5:19 [Semua]15:23 · mengembara(TB/TL) <05074> [wandereth.]

· hari(TB/TL) <03117> [the day.]

15:23

Ia mengembara

Mazm 109:10

ke mana.

Ams 30:17; Yeh 39:17; Mat 24:28; Luk 17:37 [Semua]

hari kegelapan

Ayub 15:22; [Lihat FULL. Ayub 15:22]

siap menantikan

Ayub 18:1215:24 · kesempitan(TB)/kepicikan(TL) <04691> [anguish.]

· raja(TB/TL) <04428> [as a king.]

15:24

Ia ditakutkan

Ayub 15:20; [Lihat FULL. Ayub 15:20]

oleh kesesakan

Yes 8:22; 9:1 [Semua]

laksana raja

Ayub 18:1415:25 · mengedangkan ... melawan(TB)/dikedangkannya(TL) <05186> [he stretcheth.]

· menantang(TB)/melawan ..... mendurhaka(TL) <01396> [strengtheneth.]

15:25

mengedangkan tangannya

Mazm 44:17; Yes 10:32; 37:23 [Semua]

Yang Mahakuasa;

Ayub 11:8; [Lihat FULL. Ayub 11:8]; Ayub 35:12; 36:9; 40:3; Mazm 2:2-3; 73:9; 75:6; Ams 21:30; Yes 3:16; 45:9 [Semua]15:26 · berlari-lari(TB/TL) <07323> [runneth.]

· leher(TB)/lehernya(TL) <06677> [even on.]

15:26

dengan perisainya

Yer 44:1615:27 · ditutupinya(TB)/menudungi(TL) <03680> [he covereth.]

15:27

lapisan lemak

Hak 3:17; [Lihat FULL. Hak 3:17]15:28 · hancur(TB)/sudah ditinggalkan(TL) <03582> [desolate.]

· ditentukan(TB)/sedia(TL) <06257> [which are ready.]

15:28

dapat didiami

Yes 5:9

menjadi reruntuhan.

Ayub 3:14; [Lihat FULL. Ayub 3:14]15:29 · hartanya ....... bertambah-tambah(TB)/harta bendanyapun(TL) <02428 05186> [neither shall.]

15:29

tidak kekal,

Ayub 3:15; [Lihat FULL. Ayub 3:15]; Ayub 7:8; [Lihat FULL. Ayub 7:8] [Semua]

di bumi.

Yes 5:815:30 · luput ............. dilenyapkan(TB)/keluar ................... menghembuskan(TL) <05493> [depart.]

· nyala api(TB)/apipun(TL) <07957> [the flame.]

· nafas(TB/TL) <07307> [by the breath.]

15:30

dari kegelapan,

Ayub 5:14; [Lihat FULL. Ayub 5:14]

tunasnya

Ayub 15:32; Ayub 8:19; 18:16; 29:19; Hos 9:1-16; Mal 4:1 [Semua]

nyala api,

Ayub 15:34; Ayub 16:7; 20:26; 22:20; 31:12 [Semua]

akan dilenyapkan

Yes 40:23-24 [Semua]

nafas mulut-Nya.

Kel 15:10; [Lihat FULL. Kel 15:10]15:31 · tertipulah(TB)/menipukan(TL) <08582> [not him.]

· percaya(TB)/harap(TL) <0539> [trust.]

· kesia-siaan ...... kesia-siaan(TB)/sia-sia ........ sia-siapun(TL) <07723> [for vanity.]

15:31

kepada kesia-siaan,

Yes 30:12; 47:10; 59:4; Yer 7:4,8; Mat 6:19; [Lihat FULL. Mat 6:19] [Semua]

akan tertipulah

Ayub 31:5; Ams 1:16; 6:18; Yes 44:20; 59:7; Mi 2:11; Mr 13:5; [Lihat FULL. Mr 13:5]; Yak 1:16 [Semua]

menjadi ganjarannya.

Ayub 20:7; 22:13; 27:9; 35:13; Ams 15:29; Yes 1:15; Yer 11:11; Mi 3:4 [Semua]15:32 · genap(TB/TL) <04390> [accomplished. or, cut off.]

· rantingnyapun(TB)/cabangnyapun(TL) <03712> [and his branch.]

15:32

genap masanya,

Pengkh 7:17

akan sampai;

Ayub 22:16; 36:14; Mazm 55:24; 109:8; Ams 10:27 [Semua]

akan menghijau.

Ayub 15:30; [Lihat FULL. Ayub 15:30]15:33 · gugur(TB/TL) <02554> [shake off.]

· jatuh(TB)/luruh(TL) <07993> [and.]

15:33

gugur buahnya

Hab 3:17

jatuh bunganya.

Ayub 4:20; [Lihat FULL. Ayub 4:20]15:34 · kawanan(TB)/perhimpunan(TL) <05712> [the congregation.]

· kemah-kemah(TB)/kemah(TL) <0168> [the tabernacles.]

15:34

orang-orang fasik

Ayub 8:13; [Lihat FULL. Ayub 8:13]

memakan habis

Ayub 15:30; [Lihat FULL. Ayub 15:30]; Ibr 10:27 [Semua]

makan suap.

Kel 23:8; [Lihat FULL. Kel 23:8]; 1Sam 8:3; [Lihat FULL. 1Sam 8:3] [Semua]15:35 · menghamilkan(TB)/mengandungkan(TL) <02029> [conceive.]

· kejahatan(TB)/kesukaran(TL) <0205> [vanity. or, iniquity.]

15:35

menghamilkan bencana

Ayub 5:7; [Lihat FULL. Ayub 5:7]

melahirkan kejahatan,

Ayub 4:8; [Lihat FULL. Ayub 4:8]; Yes 29:20; [Lihat FULL. Yes 29:20]; Gal 6:7; Yak 1:15 [Semua]
TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA