TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 146

146:1 <03068> hwhy <0853> ta <05315> yspn <01984> yllh <03050> hy <01984> wllh(146:1)

146:1 (145:1) allhlouia <239> aggaiou kai <2532> zacariou <2197> ainei <134> h <3588> quch <5590> mou <1473> ton <3588> kurion <2962>

146:2 <05750> ydweb <0430> yhlal <02167> hrmza <02416> yyxb <03068> hwhy <01984> hllha(146:2)

146:2 (145:2) ainesw <134> kurion <2962> en <1722> zwh <2222> mou <1473> qalw tw <3588> yew <2316> mou <1473> ewv <2193> uparcw <5225>

146:3 <08668> hewst <0> wl <0369> Nyas <0120> Mda <01121> Nbb <05081> Mybydnb <0982> wxjbt <0408> la(146:3)

146:3 (145:3) mh <3165> pepoiyate <3982> ep <1909> arcontav <758> kai <2532> ef <1909> uiouv <5207> anyrwpwn <444> oiv <3739> ouk <3364> estin <1510> swthria <4991>

146:4 <06250> wytntse <06> wdba <01931> awhh <03117> Mwyb <0127> wtmdal <07725> bsy <07307> wxwr <03318> aut(146:4)

146:4 (145:4) exeleusetai <1831> to <3588> pneuma <4151> autou <846> kai <2532> epistreqei <1994> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> autou <846> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> apolountai pantev <3956> oi <3588> dialogismoi <1261> autwn <846>

146:5 <0430> wyhla <03068> hwhy <05921> le <07664> wrbv <05828> wrzeb <03290> bqey <0410> las <0835> yrsa(146:5)

146:5 (145:5) makariov <3107> ou <3739> o <3588> yeov <2316> iakwb <2384> bohyov <998> h <3588> elpiv <1680> autou <846> epi <1909> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> autou <846>

146:6 <05769> Mlwel <0571> tma <08104> rmsh <0> Mb <0834> rsa <03605> lk <0853> taw <03220> Myh <0853> ta <0776> Uraw <08064> Myms <06213> hve(146:6)

146:6 (145:6) ton <3588> poihsanta <4160> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> thn <3588> ghn <1065> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> panta <3956> ta <3588> en <1722> autoiv <846> ton <3588> fulassonta <5442> alhyeian <225> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

146:7 <0631> Myrwoa <05425> rytm <03068> hwhy <07457> Myberl <03899> Mxl <05414> Ntn <06231> Myqwsel <04941> jpsm <06213> hve(146:7)

146:7 (145:7) poiounta <4160> krima <2917> toiv <3588> adikoumenoiv <91> didonta <1325> trofhn <5160> toiv <3588> peinwsin <3983> kuriov <2962> luei <3089> pepedhmenouv

146:8 <06662> Myqydu <0157> bha <03068> hwhy <03721> Mypwpk <02210> Pqz <03068> hwhy <05787> Myrwe <06491> xqp <03068> hwhy(146:8)

146:8 (145:8) kuriov <2962> anoryoi katerragmenouv kuriov <2962> sofoi <4680> tuflouv <5185> kuriov <2962> agapa <25> dikaiouv <1342>

146:9 <05791> twey <07563> Myesr <01870> Krdw <05749> ddwey <0490> hnmlaw <03490> Mwty <01616> Myrg <0853> ta <08104> rms <03068> hwhy(146:9)

146:9 (145:9) kuriov <2962> fulassei <5442> touv <3588> proshlutouv <4339> orfanon <3737> kai <2532> chran <5503> analhmqetai <353> kai <2532> odon <3598> amartwlwn <268> afaniei

146:10 <03050> hy <01984> wllh <01755> rdw <01755> rdl <06726> Nwyu <0430> Kyhla <05769> Mlwel <03068> hwhy <04427> Klmy(146:10)

146:10 (145:10) basileusei <936> kuriov <2962> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> o <3588> yeov <2316> sou <4771> siwn <4622> eiv <1519> genean <1074> kai <2532> genean <1074>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA