TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ayub 5:17-27

5:17 <03988> oamt <0408> la <07706> yds <04148> rowmw <0433> hwla <03198> wnxkwy <0582> swna <0835> yrsa <02009> hnh(5:17)

5:17 makariov <3107> de <1161> anyrwpov <444> on <3739> hlegxen <1651> o <3588> kuriov <2962> nouyethma de <1161> pantokratorov <3841> mh <3165> apanainou

5:18 <07495> hnyprt <03027> *wydyw {wdyw} <04272> Uxmy <02280> sbxyw <03510> byaky <01931> awh <03588> yk(5:18)

5:18 autov <846> gar <1063> algein poiei <4160> kai <2532> palin <3825> apokayisthsin <600> epaisen <3817> kai <2532> ai <3588> ceirev <5495> autou <846> iasanto <2390>

5:19 <07451> er <0> Kb <05060> egy <03808> al <07651> ebsbw <05337> Klyuy <06869> twru <08337> ssb(5:19)

5:19 exakiv ex <1537> anagkwn se <4771> exeleitai <1807> en <1722> de <1161> tw <3588> ebdomw <1442> ou <3364> mh <3165> aqhtai <680> sou <4771> kakon <2556>

5:20 <02719> brx <03027> ydym <04421> hmxlmbw <04194> twmm <06299> Kdp <07458> berb(5:20)

5:20 en <1722> limw <3042> rusetai se <4771> ek <1537> yanatou <2288> en <1722> polemw <4171> de <1161> ek <1537> ceirov <5495> sidhrou <4604> lusei <3089> se <4771>

5:21 <0935> awby <03588> yk <07701> dsm <03372> aryt <03808> alw <02244> abxt <03956> Nwsl <07752> jwsb(5:21)

5:21 apo <575> mastigov <3148> glwsshv <1100> se <4771> kruqei <2928> kai <2532> ou <3364> mh <3165> fobhyhv <5399> apo <575> kakwn <2556> ercomenwn <2064>

5:22 <03372> aryt <0408> la <0776> Urah <02416> tyxmw <07832> qxvt <03720> Npklw <07701> dsl(5:22)

5:22 adikwn <94> kai <2532> anomwn <459> katagelash <2606> apo <575> de <1161> yhriwn <2342> agriwn <66> ou <3364> mh <3165> fobhyhv <5399>

5:23 <0> Kl <07999> hmlsh <07704> hdvh <02416> tyxw <01285> Ktyrb <07704> hdvh <068> ynba <05973> Me <03588> yk(5:23)

5:23 yhrev gar <1063> agrioi <66> eirhneusousin <1514> soi <4771>

5:24 <02398> ajxt <03808> alw <05116> Kwn <06485> tdqpw <0168> Klha <07965> Mwls <03588> yk <03045> tedyw(5:24)

5:24 eita <1534> gnwsh <1097> oti <3754> eirhneusei <1514> sou <4771> o <3588> oikov <3624> h <3588> de <1161> diaita thv <3588> skhnhv <4633> sou <4771> ou <3364> mh <3165> amarth <264>

5:25 <0776> Urah <06212> bvek <06631> Kyauauw <02233> Kerz <07227> br <03588> yk <03045> tedyw(5:25)

5:25 gnwsh <1097> de <1161> oti <3754> polu <4183> to <3588> sperma <4690> sou <4771> ta <3588> de <1161> tekna <5043> sou <4771> estai <1510> wsper <3746> to <3588> pambotanon tou <3588> agrou <68>

5:26 <06256> wteb <01430> sydg <05927> twlek <06913> rbq <0413> yla <03624> xlkb <0935> awbt(5:26)

5:26 eleush <2064> de <1161> en <1722> tafw <5028> wsper <3746> sitov <4621> wrimov kata <2596> kairon <2540> yerizomenov <2325> h <2228> wsper <3746> yimwnia alwnov <257> kay <2596> wran <5610> sugkomisyeisa <4792>

5:27 P <0> Kl <03045> ed <0859> htaw <08085> hnems <01931> ayh <03651> Nk <02713> hwnrqx <02063> taz <02009> hnh(5:27)

5:27 idou <2400> tauta <3778> outwv <3778> exicniasamen tauta <3778> estin <1510> a <3739> akhkoamen <191> su <4771> de <1161> gnwyi <1097> seautw <4572> ei <1487> ti <5100> epraxav <4238>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA