TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Wahyu 20

1 Iblis diikat selama seribu tahun.

6 Kebangkitan pertama; berbahagialah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama.

7 Iblis dilepas lagi.

8 Gog dan Magog.

10 Iblis dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang.

12 Kebangkitan semua dan yang terakhir.


TSK Full Life Study Bible

20:1 · melihat(TB)/tampak(TL) <1492> [I saw.]

· memegang(TB/TL) <2192> [having.]

· besar(TB/TL) <3173> [a great.]

20:1

Judul : Kerajaan seribu tahun

Perikop : Why 20:1-6


dari sorga

Wahy 10:1; 18:1 [Semua]

anak kunci

Wahy 1:18

jurang maut

Luk 8:31; [Lihat FULL. Luk 8:31]20:2 · menangkap(TB)/memegangkan(TL) <2902> [he laid.]

· naga(TB/TL) <1404> [the dragon.]

20:2

dan Satan.

Mat 4:10; [Lihat FULL. Mat 4:10]

seribu tahun

Yes 24:22; 2Pet 2:4; [Lihat FULL. 2Pet 2:4] [Semua]


Catatan Frasa: NAGA ... MENGIKATNYA SERIBU TAHUN LAMANYA.


20:3 · melemparkannya(TB)/mencampakkan(TL) <906> [cast.]

· dan ...... dan memeteraikannya ..... membubuh(TB)/dan ............ lalu ..... dan(TL) <2532 4972> [and set.]

· menyesatkan(TB/TL) <4105> [should deceive.]

· seribu(TB/TL) <5507> [the thousand.]

· dan ...... dan ................. kemudian ...... kemudian(TB)/dan ............ lalu ..... dan .................. kemudian(TL) <2532 3326> [and after.]

20:3

jurang maut,

Wahy 20:1

dan memeteraikannya

Dan 6:18; Mat 27:66 [Semua]

menyesatkan bangsa-bangsa,

Wahy 20:8,10; Wahy 12:9 [Semua]


Catatan Frasa: IA JANGAN LAGI MENYESATKAN BANGSA-BANGSA.


20:4 · takhta-takhta(TB)/takhta(TL) <2362> [thrones.]

· jiwa-jiwa(TB)/nyawa(TL) <5590> [the souls.]

· dipenggal(TB)/dipancung(TL) <3990> [beheaded.]

· kesaksian(TB)/menyaksikan(TL) <3141> [the witness.]

· dan .......................... dan ....... yang ...... dan ......... dan .... dan ..... dan(TB)/Maka ...... dan ....... maka ........ dan .............. dan .... dan yang ........ dan .......... Maka ....... dan(TL) <2532 3748> [and which.]

· dan .... duduk duduk ...................... dan ............ dan ......... dan .... dan ... hidup ... hidup(TB)/Maka ...... dan ....... maka ........ dan .............. dan .... dan ......... dan .......... Maka ....... dan(TL) <2532 2523 2198> [and they.]

20:4

melihat takhta-takhta

Dan 7:9

untuk menghakimi.

Mat 19:28; Wahy 3:21 [Semua]

dipenggal kepalanya

Wahy 6:9

tentang Yesus

Wahy 1:2; [Lihat FULL. Wahy 1:2]

firman Allah;

Ibr 4:12; [Lihat FULL. Ibr 4:12]

menyembah binatang

Wahy 13:12; [Lihat FULL. Wahy 13:12]

dan tangan

Wahy 13:16; [Lihat FULL. Wahy 13:16]

dan memerintah

Wahy 20:6; Wahy 22:5 [Semua]


Catatan Frasa: TAKHTA-TAKHTA DAN ORANG-ORANG YANG DUDUK DI ATASNYA.

Catatan Frasa: MEMERINTAH ... BERSAMA-SAMA DENGAN KRISTUS UNTUK MASA SERIBU TAHUN.


20:5 · lain(TB/TL) <3062> [the rest.]

· Inilah(TB)/inilah(TL) <3778> [This.]

20:5

Inilah kebangkitan

Wahy 20:6; Luk 14:14; Fili 3:11; 1Tes 4:16 [Semua]20:6 · Berbahagia(TB)/Berbahagialah(TL) <3107> [Blessed.]

· kedua(TB/TL) <1208> [the second.]

· imam-imam(TB)/imam(TL) <2409> [priests.]

· dan ......................... dan ... dan .... memerintah sebagai raja ... memerintah(TB)/dan ............................. dan .... dan(TL) <2532 936> [and shall.]

20:6

Berbahagia

Wahy 14:13

Kematian

Wahy 2:11; [Lihat FULL. Wahy 2:11]

menjadi imam-imam

1Pet 2:5; [Lihat FULL. 1Pet 2:5]

dengan Dia,

Wahy 20:4; Wahy 22:5 [Semua]


Catatan Frasa: KEBANGKITAN PERTAMA ITU.


20:7

Judul : Iblis dihukum

Perikop : Why 20:7-10


itu berakhir,

Wahy 20:2


Catatan Frasa: IBLIS AKAN DILEPASKAN.


20:8 · menyesatkan(TB/TL) <4105> [to deceive.]

· Gog(TB)/Yajuj(TL) <1136> [Gog.]

· mengumpulkan(TB)/menghimpunkan(TL) <4863> [to gather.]

· banyaknya(TL) <706> [the number.]

20:8

menyesatkan bangsa-bangsa

Wahy 20:3,10; Wahy 12:9 [Semua]

penjuru bumi,

Yes 11:12; Yeh 7:2; Wahy 7:1 [Semua]

dan Magog,

Yeh 38:2; 39:1 [Semua]

untuk berperang

Wahy 16:14; [Lihat FULL. Wahy 16:14]

di laut.

Yeh 38:9,15; Ibr 11:12 [Semua]


Catatan Frasa: MENYESATKAN BANGSA-BANGSA.


20:9 · naiklah(TB/TL) <305> [went.]

· Maka ......... mengepung ... mengepungi .... dan(TB)/Maka .......... lalu mengepungi ........ dan ...... maka(TL) <2532 2944> [and compassed.]

· perkemahan tentara(TB)/tentara segala(TL) <3925> [the camp.]

· Maka .............. dan .......... api ... api(TB)/Maka .......... lalu ......... dan ...... maka ... api(TL) <2532 4442> [and fire.]

20:9

lalu mengepung

Yeh 38:9,16 [Semua]

yang dikasihi

Mazm 87:2

dari langit

Yeh 38:22; 39:6; Wahy 13:13; [Lihat FULL. Wahy 13:13] [Semua]20:10 · Iblis(TB/TL) <1228> [the devil.]

· lautan(TB)/laut(TL) <3041> [the lake.]

· disiksa(TB)/siksa(TL) <928> [tormented.]

20:10

menyesatkan mereka,

Wahy 20:3,8; Wahy 12:9; 19:20 [Semua]

dan belerang,

Wahy 9:17; [Lihat FULL. Wahy 9:17]

tempat binatang

Wahy 16:13

nabi palsu

Wahy 16:13

sampai selama-lamanya.

Wahy 14:10,11 [Semua]


Catatan Frasa: IBLIS ... LAUTAN API DAN BELERANG.


20:11 · melihat(TB)/tampak(TL) <1492> [I saw.]

· Dari(TB)/daripada(TL) <575> [from.]

· dan ........... dan ... dan ... ditemukan ... didapati(TB)/Maka ......... dan ......... dan ..... sehingga(TL) <2532 2147> [and there.]

20:11

Judul : Hukuman yang terakhir

Perikop : Why 20:11-15


takhta putih

Wahy 4:2; [Lihat FULL. Wahy 4:2]

Dari hadapan-Nya

Wahy 6:14; [Lihat FULL. Wahy 6:14]


Catatan Frasa: TAKHTA PUTIH YANG BESAR.

Catatan Frasa: LENYAPLAH BUMI DAN LANGIT.


20:12 · melihat(TB)/tampak(TL) <1492> [I saw.]

· kecil(TB/TL) <3398> [small.]

· berdiri(TB/TL) <2476> [stand.]

· kitab ...... kitab .................... kitab-kitab(TB)/kitab ........ kitab ..................... kitab-kitab(TL) <975> [the books.]

· Dan ....... dan ............ Dan .... pula ... lain ..... Dan(TB)/Lalu .............. dan ...... dan ... pula ......... maka(TL) <2532 243> [and another.]

· menurut(TL) <2596> [according.]

20:12

dan kecil,

Wahy 19:5; [Lihat FULL. Wahy 19:5]

Lalu dibuka

Dan 7:10

kitab kehidupan.

Wahy 20:15; Kel 32:32; Ul 29:20; Dan 12:1; Mal 3:16; Luk 10:20; Wahy 3:5; 21:27 [Semua]

mati dihakimi

Wahy 11:18

menurut perbuatan

Yer 17:10; Mat 16:27; [Lihat FULL. Mat 16:27] [Semua]20:13 · laut(TB/TL) <2281> [the sea.]

· Maka .......... dan maut dan ... maut ......... dan(TB)/Lalu ............. dan maut serta .............. lalu(TL) <2532 2288> [and death.]

· kerajaan maut(TB)/alam(TL) <86> [hell. or, the grave.]

1Co 15:55 *marg:

· Maka .......... dan ... dan ........... dan ... dihakimi ........ dihukumkan(TB)/Lalu ............. dan ... serta .............. lalu(TL) <2532 2919> [and they.]

20:13

kerajaan maut

Wahy 1:18; 6:8 [Semua]

orang-orang mati

Yes 26:19

menurut perbuatannya.

Mat 16:27; [Lihat FULL. Mat 16:27]20:14 · maut ............ kematian(TB)/maut .............. mati(TL) <2288> [death.]

· inilah(TL) <3778> [This.]

20:14

Lalu maut

1Kor 15:26

kerajaan maut

Wahy 20:13

lautan api.

Wahy 19:20; [Lihat FULL. Wahy 19:20]

Itulah kematian

Wahy 2:11; [Lihat FULL. Wahy 2:11]


Catatan Frasa: LAUTAN API.


20:15 · <1536> [whosoever.]

· dilemparkan(TB)/dicampakkanlah(TL) <906> [was cast.]

20:15

kitab kehidupan

Wahy 20:12; [Lihat FULL. Wahy 20:12]


Catatan Frasa: KITAB KEHIDUPAN.TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA