TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Wahyu 1:6

Konteks
1:6 dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam r  bagi Allah, Bapa-Nya, s  --bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. t 

Wahyu 5:10

Konteks
5:10 Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam k  bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. l "

Wahyu 20:6

Konteks
20:6 Berbahagia g  dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu 1 . Kematian h  yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam i  Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, j  seribu tahun lamanya.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[20:6]  1 Full Life : KEBANGKITAN PERTAMA ITU.

Nas : Wahy 20:6

Istilah ini mencakup kebangkitan Kristus dan segenap umat Allah, yang berbeda dengan kebangkitan orang-orang fasik pada akhir masa kerajaan seribu tahun (ayat Wahy 20:12-13; Yes 26:19-21; Dan 12:2,13; Mat 27:52-53; Yoh 11:25-26; 14:19; 1Kor 15:20,52;

lihat art. KEANGKATAN GEREJA).TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA