TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 35:17-28

35:17 <03173> ytdyxy <03715> Myrypkm <07722> Mhyasm <05315> yspn <07725> hbysh <07200> hart <04100> hmk <0136> ynda(35:17)

35:17 (34:17) kurie <2962> pote <4218> epoqh apokatasthson <600> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> apo <575> thv <3588> kakourgiav autwn <846> apo <575> leontwn <3023> thn <3588> monogenh <3439> mou <1473>

35:18 <01984> Kllha <06099> Mwue <05971> Meb <07227> br <06951> lhqb <03034> Kdwa(35:18)

35:18 (34:18) exomologhsomai <1843> soi <4771> kurie <2962> en <1722> ekklhsia <1577> pollh <4183> en <1722> law <2992> barei <926> ainesw <134> se <4771>

35:19 <05869> Nye <07169> wurqy <02600> Mnx <08130> yanv <08267> rqs <0341> ybya <0> yl <08055> wxmvy <0408> la(35:19)

35:19 (34:19) mh <3165> epicareihsan moi <1473> oi <3588> ecyrainontev moi <1473> adikwv <94> oi <3588> misountev <3404> me <1473> dwrean <1431> kai <2532> dianeuontev <1269> ofyalmoiv <3788>

35:20 <02803> Nwbsxy <04820> twmrm <01697> yrbd <0776> Ura <07282> yegr <05921> lew <01696> wrbdy <07965> Mwls <03808> al <03588> yk(35:20)

35:20 (34:20) oti <3754> emoi <1473> men <3303> eirhnika <1516> elaloun <2980> kai <2532> ep <1909> orghn <3709> dolouv <1388> dielogizonto <1260>

35:21 <05869> wnynye <07200> htar <01889> xah <01889> xah <0559> wrma <06310> Mhyp <05921> yle <07337> wbyxryw(35:21)

35:21 (34:21) kai <2532> eplatunan <4115> ep <1909> eme <1473> to <3588> stoma <4750> autwn <846> eipan euge euge eidan <3708> oi <3588> ofyalmoi <3788> hmwn <1473>

35:22 <04480> ynmm <07368> qxrt <0408> la <0136> ynda <02790> srxt <0408> la <03068> hwhy <07200> htyar(35:22)

35:22 (34:22) eidev <3708> kurie <2962> mh <3165> parasiwphshv kurie <2962> mh <3165> aposthv ap <575> emou <1473>

35:23 <07379> ybyrl <0136> yndaw <0430> yhla <04941> yjpsml <06974> huyqhw <05782> hryeh(35:23)

35:23 (34:23) exegeryhti <1825> kurie <2962> kai <2532> proscev <4337> th <3588> krisei <2920> mou <1473> o <3588> yeov <2316> mou <1473> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> eiv <1519> thn <3588> dikhn <1349> mou <1473>

35:24 <0> yl <08055> wxmvy <0408> law <0430> yhla <03068> hwhy <06664> Kqduk <08199> ynjps(35:24)

35:24 (34:24) krinon <2919> me <1473> kata <2596> thn <3588> dikaiosunhn <1343> sou <4771> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> kai <2532> mh <3165> epicareihsan moi <1473>

35:25 <01104> whwnelb <0559> wrmay <0408> la <05315> wnspn <01889> xah <03820> Mblb <0559> wrmay <0408> la(35:25)

35:25 (34:25) mh <3165> eipaisan en <1722> kardiaiv <2588> autwn <846> euge euge th <3588> quch <5590> hmwn <1473> mhde <3366> eipaisan katepiomen <2666> auton <846>

35:26 <05921> yle <01431> Mylydgmh <03639> hmlkw <01322> tsb <03847> wsbly <07451> yter <08056> yxmv <03162> wdxy <02659> wrpxyw <0954> wsby(35:26)

35:26 (34:26) aiscunyeihsan <153> kai <2532> entrapeihsan <1788> ama <260> oi <3588> epicairontev toiv <3588> kakoiv <2556> mou <1473> endusasywsan <1746> aiscunhn <152> kai <2532> entrophn <1791> oi <3588> megalorrhmonountev ep <1909> eme <1473>

35:27 <05650> wdbe <07965> Mwls <02655> Upxh <03068> hwhy <01431> ldgy <08548> dymt <0559> wrmayw <06664> yqdu <02655> yupx <08055> wxmvyw <07442> wnry(35:27)

35:27 (34:27) agalliasainto kai <2532> eufranyeihsan <2165> oi <3588> yelontev <2309> thn <3588> dikaiosunhn <1343> mou <1473> kai <2532> eipatwsan dia <1223> pantov <3956> megalunyhtw <3170> o <3588> kuriov <2962> oi <3588> yelontev <2309> thn <3588> eirhnhn <1515> tou <3588> doulou <1401> autou <846>

35:28 <08416> Ktlht <03117> Mwyh <03605> lk <06664> Kqdu <01897> hght <03956> ynwslw(35:28)

35:28 (34:28) kai <2532> h <3588> glwssa <1100> mou <1473> melethsei <3191> thn <3588> dikaiosunhn <1343> sou <4771> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> ton <3588> epainon <1868> sou <4771>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA