TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Maleakhi 3:13-18

3:13 <05921> Kyle <01696> wnrbdn <04100> hm <0559> Mtrmaw <03068> hwhy <0559> rma <01697> Mkyrbd <05921> yle <02388> wqzx(3:13)

3:13 ebarunate <925> ep <1909> eme <1473> touv <3588> logouv <3056> umwn <4771> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> eipate en <1722> tini <5100> katelalhsamen <2635> kata <2596> sou <4771>

3:14 <06635> twabu <03069> hwhy <06440> ynpm <06941> tynrdq <01980> wnklh <03588> ykw <04931> wtrmsm <08104> wnrms <03588> yk <01215> eub <04100> hmw <0430> Myhla <05647> dbe <07723> aws <0559> Mtrma(3:14)

3:14 eipate mataiov <3152> o <3588> douleuwn <1398> yew <2316> kai <2532> ti <5100> pleon <4183> oti <3754> efulaxamen <5442> ta <3588> fulagmata autou <846> kai <2532> dioti <1360> eporeuyhmen <4198> iketai pro <4253> proswpou <4383> kuriou <2962> pantokratorov <3841>

3:15 <04422> wjlmyw <0430> Myhla <0974> wnxb <01571> Mg <07564> hesr <06213> yve <01129> wnbn <01571> Mg <02086> Mydz <0833> Myrsam <0587> wnxna <06258> htew(3:15)

3:15 kai <2532> nun <3568> hmeiv <1473> makarizomen <3106> allotriouv <245> kai <2532> anoikodomountai <456> pantev <3956> poiountev <4160> anoma <459> kai <2532> antesthsan yew <2316> kai <2532> eswyhsan <4982>

3:16 <08034> wms <02803> ybsxlw <03068> hwhy <03372> yaryl <06440> wynpl <02146> Nwrkz <05612> rpo <03789> btkyw <08085> emsyw <03068> hwhy <07181> bsqyw <07453> wher <0854> ta <0376> sya <03068> hwhy <03372> yary <01696> wrbdn <0227> za(3:16)

3:16 tauta <3778> katelalhsan <2635> oi <3588> foboumenoi <5399> ton <3588> kurion <2962> ekastov <1538> prov <4314> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> kai <2532> prosescen <4337> kuriov <2962> kai <2532> eishkousen <1522> kai <2532> egraqen <1125> biblion <975> mnhmosunou <3422> enwpion <1799> autou <846> toiv <3588> foboumenoiv <5399> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> eulaboumenoiv <2125> to <3588> onoma <3686> autou <846>

3:17 <0853> wta <05647> dbeh <01121> wnb <05921> le <0376> sya <02550> lmxy <0834> rsak <05921> Mhyle <02550> ytlmxw <05459> hlgo <06213> hve <0589> yna <0834> rsa <03117> Mwyl <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0> yl <01961> wyhw(3:17)

3:17 kai <2532> esontai <1510> moi <1473> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> eiv <1519> hmeran <2250> hn <3739> egw <1473> poiw <4160> eiv <1519> peripoihsin <4047> kai <2532> airetiw <140> autouv <846> on <3739> tropon <5158> airetizei <140> anyrwpov <444> ton <3588> uion <5207> autou <846> ton <3588> douleuonta <1398> autw <846>

3:18 o <05647> wdbe <03808> al <0834> rsal <0430> Myhla <05647> dbe <0996> Nyb <07563> esrl <06662> qydu <0996> Nyb <07200> Mtyarw <07725> Mtbsw(3:18)

3:18 kai <2532> epistrafhsesye <1994> kai <2532> oqesye <3708> ana <303> meson <3319> dikaiou <1342> kai <2532> ana <303> meson <3319> anomou <459> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> douleuontov <1398> yew <2316> kai <2532> tou <3588> mh <3165> douleuontov <1398>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA