TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 58:6-9

58:6 <05423> wqtnt <04133> hjwm <03605> lkw <02670> Myspx <07533> Myuwur <07971> xlsw <04133> hjwm <092> twdga <05425> rth <07562> esr <02784> twburx <06605> xtp <0977> whrxba <06685> Mwu <02088> hz <03808> awlh(58:6)

58:6 ouci <3364> toiauthn <5108> nhsteian <3521> egw <1473> exelexamhn legei <3004> kuriov <2962> alla <235> lue <3089> panta <3956> sundesmon <4886> adikiav <93> dialue <1262> straggaliav biaiwn <972> sunallagmatwn apostelle <649> teyrausmenouv <2352> en <1722> afesei <859> kai <2532> pasan <3956> suggrafhn adikon <94> diaspa <1288>

58:7 <05956> Mlett <03808> al <01320> Krvbmw <03680> wtyokw <06174> Mre <07200> hart <03588> yk <01004> tyb <0935> aybt <04788> Mydwrm <06041> Myynew <03899> Kmxl <07457> berl <06536> orp <03808> awlh(58:7)

58:7 diayrupte peinwnti <3983> ton <3588> arton <740> sou <4771> kai <2532> ptwcouv <4434> astegouv eisage <1521> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sou <4771> ean <1437> idhv <3708> gumnon <1131> peribale <4016> kai <2532> apo <575> twn <3588> oikeiwn <3609> tou <3588> spermatov <4690> sou <4771> ouc <3364> uperoqh

58:8 <0622> Kpoay <03068> hwhy <03519> dwbk <06664> Kqdu <06440> Kynpl <01980> Klhw <06779> xmut <04120> hrhm <0724> Ktkraw <0216> Krwa <07837> rxsk <01234> eqby <0227> za(58:8)

58:8 tote <5119> raghsetai <4486> proimon <4406> to <3588> fwv <5457> sou <4771> kai <2532> ta <3588> iamata <2386> sou <4771> tacu <5036> anatelei <393> kai <2532> proporeusetai <4313> emprosyen <1715> sou <4771> h <3588> dikaiosunh <1343> sou <4771> kai <2532> h <3588> doxa <1391> tou <3588> yeou <2316> peristelei se <4771>

58:9 <0205> Nwa <01696> rbdw <0676> ebua <07971> xls <04133> hjwm <08432> Kkwtm <05493> ryot <0518> Ma <02005> ynnh <0559> rmayw <07768> ewst <06030> hney <03068> hwhyw <07121> arqt <0227> za(58:9)

58:9 tote <5119> bohsh <994> kai <2532> o <3588> yeov <2316> eisakousetai <1522> sou <4771> eti <2089> lalountov <2980> sou <4771> erei idou <2400> pareimi <3918> ean <1437> afelhv apo <575> sou <4771> sundesmon <4886> kai <2532> ceirotonian kai <2532> rhma <4487> goggusmou <1112>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA