TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 66

TSK Full Life Study Bible

66:1 · Langit(TB)/langit(TL) <08064> [The heaven.]

· rumah(TB/TL) <01004> [where is the house.]

66:1

Judul : Hukuman dan penghargaan

Perikop : Yes 66:1-24


adalah takhta-Ku

2Taw 6:18; [Lihat FULL. 2Taw 6:18]; Mazm 2:4; [Lihat FULL. Mazm 2:4]; Mazm 9:8; [Lihat FULL. Mazm 9:8]; Mat 23:22 [Semua]

adalah tumpuan

1Raj 8:27; [Lihat FULL. 1Raj 8:27]; Mat 5:34-35 [Semua]

kaki-Ku; rumah

2Sam 7:7; [Lihat FULL. 2Sam 7:7]; Yoh 4:20-21; Kis 7:49; 17:24 [Semua]66:2 · tangan-Ku(TB/TL) <03027> [For all those.]

· memandang(TB) <05027> [to this.]

· gentar(TB/TL) <02730> [trembleth.]

66:2

semuanya ini,

Yes 40:26; [Lihat FULL. Yes 40:26]; Kis 7:50%&; 17:24 [Semua]

patah semangatnya

Yes 57:15; [Lihat FULL. Yes 57:15]; Mat 5:3-4; Luk 18:13-14 [Semua]

kepada firman-Ku.

Ezr 9:4; [Lihat FULL. Ezr 9:4]


Catatan Frasa: ORANG INILAH AKU MEMANDANG.


66:3 · menyembelih(TB/TL) <07819> [killeth.]

· domba(TB/TL) <07716> [lamb. or, kid. cut.]

· babi(TB/TL) <02386> [as if he offered.]

· mempersembahkan(TB) <02142> [burneth. Heb maketh a memorial of.]

· menyukai(TB)/bergemar(TL) <0977> [they have.]

66:3

lembu jantan,

Yes 1:11; [Lihat FULL. Yes 1:11]

darah babi,

Im 11:7; [Lihat FULL. Im 11:7]

mempersembahkan kemenyan,

Im 2:2; [Lihat FULL. Im 2:2]

menyukai jalan

Yes 57:17; [Lihat FULL. Yes 57:17]

dewa kejijikan

Yes 66:17; Ul 27:15; [Lihat FULL. Ul 27:15]; Yeh 8:9-13 [Semua]


Catatan Frasa: MENYEMBELIH LEMBU JANTAN.


66:4 · menyukai ...................................... menyukai(TB)/suka ........................................ disukainya(TL) <0977> [will choose.]

· memperlakukan ... dengan sewenang-wenang(TB)/pembalasan perbuatan(TL) <08586> [delusions. or, devices. will bring.]

· memanggil(TB)/berseru(TL) <07121> [when I called.]

· mendengarkan .... melakukan(TB)/mendengar ... dibuatnya(TL) <08085 06213> [they did.]

66:4

yang ditakutkan

Ams 10:24; [Lihat FULL. Ams 10:24]; Yes 10:12; [Lihat FULL. Yes 10:12] [Semua]

yang menjawab,

1Sam 8:19; [Lihat FULL. 1Sam 8:19]; Yes 41:28; [Lihat FULL. Yes 41:28] [Semua]

yang jahat

2Raj 21:2,4,6; Yes 59:12 [Semua]

tidak Kukehendaki.

Yes 65:12; [Lihat FULL. Yes 65:12]66:5 · gentar(TB/TL) <02730> [ye that.]

· Saudara-saudaramu ...................... sukacitamu(TB)/saudara-saudaramu ............................ kesukaan(TL) <0251 08057> [Your.]

· TUHAN ....................... TUHAN(TB)/Tuhan ................................ Tuhan(TL) <03068> [Let.]

· melihat(TB)/kelihatan(TL) <07200> [but.]

66:5

kepada firman-Nya!

Ezr 9:4; [Lihat FULL. Ezr 9:4]

yang membenci

Mazm 38:21; Yes 60:15; Yoh 15:21 [Semua]

mendapat malu.

Yes 44:9; [Lihat FULL. Yes 44:9]; Luk 13:17 [Semua]66:6 · bunyi ..... dengar ...... Dengar TUHAN ......... Tuhan(TB)/bunyi .......... bunyi ....... bunyi ... Tuhan(TL) <06963 03068> [a voice of the Lord.]

66:6

Dengar,

1Sam 2:10; [Lihat FULL. 1Sam 2:10]; Mazm 68:34; [Lihat FULL. Mazm 68:34] [Semua]

melakukan pembalasan

Im 26:28; [Lihat FULL. Im 26:28]; Yes 65:6; Yoel 3:7 [Semua]66:7

66:7

Sebelum menggeliat

Yes 54:1; [Lihat FULL. Yes 54:1]

anak laki-laki.

Wahy 12:5


Catatan Frasa: IA SUDAH BERSALIN.


66:8 · mendengar(TB/TL) <08085> [hath heard.]

· bangsa(TB)/sebangsa(TL) <01471> [shall a nation.]

66:8

telah melihat

Yes 64:4; Yer 18:13 [Semua]

satu hari,

Yes 49:20; [Lihat FULL. Yes 49:20]

melahirkan anak-anaknya.

Yes 49:21; [Lihat FULL. Yes 49:21]66:9 · membukakan(TB/TL) <07665> [bring to.]

· melahirkan ......... melahirkan(TB)/beranak ........... beranak(TL) <03205> [cause to bring forth. or, beget.]

66:9

membukakan rahim

Yes 37:3; [Lihat FULL. Yes 37:3]66:10 · Bersukacitalah ... Yerusalem Yeruzalem(TB)/Bersuka-sukaanlah(TL) <08055 03389> [Rejoice ye.]

· mencintainya(TB)/kasih(TL) <0157> [all ye that love.]

· berkabung(TB)/berdukacita(TL) <056> [that mourn.]

66:10

Bersukacitalah

Ul 32:43; [Lihat FULL. Ul 32:43]; Yes 25:9; [Lihat FULL. Yes 25:9]; Rom 15:10 [Semua]

yang mencintainya!

Mazm 26:8; [Lihat FULL. Mazm 26:8]

yang berkabung

Yes 57:19; 61:2 [Semua]


Catatan Frasa: BERSUKACITALAH BERSAMA-SAMA YERUSALEM.


66:11 · mengisap(TB/TL) <03243> [ye may suck.]

· bernas(TB)/pancaran(TL) <02123> [abundance. or, brightness.]

66:11

kamu mengisap

Bil 11:12; [Lihat FULL. Bil 11:12]; Yes 60:16; [Lihat FULL. Yes 60:16] [Semua]

dari dadanya

Kej 49:25

yang bernas.

Bil 25:1; [Lihat FULL. Bil 25:1]; Yes 25:6; [Lihat FULL. Yes 25:6] [Semua]66:12 · mengalirkan(TB)/meliputi(TL) <05186> [I will.]

· kekayaan(TB)/kemuliaan(TL) <03519> [the glory.]

· menyusu(TB)/mengisap(TL) <03243> [then.]

· didukung(TL) <05375> [ye shall.]

66:12

kepadanya keselamatan

Mazm 119:165; [Lihat FULL. Mazm 119:165]; Yes 9:5; [Lihat FULL. Yes 9:5] [Semua]

seperti sungai,

Yes 33:21; [Lihat FULL. Yes 33:21]

dan kekayaan

Mazm 72:3; Yes 60:5; 61:6 [Semua]

akan digendong,

Bil 11:12; [Lihat FULL. Bil 11:12]; Yes 60:4 [Semua]66:13 · seseorang(TB)/orang(TL) <0376> [one.]

· dihibur ....... menghibur ..... dihibur(TB)/menghiburkan ...... menghiburkan ........ dihiburkan(TL) <05162> [ye shall.]

66:13

Seperti seseorang

Yes 49:15; [Lihat FULL. Yes 49:15]; 1Tes 2:7 [Semua]

akan menghibur

Yes 40:1; [Lihat FULL. Yes 40:1]; 2Kor 1:4; [Lihat FULL. 2Kor 1:4] [Semua]66:14 · hatimu(TB/TL) <03820> [your heart.]

· tulang-tulangmu(TL) <06106> [your bones.]

· tangan(TB/TL) <03027> [the hand.]

66:14

akan girang,

Yes 25:9; [Lihat FULL. Yes 25:9]; Yes 60:5; [Lihat FULL. Yes 60:5]; Yoel 2:23; [Lihat FULL. Yoel 2:23] [Semua]

dengan lebat;

Mazm 72:16; [Lihat FULL. Mazm 72:16]

maka tangan

Ezr 5:5; [Lihat FULL. Ezr 5:5]; Yes 41:20; [Lihat FULL. Yes 41:20] [Semua]

kepada hamba-hamba-Nya,

Yes 54:17; [Lihat FULL. Yes 54:17]

dan amarah-Nya

Yes 10:5; [Lihat FULL. Yes 10:5]; Yes 30:27; [Lihat FULL. Yes 30:27] [Semua]66:15 · TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [the Lord.]

· kereta-kereta-Nya(TB)/rata-Nyapun(TL) <04818> [with his.]

66:15

dengan api,

Yes 1:31; [Lihat FULL. Yes 1:31]; Yes 42:25; [Lihat FULL. Yes 42:25] [Semua]

dan kereta-kereta-Nya

2Raj 2:11; [Lihat FULL. 2Raj 2:11]; Mazm 68:18; [Lihat FULL. Mazm 68:18] [Semua]

puting beliung,

2Raj 2:1; [Lihat FULL. 2Raj 2:1]

dan hardik-Nya

Ul 28:20; [Lihat FULL. Ul 28:20]; Mazm 9:6; [Lihat FULL. Mazm 9:6]; Mazm 39:12; [Lihat FULL. Mazm 39:12] [Semua]


Catatan Frasa: AKAN DATANG DENGAN API.


66:16

66:16

akan menghukum

Yes 13:9,11; [Lihat FULL. Yes 13:9]; [Lihat FULL. Yes 13:11]; Yer 2:35; [Lihat FULL. Yer 2:35]; Yeh 36:5; [Lihat FULL. Yeh 36:5] [Semua]

dengan api

Yes 30:30; Am 7:4; Mal 4:1 [Semua]

dengan pedang-Nya,

Yes 1:20; [Lihat FULL. Yes 1:20]; Yes 27:1; [Lihat FULL. Yes 27:1]; Yeh 14:21; [Lihat FULL. Yeh 14:21] [Semua]

mati terbunuh

Yes 10:4; [Lihat FULL. Yes 10:4]66:17 · menguduskan(TB)/menyucikan(TL) <06942> [sanctify.]

· mengikuti seseorang ..... tengah-tengahnya(TB)/mengikut satu ... di tengah-tengahnya(TL) <0310 0259 08432> [behind one tree in the midst. or, one after another. eating.]

66:17

untuk taman-taman

Yes 1:29; [Lihat FULL. Yes 1:29]

daging babi

Im 11:7; [Lihat FULL. Im 11:7]

serta tikus,

Im 11:29

akan lenyap

Mazm 37:20; Yes 1:28 [Semua]66:18 · perbuatan(TB/TL) <04639> [I know.]

· rancangan(TB)/kepikiran(TL) <04284> [their thoughts.]

· mengumpulkan(TB)/menghimpunkan(TL) <06908> [that I.]

· melihat(TB/TL) <07200> [and see.]

66:18

dan rancangan

Ams 24:2; [Lihat FULL. Ams 24:2]; Yes 65:2; [Lihat FULL. Yes 65:2] [Semua]

segala bangsa

Yes 2:3; [Lihat FULL. Yes 2:3]; Za 12:3; [Lihat FULL. Za 12:3] [Semua]

melihat kemuliaan-Ku.

Kel 16:7; [Lihat FULL. Kel 16:7]; Yes 59:19; [Lihat FULL. Yes 59:19] [Semua]


Catatan Frasa: MENGUMPULKAN SEGALA BANGSA DARI SEMUA BAHASA.


66:19 · menaruh(TB)/menegakkan(TL) <07760> [I will set.]

· mengutus(TB)/Kusuruhkan(TL) <07971> [I will send.]

· Tarsis(TB/TL) <08659> [Tarshish.]

· Tubal(TB/TL) <08422> [Tubal.]

· pulau-pulau(TB)/pulau(TL) <0339> [the isles.]

· mendengar(TB/TL) <08085> [that have.]

66:19

menaruh tanda

Yes 11:10; 49:22; Mat 24:30 [Semua]

yang terluput

2Raj 19:31; [Lihat FULL. 2Raj 19:31]

yakni Tarsis,

Yes 2:16; [Lihat FULL. Yes 2:16]

dan Lud,

Yer 46:9; Yeh 27:10 [Semua]

ke Tubal

Kej 10:2; [Lihat FULL. Kej 10:2]

dan Yawan,

Yer 31:10; Dan 11:18 [Semua]

ke pulau-pulau

Yes 11:11

melihat kemuliaan-Ku,

1Taw 16:24; [Lihat FULL. 1Taw 16:24]; Yes 24:15; [Lihat FULL. Yes 24:15] [Semua]66:20 · membawa ... saudaramu saudaramu(TB)/menghantar(TL) <0935 0251> [bring all.]

· korban ................................... korban(TB)/persembahan ................................ makanan(TL) <04503> [an offering.]

· kuda(TB/TL) <05483> [upon horses.]

· usungan(TB)/unta berpelana(TL) <06632> [litters. or, coaches. my holy.]

66:20

akan membawa

Yes 11:12; [Lihat FULL. Yes 11:12]; Yer 25:22; [Lihat FULL. Yer 25:22]; Yeh 34:13 [Semua]

dan unta

Ezr 2:66; [Lihat FULL. Ezr 2:66]

atas gunung-Ku

Ul 33:19; [Lihat FULL. Ul 33:19]; Yes 2:2; [Lihat FULL. Yes 2:2]; Yer 31:23 [Semua]

dalam wadah

Yes 52:1166:21

66:21

Kuambil imam-imam

Kel 19:6; [Lihat FULL. Kel 19:6]; 1Pet 2:5,9 [Semua]66:22 · baru ..... baru(TB)/baharu ..... baharu(TL) <02319> [the new.]

· keturunanmu(TB)/benihmu(TL) <02233> [so shall.]

66:22

dan bumi

Yes 65:17; [Lihat FULL. Yes 65:17]; Ibr 12:26-27; 2Pet 3:13; [Lihat FULL. 2Pet 3:13] [Semua]

tinggal tetap.

Yes 48:19; [Lihat FULL. Yes 48:19]; Yoh 10:27-29; 1Pet 1:4-5 [Semua]


Catatan Frasa: LANGIT YANG BARU DAN BUMI YANG BARU.


66:23 · berganti ..... berganti(TB)/sampai ... sehari .... dari(TL) <01767> [that from.]

· Bulan ... bulan(TB)/bulan ..... bulan(TL) <02320> [one new, etc. Heb. new moon to his new moon, and from sabbath to his sabbath. shall all.]

66:23

dan Sabat

Yeh 46:1-3 [Semua]

sujud menyembah

Mazm 22:30; [Lihat FULL. Mazm 22:30]; Yes 19:21; [Lihat FULL. Yes 19:21]; Yes 44:5; [Lihat FULL. Yes 44:5]; Wahy 15:4 [Semua]66:24 · memandangi(TB)/melihat(TL) <07200> [and look.]

· ulat-ulatnya(TB)/cacingnya(TL) <08438> [their worm.]

· apinya(TB/TL) <0784> [their fire.]

· keluar .......................... kengerian(TB)/ke luar ........................... tamasya(TL) <03318 01860> [and they.]

CONCLUDING REMARKS ON THE BOOK OF ISAIAH. Isaiah has, with singular propriety, been denominated the Evangelical Prophet, on account of the number and variety of his prophecies concerning the advent and character, the ministry and preaching, the sufferings and death, and the extensive and permanent kingdom of the Messiah. So explicit and determinate are his predictions, as well as so numerous, that he seems to speak rather of things past than of events yet future; and he may be rather called an evangelist than a prophet. Though later critics, especially those on the continent, have expended much labour and learning in order to rob the prophet of his title; yet no one, whose mind is unprejudiced, can be at a loss in applying select portions of these prophecies to the mission and character of Jesus Christ, and to the events in his history which they are cited to illustrate by the sacred writers of the New Testament. In fact, his prophecies concerning the Messiah seem almost to anticipate the Gospel history; so clearly do they predict his Divine character. (Compare ch. 7:14 with Mat. 1:18-23, and Luke 1:27-35; ch. 6:; 9:6; 35:4; 40:5, 9, 19; 42: 6-8; 61:1, with Lu. 4:18; ch. 62:11; 63:1-4;) his miracles, (ch. 35:5, 6;) his peculiar character and virtues, (ch. 11:2, 3; 40:11; 43:1-3;) his rejection, (Compare ch. 6:9-12 with Mar. 13:14; ch. 7:14, 15; 53:3;) his sufferings for our sins, (ch. 50:6; 53:4-11;) his death and burial, (ch. 53:8, 9;) his victory over death, (ch. 25:8; 53:10, 12;) his final glory, (ch. 49:7, 22, 33; 52:13-15; 53:4, 5;) and the establishment, increase, and perfection of his kingdom, (ch. 2:2-4; 9:2, 7; 11:4-10; 16:5; 29:18-24; 32:1; 40:4, 5; 42:4; 46:13; 49:9-13; 51:3-6; 53:6-10; 55:1-3; 59:16-21; 60:; 61:1-5; 65:25;) each specifically pointed out, and pourtrayed with the most striking and discriminating characters. It is impossible, indeed, to reflect on these, and on the whole chain of his illustrious prophecies, and not be sensible that they furnish the most incontestable evidence in support of Christianity. The style of Isaiah has been universally admired as the most perfect model of elegance and sublimity; and as distinguished for all the magnificence, and for all the sweetness of the Hebrew language.

66:24

memandangi bangkai

Mazm 110:6; [Lihat FULL. Mazm 110:6]

telah memberontak

Yes 1:2; [Lihat FULL. Yes 1:2]

situ ulat-ulatnya

Yes 14:11; [Lihat FULL. Yes 14:11]

akan padam,

Yes 1:31; [Lihat FULL. Yes 1:31]; Mat 25:41; [Lihat FULL. Mat 25:41]; Mr 9:48 [Semua]
TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA