TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Keluaran 38

38:1 <06967> wtmq <0520> twma <07969> slsw <07251> ewbr <07341> wbxr <0520> twma <02568> smxw <0753> wkra <0520> twma <02568> smx <07848> Myjs <06086> yue <05930> hleh <04196> xbzm <0853> ta <06213> veyw(38:1)

38:1 (38:22) outov <3778> epoihsen <4160> to <3588> yusiasthrion <2379> to <3588> calkoun ek <1537> twn <3588> pureiwn twn <3588> calkwn a <3739> hsan <1510> toiv <3588> andrasin <435> toiv <3588> katastasiasasi meta <3326> thv <3588> kore <2879> sunagwghv <4864>

38:2 <05178> tsxn <0853> wta <06823> Puyw <07161> wytnrq <01961> wyh <04480> wnmm <06438> wytnp <0702> ebra <05921> le <07161> wytnrq <06213> veyw(38:2)

38:2

38:3 <05178> tsxn <06213> hve <03627> wylk <03605> lk <04289> ttxmh <0853> taw <04207> tglzmh <0853> ta <04219> tqrzmh <0853> taw <03257> Myeyh <0853> taw <05518> tryoh <0853> ta <04196> xbzmh <03627> ylk <03605> lk <0853> ta <06213> veyw(38:3)

38:3 (38:23) outov <3778> epoihsen <4160> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> to <3588> pureion autou <846> kai <2532> thn <3588> basin <939> kai <2532> tav <3588> fialav <5357> kai <2532> tav <3588> kreagrav calkav

38:4 <02677> wyux <05704> de <04295> hjmlm <03749> wbkrk <08478> txt <05178> tsxn <07568> tsr <04639> hvem <04345> rbkm <04196> xbzml <06213> veyw(38:4)

38:4 (38:24) outov <3778> epoihsen <4160> tw <3588> yusiasthriw <2379> parayema ergon <2041> diktuwton katwyen tou <3588> pureiou upo <5259> auto <846> ewv <2193> tou <3588> hmisouv autou <846> kai <2532> epeyhken <2007> autw <846> tessarav <5064> daktuliouv <1146> ek <1537> twn <3588> tessarwn <5064> merwn <3313> tou <3588> parayematov tou <3588> yusiasthriou <2379> calkouv toiv <3588> mocloiv eureiv wste <5620> airein <142> to <3588> yusiasthrion <2379> en <1722> autoiv <846>

38:5 <0905> Mydbl <01004> Mytb <05178> tsxnh <04345> rbkml <07099> twuqh <0702> ebrab <02885> tebj <0702> ebra <03332> quyw(38:5)

38:5

38:6 <05178> tsxn <0853> Mta <06823> Puyw <07848> Myjs <06086> yue <0905> Mydbh <0853> ta <06213> veyw(38:6)

38:6

38:7 o <0853> wta <06213> hve <03871> txl <05014> bwbn <0> Mhb <0853> wta <05375> tavl <04196> xbzmh <06763> telu <05921> le <02885> tebjb <0905> Mydbh <0853> ta <0935> abyw(38:7)

38:7

38:8 o <04150> dewm <0168> lha <06607> xtp <06633> wabu <0834> rsa <06633> tabuh <04759> tarmb <05178> tsxn <03653> wnk <0853> taw <05178> tsxn <03595> rwykh <0853> ta <06213> veyw(38:8)

38:8 (38:26) outov <3778> epoihsen <4160> ton <3588> louthra calkoun kai <2532> thn <3588> basin <939> autou <846> calkhn ek <1537> twn <3588> katoptrwn twn <3588> nhsteusaswn <3522> ai <3739> enhsteusan <3522> para <3844> tav <3588> yurav <2374> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142> en <1722> h <3739> hmera <2250> ephxen <4078> authn <846>

38:9 <0520> hmab <03967> ham <07806> rzsm <08336> ss <02691> ruxh <07050> yelq <08486> hnmyt <05045> bgn <06285> tapl <02691> ruxh <0853> ta <06213> veyw(38:9)

38:9 (37:7) kai <2532> epoihsan <4160> thn <3588> aulhn <833> ta <3588> prov <4314> liba <3047> istia thv <3588> aulhv <833> ek <1537> bussou <1040> keklwsmenhv ekaton <1540> ef <1909> ekaton <1540>

38:10 <03701> Pok <02838> Mhyqsxw <05982> Mydmeh <02053> yww <05178> tsxn <06242> Myrve <0134> Mhyndaw <06242> Myrve <05982> Mhydwme(38:10)

38:10 (37:8) kai <2532> oi <3588> stuloi <4769> autwn <846> eikosi <1501> kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> eikosi <1501>

38:11 <03701> Pok <02838> Mhyqsxw <05982> Mydwmeh <02053> yww <05178> tsxn <06242> Myrve <0134> Mhyndaw <06242> Myrve <05982> Mhydwme <0520> hmab <03967> ham <06828> Nwpu <06285> taplw(38:11)

38:11 (37:9) kai <2532> to <3588> klitov to <3588> prov <4314> borran ekaton <1540> ef <1909> ekaton <1540> kai <2532> oi <3588> stuloi <4769> autwn <846> eikosi <1501> kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> eikosi <1501>

38:12 <03701> Pok <02838> Mhyqwsxw <05982> Mydmeh <02053> yww <06235> hrve <0134> Mhyndaw <06235> hrve <05982> Mhydwme <0520> hmab <02572> Mysmx <07050> Myelq <03220> My <06285> taplw(38:12)

38:12 (37:10) kai <2532> to <3588> klitov to <3588> prov <4314> yalassan <2281> aulaiai penthkonta <4004> phcewn <4083> stuloi <4769> autwn <846> deka <1176> kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> deka <1176>

38:13 <0520> hma <02572> Mysmx <04217> hxrzm <06924> hmdq <06285> taplw(38:13)

38:13 (37:11) kai <2532> to <3588> klitov to <3588> prov <4314> anatolav <395> penthkonta <4004> phcewn <4083>

38:14 <07969> hsls <0134> Mhyndaw <07969> hsls <05982> Mhydwme <03802> Ptkh <0413> la <0520> hma <06240> hrve <02568> smx <07050> Myelq(38:14)

38:14 (37:12) istia pentekaideka phcewn <4083> to <3588> kata <2596> nwtou kai <2532> oi <3588> stuloi <4769> autwn <846> treiv <5140> kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> treiv <5140>

38:15 <07969> hsls <0134> Mhyndaw <07969> hsls <05982> Mhydme <0520> hma <06240> hrve <02568> smx <07050> Myelq <02691> ruxh <08179> resl <02088> hzmw <02088> hzm <08145> tynsh <03802> Ptklw(38:15)

38:15 (37:13) kai <2532> epi <1909> tou <3588> nwtou tou <3588> deuterou <1208> enyen kai <2532> enyen kata <2596> thn <3588> pulhn <4439> thv <3588> aulhv <833> aulaiai pentekaideka phcewn <4083> kai <2532> oi <3588> stuloi <4769> autwn <846> treiv <5140> kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> treiv <5140>

38:16 <07806> rzsm <08336> ss <05439> bybo <02691> ruxh <07050> yelq <03605> lk(38:16)

38:16 (37:14) pasai <3956> ai <3588> aulaiai thv <3588> aulhv <833> ek <1537> bussou <1040> keklwsmenhv

38:17 <02691> ruxh <05982> ydme <03605> lk <03701> Pok <02836> Myqsxm <01992> Mhw <03701> Pok <07218> Mhysar <06826> ywpuw <03701> Pok <02838> Mhyqwsxw <05982> Mydwmeh <02053> yww <05178> tsxn <05982> Mydmel <0134> Myndahw(38:17)

38:17 (37:15) kai <2532> ai <3588> baseiv <939> twn <3588> stulwn <4769> calkai kai <2532> ai <3588> agkulai autwn <846> argurai kai <2532> ai <3588> kefalidev <2777> autwn <846> perihrgurwmenai arguriw <694> kai <2532> oi <3588> stuloi <4769> perihrgurwmenoi arguriw <694> pantev <3956> oi <3588> stuloi <4769> thv <3588> aulhv <833>

38:18 <02691> ruxh <07050> yelq <05980> tmel <0520> twma <02568> smx <07341> bxrb <06967> hmwqw <0753> Kra <0520> hma <06242> Myrvew <07806> rzsm <08336> ssw <08144> yns <08438> telwtw <0713> Nmgraw <08504> tlkt <07551> Mqr <04639> hvem <02691> ruxh <08179> res <04539> Komw(38:18)

38:18 (37:16) kai <2532> to <3588> katapetasma <2665> thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> aulhv <833> ergon <2041> poikiltou ex <1537> uakinyou <5192> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> kokkinou <2847> nenhsmenou <3514> kai <2532> bussou <1040> keklwsmenhv eikosi <1501> phcewn <4083> to <3588> mhkov <3372> kai <2532> to <3588> uqov <5311> kai <2532> to <3588> eurov pente <4002> phcewn <4083> exisoumenon toiv <3588> istioiv thv <3588> aulhv <833>

38:19 <03701> Pok <02838> Mhyqsxw <07218> Mhysar <06826> ywpuw <03701> Pok <02053> Mhyww <05178> tsxn <0702> hebra <0134> Mhyndaw <0702> hebra <05982> Mhydmew(38:19)

38:19 (37:17) kai <2532> oi <3588> stuloi <4769> autwn <846> tessarev <5064> kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> tessarev <5064> calkai kai <2532> ai <3588> agkulai autwn <846> argurai kai <2532> ai <3588> kefalidev <2777> autwn <846> perihrgurwmenai arguriw <694>

38:20 o <05178> tsxn <05439> bybo <02691> ruxlw <04908> Nksml <03489> tdtyh <03605> lkw(38:20)

38:20 (37:18) kai <2532> autoi <846> perihrgurwmenoi arguriw <694> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> passaloi thv <3588> aulhv <833> kuklw calkoi (38:21) outov <3778> epoihsen <4160> kai <2532> touv <3588> passalouv thv <3588> skhnhv <4633> kai <2532> touv <3588> passalouv thv <3588> aulhv <833> calkouv

38:21 <03548> Nhkh <0175> Nrha <01121> Nb <0385> rmtya <03027> dyb <03881> Mywlh <05656> tdbe <04872> hsm <06310> yp <05921> le <06485> dqp <0834> rsa <05715> tdeh <04908> Nksm <04908> Nksmh <06485> ydwqp <0428> hla(38:21)

38:21 (37:19) kai <2532> auth <3778> h <3588> suntaxiv thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142> kaya <2505> sunetagh <4929> mwush thn <3588> leitourgian <3009> einai <1510> twn <3588> leuitwn <3019> dia <1223> iyamar tou <3588> uiou <5207> aarwn <2> tou <3588> ierewv <2409>

38:22 <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <06213> hve <03063> hdwhy <04294> hjml <02354> rwx <01121> Nb <0221> yrwa <01121> Nb <01212> lalubw(38:22)

38:22 (37:20) kai <2532> beselehl o <3588> tou <3588> ouriou <3774> ek <1537> fulhv <5443> iouda <2448> epoihsen <4160> kaya <2505> sunetaxen <4929> kuriov <2962> tw <3588> mwush

38:23 o <08336> ssbw <08144> ynsh <08438> telwtbw <0713> Nmgrabw <08504> tlktb <07551> Mqrw <02803> bsxw <02796> srx <01835> Nd <04294> hjml <0294> Kmoyxa <01121> Nb <0171> baylha <0854> wtaw(38:23)

38:23 (37:21) kai <2532> eliab o <3588> tou <3588> acisamak ek <1537> thv <3588> fulhv <5443> dan ov <3739> hrcitektonhsen ta <3588> ufanta <5307> kai <2532> ta <3588> rafideuta kai <2532> poikiltika ufanai tw <3588> kokkinw <2847> kai <2532> th <3588> bussw <1040>

38:24 <06944> sdqh <08255> lqsb <08255> lqs <07970> Myslsw <03967> twam <07651> ebsw <03603> rkk <06242> Myrvew <08672> est <08573> hpwnth <02091> bhz <01961> yhyw <06944> sdqh <04399> tkalm <03605> lkb <04399> hkalml <06213> ywveh <02091> bhzh <03605> lk(38:24)

38:24 (39:1) pan <3956> to <3588> crusion <5553> o <3739> kateirgasyh <2716> eiv <1519> ta <3588> erga <2041> kata <2596> pasan <3956> thn <3588> ergasian <2039> twn <3588> agiwn <40> egeneto <1096> crusiou <5553> tou <3588> thv <3588> aparchv ennea <1767> kai <2532> eikosi <1501> talanta <5007> kai <2532> eptakosioi eikosi <1501> sikloi kata <2596> ton <3588> siklon ton <3588> agion <40>

38:25 <06944> sdqh <08255> lqsb <08255> lqs <07657> Myebsw <02568> hsmxw <03967> twam <07651> ebsw <0505> Plaw <03603> rkk <03967> tam <05712> hdeh <06485> ydwqp <03701> Pokw(38:25)

38:25 (39:2) kai <2532> arguriou <694> afairema para <3844> twn <3588> epeskemmenwn andrwn <435> thv <3588> sunagwghv <4864> ekaton <1540> talanta <5007> kai <2532> cilioi <5507> eptakosioi ebdomhkonta <1440> pente <4002> sikloi

38:26 <02572> Mysmxw <03967> twam <02568> smxw <0505> Mypla <07969> tslsw <0505> Pla <03967> twam <08337> ssl <04605> hlemw <08141> hns <06242> Myrve <01121> Nbm <06485> Mydqph <05921> le <05674> rbeh <03605> lkl <06944> sdqh <08255> lqsb <08255> lqsh <04276> tyuxm <01538> tlglgl <01235> eqb(38:26)

38:26 (39:3) dracmh <1406> mia <1519> th <3588> kefalh <2776> to <3588> hmisu tou <3588> siklou kata <2596> ton <3588> siklon ton <3588> agion <40> pav <3956> o <3588> paraporeuomenov <3899> thn <3588> episkeqin apo <575> eikosaetouv kai <2532> epanw <1883> eiv <1519> tav <3588> exhkonta <1835> muriadav <3461> kai <2532> triscilioi <5153> pentakosioi <4001> kai <2532> penthkonta <4004>

38:27 <0134> Ndal <03603> rkk <03603> rkkh <03967> taml <0134> Mynda <03967> tam <06532> tkrph <0134> ynda <0853> taw <06944> sdqh <0134> ynda <0853> ta <03332> tqul <03701> Pokh <03603> rkk <03967> tam <01961> yhyw(38:27)

38:27 (39:4) kai <2532> egenhyh <1096> ta <3588> ekaton <1540> talanta <5007> tou <3588> arguriou <694> eiv <1519> thn <3588> cwneusin twn <3588> ekaton <1540> kefalidwn <2777> thv <3588> skhnhv <4633> kai <2532> eiv <1519> tav <3588> kefalidav <2777> tou <3588> katapetasmatov <2665> ekaton <1540> kefalidev <2777> eiv <1519> ta <3588> ekaton <1540> talanta <5007> talanton <5007> th <3588> kefalidi <2777>

38:28 <0853> Mta <02836> qsxw <07218> Mhysar <06823> hpuw <05982> Mydwmel <02053> Myww <06213> hve <07657> Myebsw <02568> hsmxw <03967> twamh <07651> ebsw <0505> Plah <0853> taw(38:28)

38:28 (39:5) kai <2532> touv <3588> ciliouv <5507> eptakosiouv ebdomhkonta <1440> pente <4002> siklouv epoihsan <4160> eiv <1519> tav <3588> agkulav toiv <3588> stuloiv <4769> kai <2532> katecruswsen tav <3588> kefalidav <2777> autwn <846> kai <2532> katekosmhsen autouv <846>

38:29 <08255> lqs <03967> twam <0702> ebraw <0505> Myplaw <03603> rkk <07657> Myebs <08573> hpwnth <05178> tsxnw(38:29)

38:29 (39:6) kai <2532> o <3588> calkov <5475> tou <3588> afairematov ebdomhkonta <1440> talanta <5007> kai <2532> cilioi <5507> pentakosioi <4001> sikloi

38:30 <04196> xbzmh <03627> ylk <03605> lk <0853> taw <0> wl <0834> rsa <05178> tsxnh <04345> rbkm <0853> taw <05178> tsxnh <04196> xbzm <0853> taw <04150> dewm <0168> lha <06607> xtp <0134> ynda <0853> ta <0> hb <06213> veyw(38:30)

38:30 (39:7) kai <2532> epoihsen <4160> ex <1537> autou <846> tav <3588> baseiv <939> thv <3588> yurav <2374> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142>

38:31 <05439> bybo <02691> ruxh <03489> tdty <03605> lk <0853> taw <04908> Nksmh <03489> tdty <03605> lk <0853> taw <02691> ruxh <08179> res <0134> ynda <0853> taw <05439> bybo <02691> ruxh <0134> ynda <0853> taw(38:31)

38:31 (39:8) kai <2532> tav <3588> baseiv <939> thv <3588> aulhv <833> kuklw kai <2532> tav <3588> baseiv <939> thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> aulhv <833> kai <2532> touv <3588> passalouv thv <3588> skhnhv <4633> kai <2532> touv <3588> passalouv thv <3588> aulhv <833> kuklw (39:9) kai <2532> to <3588> parayema to <3588> calkoun tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> panta <3956> ta <3588> ergaleia thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA