TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 20

20:1 <03920> hdklyw <0795> dwdsab <03898> Mxlyw <0804> rwsa <04428> Klm <05623> Nwgro <0853> wta <07971> xlsb <0795> hdwdsa <08661> Ntrt <0935> ab <08141> tnsb(20:1)

20:1 tou <3588> etouv <2094> ou <3739> eishlyen <1525> tanayan eiv <1519> azwton <108> hnika <2259> apestalh <649> upo <5259> arna basilewv <935> assuriwn kai <2532> epolemhsen <4170> thn <3588> azwton <108> kai <2532> katelabeto <2638> authn <846>

20:2 o <03182> Pxyw <06174> Mwre <01980> Klh <03651> Nk <06213> veyw <07272> Kylgr <05921> lem <02502> Ulxt <05275> Klenw <04975> Kyntm <05921> lem <08242> qvh <06605> txtpw <01980> Kl <0559> rmal <0531> Uwma <01121> Nb <03470> whyesy <03027> dyb <03069> hwhy <01696> rbd <01931> ayhh <06256> teb(20:2)

20:2 tote <5119> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> hsaian legwn <3004> poreuou <4198> kai <2532> afele ton <3588> sakkon <4526> apo <575> thv <3588> osfuov <3751> sou <4771> kai <2532> ta <3588> sandalia <4547> sou <4771> upolusai apo <575> twn <3588> podwn <4228> sou <4771> kai <2532> epoihsen <4160> outwv <3778> poreuomenov <4198> gumnov <1131> kai <2532> anupodetov

20:3 <03568> swk <05921> lew <04714> Myrum <05921> le <04159> tpwmw <0226> twa <08141> Myns <07969> sls <03182> Pxyw <06174> Mwre <03470> whyesy <05650> ydbe <01980> Klh <0834> rsak <03068> hwhy <0559> rmayw(20:3)

20:3 kai <2532> eipen kuriov <2962> on <3739> tropon <5158> peporeutai <4198> hsaiav <2268> o <3588> paiv <3816> mou <1473> gumnov <1131> kai <2532> anupodetov tria <5140> eth <2094> estai <1510> shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> toiv <3588> aiguptioiv <124> kai <2532> aiyioqin <128>

20:4 <04714> Myrum <06172> twre <08357> ts <02834> ypwvxw <03182> Pxyw <06174> Mwre <02205> Mynqzw <05288> Myren <03568> swk <01546> twlg <0853> taw <04714> Myrum <07628> ybs <0853> ta <0804> rwsa <04428> Klm <05090> ghny <03651> Nk(20:4)

20:4 oti <3754> outwv <3778> axei <71> basileuv <935> assuriwn thn <3588> aicmalwsian <161> aiguptou <125> kai <2532> aiyiopwn <128> neaniskouv <3495> kai <2532> presbutav <4246> gumnouv <1131> kai <2532> anupodetouv anakekalummenouv <343> thn <3588> aiscunhn <152> aiguptou <125>

20:5 <08597> Mtrapt <04714> Myrum <04480> Nmw <04007> Mjbm <03568> swkm <0954> wsbw <02865> wtxw(20:5)

20:5 kai <2532> aiscunyhsontai <153> htthyentev <2274> oi <3588> aiguptioi <124> epi <1909> toiv <3588> aiyioqin <128> ef <1909> oiv <3739> hsan <1510> pepoiyotev <3982> oi <3588> aiguptioi <124> hsan <1510> gar <1063> autoiv <846> doxa <1391>

20:6 o <0587> wnxna <04422> jlmn <0349> Kyaw <0804> rwsa <04428> Klm <06440> ynpm <05337> lunhl <05833> hrzel <08033> Ms <05127> wnon <0834> rsa <04007> wnjbm <03541> hk <02009> hnh <01931> awhh <03117> Mwyb <02088> hzh <0339> yah <03427> bsy <0559> rmaw(20:6)

20:6 kai <2532> erousin oi <3588> katoikountev en <1722> th <3588> nhsw <3520> tauth <3778> idou <2400> hmeiv <1473> hmen <1510> pepoiyotev <3982> tou <3588> fugein <5343> eiv <1519> autouv <846> eiv <1519> bohyeian <996> oi <3739> ouk <3364> edunanto <1410> swyhnai <4982> apo <575> basilewv <935> assuriwn kai <2532> pwv <4459> hmeiv <1473> swyhsomeya <4982>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA