TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Samuel 17:45-50

17:45 <02778> tprx <0834> rsa <03478> larvy <04634> twkrem <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <08034> Msb <0413> Kyla <0935> ab <0595> yknaw <03591> Nwdykbw <02595> tynxbw <02719> brxb <0413> yla <0935> ab <0859> hta <06430> ytslph <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(17:45)

17:45 kai <2532> eipen dauid prov <4314> ton <3588> allofulon <246> su <4771> erch <2064> prov <4314> me <1473> en <1722> romfaia kai <2532> en <1722> dorati kai <2532> en <1722> aspidi <785> kagw poreuomai <4198> prov <4314> se <4771> en <1722> onomati <3686> kuriou <2962> sabawy <4519> yeou <2316> parataxewv israhl <2474> hn <3739> wneidisav <3679> shmeron <4594>

17:46 <03478> larvyl <0430> Myhla <03426> sy <03588> yk <0776> Urah <03605> lk <03045> wedyw <0776> Urah <02416> tyxlw <08064> Mymsh <05775> Pwel <02088> hzh <03117> Mwyh <06430> Mytslp <04264> hnxm <06297> rgp <05414> yttnw <05921> Kylem <07218> Ksar <0853> ta <05493> ytrohw <05221> Ktykhw <03027> ydyb <03068> hwhy <05462> Krgoy <02088> hzh <03117> Mwyh(17:46)

17:46 kai <2532> apokleisei <608> se <4771> kuriov <2962> shmeron <4594> eiv <1519> thn <3588> ceira <5495> mou <1473> kai <2532> apoktenw <615> se <4771> kai <2532> afelw thn <3588> kefalhn <2776> sou <4771> apo <575> sou <4771> kai <2532> dwsw <1325> ta <3588> kwla <2966> sou <4771> kai <2532> ta <3588> kwla <2966> parembolhv allofulwn <246> en <1722> tauth <3778> th <3588> hmera <2250> toiv <3588> peteinoiv <4071> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> toiv <3588> yhrioiv <2342> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> gnwsetai <1097> pasa <3956> h <3588> gh <1065> oti <3754> estin <1510> yeov <2316> en <1722> israhl <2474>

17:47 <03027> wndyb <0853> Mkta <05414> Ntnw <04421> hmxlmh <03068> hwhyl <03588> yk <03068> hwhy <03467> eyswhy <02595> tynxbw <02719> brxb <03808> al <03588> yk <02088> hzh <06951> lhqh <03605> lk <03045> wedyw(17:47)

17:47 kai <2532> gnwsetai <1097> pasa <3956> h <3588> ekklhsia <1577> auth <3778> oti <3754> ouk <3364> en <1722> romfaia kai <2532> dorati swzei <4982> kuriov <2962> oti <3754> tou <3588> kuriou <2962> o <3588> polemov <4171> kai <2532> paradwsei <3860> kuriov <2962> umav <4771> eiv <1519> ceirav <5495> hmwn <1473>

17:48 <06430> ytslph <07122> tarql <04634> hkremh <07323> Uryw <01732> dwd <04116> rhmyw <01732> dwd <07122> tarql <07126> brqyw <01980> Klyw <06430> ytslph <06965> Mq <03588> yk <01961> hyhw(17:48)

17:48 kai <2532> anesth <450> o <3588> allofulov <246> kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> sunanthsin <4877> dauid

17:49 <0776> hura <06440> wynp <05921> le <05307> lpyw <04696> wxumb <068> Nbah <02883> ebjtw <04696> wxum <0413> la <06430> ytslph <0853> ta <05221> Kyw <07049> elqyw <068> Nba <08033> Msm <03947> xqyw <03627> ylkh <0413> la <03027> wdy <0853> ta <01732> dwd <07971> xlsyw(17:49)

17:49 kai <2532> exeteinen <1614> dauid thn <3588> ceira <5495> autou <846> eiv <1519> to <3588> kadion kai <2532> elaben <2983> ekeiyen <1564> liyon <3037> ena <1519> kai <2532> esfendonhsen kai <2532> epataxen <3960> ton <3588> allofulon <246> epi <1909> to <3588> metwpon <3359> autou <846> kai <2532> diedu o <3588> liyov <3037> dia <1223> thv <3588> perikefalaiav <4030> eiv <1519> to <3588> metwpon <3359> autou <846> kai <2532> epesen <4098> epi <1909> proswpon <4383> autou <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065>

17:50 <01732> dwd <03027> dyb <0369> Nya <02719> brxw <04191> whtymyw <06430> ytslph <0853> ta <05221> Kyw <068> Nbabw <07050> elqb <06430> ytslph <04480> Nm <01732> dwd <02388> qzxyw(17:50)

17:50TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA