Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 32:32

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 32:32

Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa u  mereka 1  itu--dan jika tidak, hapuskanlah v  kiranya namaku dari dalam kitab w  yang telah Kautulis."

AYT (2018)

Namun, sekarang, jika Engkau berkenan, ampunilah dosa mereka; tetapi jika tidak, hapuslah namaku keluar dari kitab-Mu yang telah Engkau tulis.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 32:32

Maka sekarang, jikalau boleh, ampunilah kiranya dosa mereka itu! jikalau tiada, maka parangkan apalah aku dari dalam kitab-Mu, yang telah Kausuratkan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 32:32

Sudilah kiranya mengampuni dosa mereka; kalau tidak, hapuslah nama saya dari buku orang-orang hidup."

TSI (2014)

Tetapi aku mohon ampunilah dosa mereka. Jika tidak, maka biarlah namaku juga dihapuskan dari kitab yang berisi daftar nama-nama umat-Mu.”

MILT (2008)

Dan sekarang, apakah Engkau akan menanggung dosa mereka? Dan jika tidak, aku mohon hapuskan aku keluar dari dalam kitab-Mu yang telah Engkau tulis."

Shellabear 2011 (2011)

Sekarang, ampunilah kiranya dosa mereka itu. Tetapi jika tidak, hapus sajalah kiranya namaku dari kitab yang telah Kautulis."

AVB (2015)

Semoga Engkau ampunkanlah dosa mereka itu, namun begitu, jika tidak, semoga dihapuskan sahaja namaku daripada kitab yang telah Kautulis nama para umat-Mu.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 32:32

Tetapi sekarang
<06258>
, kiranya Engkau mengampuni
<05375>
dosa
<02403>
mereka itu -- dan jika
<0518>
tidak
<0369>
, hapuskanlah
<04229>
kiranya
<04994>
namaku dari dalam kitab
<05612>
yang
<0834>
telah Kautulis
<03789>
."

[<0518>]
TL ITL ©

SABDAweb Kel 32:32

Maka sekarang
<06258>
, jikalau
<0518>
boleh, ampunilah
<05375>
kiranya dosa
<02403>
mereka itu! jikalau
<0518>
tiada
<0369>
, maka parangkan
<04229>
apalah
<04994>
aku dari dalam kitab-Mu
<05612>
, yang telah
<0834>
Kausuratkan
<03789>
.
AYT ITL
Namun, sekarang
<06258>
, jika
<0518>
Engkau berkenan, ampunilah
<05375>
dosa
<02403>
mereka; tetapi jika
<0518>
tidak
<0369>
, hapuslah namaku
<04229>
keluar dari kitab-Mu
<05612>
yang
<0834>
telah Engkau tulis
<03789>
.”

[<04994>]
AVB ITL
Semoga
<06258>
Engkau
<0518>
ampunkanlah
<05375>
dosa
<02403>
mereka itu, namun begitu, jika
<0518>
tidak
<0369>
, semoga
<04994>
dihapuskan
<04229>
sahaja namaku daripada kitab
<05612>
yang
<0834>
telah Kautulis
<03789>
nama para umat-Mu.”
HEBREW
tbtk
<03789>
rsa
<0834>
Krpom
<05612>
an
<04994>
ynxm
<04229>
Nya
<0369>
Maw
<0518>
Mtajx
<02403>
avt
<05375>
Ma
<0518>
htew (32:32)
<06258>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kel 32:32

Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa u  mereka 1  itu--dan jika tidak, hapuskanlah v  kiranya namaku dari dalam kitab w  yang telah Kautulis."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 32:32

Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni 1  dosa mereka itu--dan jika tidak, hapuskanlah 2  kiranya namaku dari dalam kitab 2  yang telah Kautulis."

Catatan Full Life

Kel 32:32 1

Nas : Kel 32:32

Kasih Musa kepada umat yang berdosa (bd. Rom 9:3) menunjuk kepada kasih Perantara yang lebih agung, Kristus Yesus, yang "berdoa untuk ... pemberontak-pemberontak" (Yes 53:12; Rom 8:34;

lihat cat. --> Mat 26:39;

lihat cat. --> 1Tim 2:5;

lihat cat. --> Ibr 7:25).

[atau ref. Mat 26:39; 1Tim 2:5; Ibr 7:25]

[+] Bhs. InggrisTIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA