TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 58:1-10

58:1 <0120> Mda <01121> ynb <08199> wjpst <04339> Myrsym <01696> Nwrbdt <06664> qdu <0482> Mla <0552> Mnmah( (2) ) <04387> Mtkm <01732> dwdl <0516> txst <0> la <05329> xunml(58:1)

58:1 (57:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> mh <3165> diafyeirhv <1311> tw <3588> dauid eiv <1519> sthlografian (57:2) ei <1487> alhywv <230> ara <685> dikaiosunhn <1343> laleite <2980> euyeia <2117> krinete <2919> oi <3588> uioi <5207> twn <3588> anyrwpwn <444>

58:2 <06424> Nwolpt <03027> Mkydy <02555> omx <0776> Urab <06466> Nwlept <05766> tlwe <03820> blb <0637> Pa<58:3> (58:2)

58:2 (57:3) kai <2532> gar <1063> en <1722> kardia <2588> anomiav <458> ergazesye <2038> en <1722> th <3588> gh <1065> adikian <93> ai <3588> ceirev <5495> umwn <4771> sumplekousin

58:3 <03577> bzk <01696> yrbd <0990> Njbm <08582> wet <07358> Mxrm <07563> Myesr <02114> wrz<58:4> (58:3)

58:3 (57:4) aphllotriwyhsan <526> oi <3588> amartwloi <268> apo <575> mhtrav <3388> eplanhyhsan <4105> apo <575> gastrov <1064> elalhsan <2980> qeudh <5571>

58:4 <0241> wnza <0331> Mjay <02795> srx <06620> Ntp <03644> wmk <05175> sxn <02534> tmx <01823> twmdk <0> wml <02534> tmx<58:5> (58:4)

58:4 (57:5) yumov <2372> autoiv <846> kata <2596> thn <3588> omoiwsin <3669> tou <3588> ofewv <3789> wsei <5616> aspidov <785> kwfhv <2974> kai <2532> buoushv ta <3588> wta <3775> authv <846>

58:5 <02449> Mkxm <02267> Myrbx <02266> rbwx <03907> Mysxlm <06963> lwql <08085> emsy <03808> al <0834> rsa<58:6> (58:5)

58:5 (57:6) htiv <3748> ouk <3364> eisakousetai <1522> fwnhn <5456> epadontwn farmakou <5333> te <5037> farmakeuomenou para <3844> sofou <4680>

58:6 <03068> hwhy <05422> Utn <03715> Myrypk <04459> twetlm <06310> wmypb <08127> wmyns <02040> orh <0430> Myhla<58:7> (58:6)

58:6 (57:7) o <3588> yeov <2316> sunetriqen <4937> touv <3588> odontav <3599> autwn <846> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autwn <846> tav <3588> mulav twn <3588> leontwn <3023> suneylasen <4917> kuriov <2962>

58:7 <04135> wllmty <03644> wmk <02671> *wyux {wux} <01869> Krdy <0> wml <01980> wklhty <04325> Mym <03644> wmk <03988> woamy<58:8> (58:7)

58:7 (57:8) exoudenwyhsontai <1847> wv <3739> udwr <5204> diaporeuomenon <1279> entenei to <3588> toxon <5115> autou <846> ewv <2193> ou <3739> asyenhsousin <770>

58:8 <08121> sms <02372> wzx <01077> lb <0802> tsa <05309> lpn <01980> Klhy <08557> omt <07642> lwlbs <03644> wmk<58:9> (58:8)

58:8 (57:9) wsei <5616> khrov o <3588> takeiv <5080> antanaireyhsontai epepese <1968> pur <4442> kai <2532> ouk <3364> eidon <3708> ton <3588> hlion <2246>

58:9 <08175> wnrevy <02740> Nwrx <03644> wmk <02416> yx <03644> wmk <0329> dja <05518> Mkytryo <0995> wnyby <02962> Mrjb<58:10> (58:9)

58:9 (57:10) pro <4253> tou <3588> sunienai <4920> tav <3588> akanyav <173> umwn <4771> thn <3588> ramnon wsei <5616> zwntav <2198> wsei <5616> en <1722> orgh <3709> katapietai <2666> umav <4771>

58:10 <07563> esrh <01818> Mdb <07364> Uxry <06471> wymep <05359> Mqn <02372> hzx <03588> yk <06662> qydu <08055> xmvy<58:11> (58:10)

58:10 (57:11) eufranyhsetai <2165> dikaiov <1342> otan <3752> idh <3708> ekdikhsin <1557> asebwn <765> tav <3588> ceirav <5495> autou <846> niqetai <3538> en <1722> tw <3588> aimati <129> tou <3588> amartwlou <268>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA