TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mikha 6:9-16

6:9 <03259> hdey <04310> ymw <04294> hjm <08085> wems <08034> Kms <03372> hary <08454> hyswtw <07121> arqy <05892> ryel <03068> hwhy <06963> lwq(6:9)

6:9 fwnh <5456> kuriou <2962> th <3588> polei <4172> epiklhyhsetai kai <2532> swsei <4982> foboumenouv <5399> to <3588> onoma <3686> autou <846> akoue <191> fulh <5443> kai <2532> tiv <5100> kosmhsei <2885> polin <4172>

6:10 <02194> hmwez <07332> Nwzr <0374> tpyaw <07562> esr <0214> twrua <07563> esr <01004> tyb <0784> sah <05750> dwe(6:10)

6:10 mh <3165> pur <4442> kai <2532> oikov <3624> anomou <459> yhsaurizwn <2343> yhsaurouv <2344> anomouv <459> kai <2532> meta <3326> ubrewv <5196> adikia <93>

6:11 <04820> hmrm <068> ynba <03599> oykbw <07562> esr <03976> ynzamb <02135> hkzah(6:11)

6:11 ei <1487> dikaiwyhsetai <1344> en <1722> zugw <2218> anomov <459> kai <2532> en <1722> marsippw staymia dolou <1388>

6:12 <06310> Mhypb <07423> hymr <03956> Mnwslw <08267> rqs <01696> wrbd <03427> hybsyw <02555> omx <04390> walm <06223> hyryse <0834> rsa(6:12)

6:12 ex <1537> wn <3739> ton <3588> plouton <4149> autwn <846> asebeiav <763> eplhsan kai <2532> oi <3588> katoikountev authn <846> elaloun <2980> qeudh <5571> kai <2532> h <3588> glwssa <1100> autwn <846> uqwyh <5312> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autwn <846>

6:13 <02403> Ktajx <05921> le <08074> Mmsh <05221> Ktwkh <02470> ytylxh <0589> yna <01571> Mgw(6:13)

6:13 kai <2532> egw <1473> arxomai <757> tou <3588> pataxai <3960> se <4771> afaniw se <4771> epi <1909> taiv <3588> amartiaiv <266> sou <4771>

6:14 <05414> Nta <02719> brxl <06403> jlpt <0834> rsaw <06403> jylpt <03808> alw <05253> gotw <07130> Kbrqb <03445> Kxsyw <07646> ebvt <03808> alw <0398> lkat <0859> hta(6:14)

6:14 su <4771> fagesai <2068> kai <2532> ou <3364> mh <3165> emplhsyhv kai <2532> skotasei en <1722> soi <4771> kai <2532> ekneusei <1593> kai <2532> ou <3364> mh <3165> diaswyhv <1295> kai <2532> osoi <3745> ean <1437> diaswywsin <1295> eiv <1519> romfaian paradoyhsontai <3860>

6:15 <03196> Nyy <08354> htst <03808> alw <08492> swrytw <08081> Nms <05480> Kwot <03808> alw <02132> tyz <01869> Krdt <0859> hta <07114> rwuqt <03808> alw <02232> erzt <0859> hta(6:15)

6:15 su <4771> spereiv <4687> kai <2532> ou <3364> mh <3165> amhshv <270> su <4771> pieseiv <4085> elaian <1636> kai <2532> ou <3364> mh <3165> aleiqh <218> elaion <1637> kai <2532> oinon <3631> kai <2532> ou <3364> mh <3165> pihte <4095> kai <2532> afanisyhsetai nomima <3545> laou <2992> mou <1473>

6:16 P <05375> wavt <05971> yme <02781> tprxw <08322> hqrsl <03427> hybsyw <08047> hmsl <0853> Kta <05414> ytt <04616> Neml <04156> Mtwuemb <01980> wkltw <0256> baxa <01004> tyb <04639> hvem <03605> lkw <06018> yrme <02708> twqx <08104> rmtsyw(6:16)

6:16 kai <2532> efulaxav <5442> ta <3588> dikaiwmata <1345> zambri kai <2532> panta <3956> ta <3588> erga <2041> oikou <3624> acaab kai <2532> eporeuyhte <4198> en <1722> taiv <3588> boulaiv <1012> autwn <846> opwv <3704> paradw <3860> se <4771> eiv <1519> afanismon <854> kai <2532> touv <3588> katoikountav authn <846> eiv <1519> surismon kai <2532> oneidh <3681> lawn <2992> lhmqesye <2983>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA