TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 83:1-18

83:1 <0410> la <08252> jqst <0408> law <02790> srxt <0408> la <0> Kl <01824> ymd <0408> la <0430> Myhla( (2) ) <0623> Poal <04210> rwmzm <07892> rys(83:1)

83:1 (82:1) wdh <3592> qalmou <5568> tw <3588> asaf (82:2) o <3588> yeov <2316> tiv <5100> omoiwyhsetai <3666> soi <4771> mh <3165> sighshv <4601> mhde <3366> katapraunhv o <3588> yeov <2316>

83:2 <07218> sar <05375> wavn <08130> Kyanvmw <01993> Nwymhy <0341> Kybywa <02009> hnh <03588> yk<83:3> (83:2)

83:2 (82:3) oti <3754> idou <2400> oi <3588> ecyroi <2190> sou <4771> hchsan <2278> kai <2532> oi <3588> misountev <3404> se <4771> hran <142> kefalhn <2776>

83:3 <06845> Kynwpu <05921> le <03289> wueytyw <05475> dwo <06191> wmyrey <05971> Kme <05921> le<83:4> (83:3)

83:3 (82:4) epi <1909> ton <3588> laon <2992> sou <4771> katepanourgeusanto gnwmhn <1106> kai <2532> ebouleusanto <1011> kata <2596> twn <3588> agiwn <40> sou <4771>

83:4 <05750> dwe <03478> larvy <08034> Ms <02142> rkzy <03808> alw <01471> ywgm <03582> Mdyxknw <01980> wkl <0559> wrma<83:5> (83:4)

83:4 (82:5) eipan deute <1205> kai <2532> exoleyreuswmen autouv <846> ex <1537> eynouv <1484> kai <2532> ou <3364> mh <3165> mnhsyh <3403> to <3588> onoma <3686> israhl <2474> eti <2089>

83:5 <03772> wtrky <01285> tyrb <05921> Kyle <03162> wdxy <03820> bl <03289> wuewn <03588> yk<83:6> (83:5)

83:5 (82:6) oti <3754> ebouleusanto <1011> en <1722> omonoia epi <1909> to <3588> auto <846> kata <2596> sou <4771> diayhkhn <1242> dieyento

83:6 <01905> Myrghw <04124> bawm <03459> Mylaemsyw <0123> Mwda <0168> ylha<83:7> (83:6)

83:6 (82:7) ta <3588> skhnwmata <4638> twn <3588> idoumaiwn kai <2532> oi <3588> ismahlitai mwab kai <2532> oi <3588> agarhnoi

83:7 <06865> rwu <03427> ybsy <05973> Me <06429> tslp <06002> qlmew <05983> Nwmew <01381> lbg<83:8> (83:7)

83:7 (82:8) gebal kai <2532> ammwn kai <2532> amalhk kai <2532> allofuloi <246> meta <3326> twn <3588> katoikountwn turon <5184>

83:8 <05542> hlo <03876> jwl <01121> ynbl <02220> ewrz <01961> wyh <05973> Mme <03867> hwln <0804> rwsa <01571> Mg<83:9> (83:8)

83:8 (82:9) kai <2532> gar <1063> kai <2532> assour sumparegeneto <4836> met <3326> autwn <846> egenhyhsan <1096> eiv <1519> antilhmqin <484> toiv <3588> uioiv <5207> lwt <3091> diaqalma

83:9 <07028> Nwsyq <05158> lxnb <02985> Nybyk <05516> aroyok <04080> Nydmk <01992> Mhl <06213> hve<83:10> (83:9)

83:9 (82:10) poihson <4160> autoiv <846> wv <3739> th <3588> madiam kai <2532> tw <3588> sisara wv <3739> o <3588> iabin en <1722> tw <3588> ceimarrw kiswn

83:10 <0127> hmdal <01828> Nmd <01961> wyh <05874> rad <0> Nyeb <08045> wdmsn<83:11> (83:10)

83:10 (82:11) exwleyreuyhsan en <1722> aendwr egenhyhsan <1096> wsei <5616> koprov th <3588> gh <1065>

83:11 <05257> wmkyon <03605> lk <06759> enmlukw <02078> xbzkw <02062> bazkw <06159> brek <05081> wmbydn <07896> wmtys<83:12> (83:11)

83:11 (82:12) you <5087> touv <3588> arcontav <758> autwn <846> wv <3739> ton <3588> wrhb kai <2532> zhb kai <2532> zebee kai <2532> salmana pantav <3956> touv <3588> arcontav <758> autwn <846>

83:12 <0430> Myhla <04999> twan <0853> ta <0> wnl <03423> hsryn <0559> wrma <0834> rsa<83:13> (83:12)

83:12 (82:13) oitinev <3748> eipan klhronomhswmen <2816> eautoiv <1438> to <3588> agiasthrion tou <3588> yeou <2316>

83:13 <07307> xwr <06440> ynpl <07179> sqk <01534> lglgk <07896> wmtys <0430> yhla<83:14> (83:13)

83:13 (82:14) o <3588> yeov <2316> mou <1473> you <5087> autouv <846> wv <3739> trocon <5164> wv <3739> kalamhn <2562> kata <2596> proswpon <4383> anemou <417>

83:14 <02022> Myrh <03857> jhlt <03852> hbhlkw <03293> rey <01197> rebt <0784> sak<83:15> (83:14)

83:14 (82:15) wsei <5616> pur <4442> o <3739> diaflexei drumon wv <3739> ei <1487> flox <5395> katakausai <2618> orh <3735>

83:15 <0926> Mlhbt <05492> Ktpwobw <05591> Kreob <07291> Mpdrt <03651> Nk<83:16> (83:15)

83:15 (82:16) outwv <3778> katadiwxeiv <2614> autouv <846> en <1722> th <3588> kataigidi sou <4771> kai <2532> en <1722> th <3588> orgh <3709> sou <4771> taraxeiv <5015> autouv <846>

83:16 <03068> hwhy <08034> Kms <01245> wsqbyw <07036> Nwlq <06440> Mhynp <04390> alm<83:17> (83:16)

83:16 (82:17) plhrwson <4137> ta <3588> proswpa <4383> autwn <846> atimiav <819> kai <2532> zhthsousin <2212> to <3588> onoma <3686> sou <4771> kurie <2962>

83:17 <06> wdbayw <02659> wrpxyw <05704> de <05703> yde <0926> wlhbyw <0954> wsby<83:18> (83:17)

83:17 (82:18) aiscunyhtwsan <153> kai <2532> taracyhtwsan <5015> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> entraphtwsan <1788> kai <2532> apolesywsan

83:18 <0776> Urah <03605> lk <05921> le <05945> Nwyle <0905> Kdbl <03068> hwhy <08034> Kms <0859> hta <03588> yk <03045> wedyw<83:19> (83:18)

83:18 (82:19) kai <2532> gnwtwsan <1097> oti <3754> onoma <3686> soi <4771> kuriov <2962> su <4771> monov <3441> uqistov <5310> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA