TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 108:1-13

108:1 <03519> ydwbk <0637> Pa <02167> hrmzaw <07891> hrysa <0430> Myhla <03820> ybl <03559> Nwkn( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <07892> rys(108:1)

108:1 (107:1) wdh <3592> qalmou <5568> tw <3588> dauid (107:2) etoimh <2092> h <3588> kardia <2588> mou <1473> o <3588> yeov <2316> etoimh <2092> h <3588> kardia <2588> mou <1473> asomai <103> kai <2532> qalw <5567> en <1722> th <3588> doxh <1391> mou <1473>

108:2 <07837> rxs <05782> hryea <03658> rwnkw <05035> lbnh <05782> hrwe<108:3> (108:2)

108:2 (107:3) exegeryhti <1825> qalthrion kai <2532> kiyara <2788> exegeryhsomai <1825> oryrou <3722>

108:3 <03816> Myma <01077> lb <02167> Krmzaw <03068> hwhy <05971> Mymeb <03034> Kdwa<108:4> (108:3)

108:3 (107:4) exomologhsomai <1843> soi <4771> en <1722> laoiv <2992> kurie <2962> kai <2532> qalw <5567> soi <4771> en <1722> eynesin <1484>

108:4 <0571> Ktma <07834> Myqxs <05704> dew <02617> Kdox <08064> Myms <05921> lem <01419> lwdg <03588> yk<108:5> (108:4)

108:4 (107:5) oti <3754> mega <3173> epanw <1883> twn <3588> ouranwn <3772> to <3588> eleov <1656> sou <4771> kai <2532> ewv <2193> twn <3588> nefelwn <3507> h <3588> alhyeia <225> sou <4771>

108:5 <03519> Kdwbk <0776> Urah <03605> lk <05921> lew <0430> Myhla <08064> Myms <05921> le <07311> hmwr<108:6> (108:5)

108:5 (107:6) uqwyhti <5312> epi <1909> touv <3588> ouranouv <3772> o <3588> yeov <2316> kai <2532> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> h <3588> doxa <1391> sou <4771>

108:6 <06030> ynnew <03225> Knymy <03467> heyswh <03039> Kydydy <02502> Nwulxy <04616> Neml<108:7> (108:6)

108:6 (107:7) opwv <3704> an <302> rusywsin oi <3588> agaphtoi <27> sou <4771> swson <4982> th <3588> dexia <1188> sou <4771> kai <2532> epakouson mou <1473>

108:7 <04058> ddma <05523> twko <06010> qmew <07927> Mks <02505> hqlxa <05937> hzlea <06944> wsdqb <01696> rbd <0430> Myhla<108:8> (108:7)

108:7 (107:8) o <3588> yeov <2316> elalhsen <2980> en <1722> tw <3588> agiw <40> autou <846> uqwyhsomai <5312> kai <2532> diameriw <1266> sikima kai <2532> thn <3588> koilada twn <3588> skhnwn <4633> diametrhsw

108:8 <02710> yqqxm <03063> hdwhy <07218> ysar <04581> zwem <0669> Myrpaw <04519> hsnm <0> yl <01568> delg <0> yl<108:9> (108:8)

108:8 (107:9) emov <1699> estin <1510> galaad kai <2532> emov <1699> estin <1510> manassh kai <2532> efraim <2187> antilhmqiv <484> thv <3588> kefalhv <2776> mou <1473> ioudav <2455> basileuv <935> mou <1473>

108:9 <07321> eewrta <06429> tslp <05921> yle <05275> ylen <07993> Kylsa <0123> Mwda <05921> le <07366> yuxr <05518> ryo <04124> bawm<108:10> (108:9)

108:9 (107:10) mwab lebhv thv <3588> elpidov <1680> mou <1473> epi <1909> thn <3588> idoumaian <2401> ektenw <1614> to <3588> upodhma <5266> mou <1473> emoi <1473> allofuloi <246> upetaghsan <5293>

108:10 <0123> Mwda <05704> de <05148> ynxn <04310> ym <04013> rubm <05892> rye <02986> ynlby <04310> ym<108:11> (108:10)

108:10 (107:11) tiv <5100> apaxei <520> me <1473> eiv <1519> polin <4172> periochv <4042> tiv <5100> odhghsei <3594> me <1473> ewv <2193> thv <3588> idoumaiav <2401>

108:11 <06635> wnytabub <0430> Myhla <03318> aut <03808> alw <02186> wntxnz <0430> Myhla <03808> alh<108:12> (108:11)

108:11 (107:12) ouci <3364> su <4771> o <3588> yeov <2316> o <3588> apwsamenov hmav <1473> kai <2532> ouk <3364> exeleush <1831> o <3588> yeov <2316> en <1722> taiv <3588> dunamesin <1411> hmwn <1473>

108:12 <0120> Mda <08668> tewst <07723> awsw <06862> rum <05833> trze <0> wnl <03051> hbh<108:13> (108:12)

108:12 (107:13) dov <1325> hmin <1473> bohyeian <996> ek <1537> yliqewv <2347> kai <2532> mataia <3152> swthria <4991> anyrwpou <444>

108:13 <06862> wnyru <0947> owby <01931> awhw <02428> lyx <06213> hven <0430> Myhlab<108:14> (108:13)

108:13 (107:14) en <1722> tw <3588> yew <2316> poihsomen <4160> dunamin <1411> kai <2532> autov <846> exoudenwsei <1847> touv <3588> ecyrouv <2190> hmwn <1473>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA