TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 6:17-22

TSK Full Life Study Bible

6:17

Tetapi .......... tetapi(TB)/Tetapi ........... tetapi(TL) <1161> [But.]

sedang dahulu ....... sekarang ... bersungguh-sungguh .... taat ....... diajarkan(TL) <3754 5179> [that.]

Tetapi .......... tetapi ... kamu ... bersungguh-sungguh ... telah mentaati(TB)/Tetapi ........... tetapi(TL) <1161 5219> [but ye.]

sedang dahulu ....... sekarang ... bersungguh-sungguh .... taat ....... diajarkan(TL) <5179> [that form.]

telah diteruskan ... diajarkan(TB)/kepada ...... diajarkan(TL) <1519 3860> [which was delivered you. Gr. whereto ye were delivered.]

6:17

kepada Allah!

Rom 1:8; 2Kor 2:14; [Lihat FULL. 2Kor 2:14] [Semua]

hamba dosa,

Rom 6:16; [Lihat FULL. Rom 6:16]

mentaati pengajaran

2Tim 1:13


Catatan Frasa: MENTAATI PENGAJARAN YANG TELAH DITERUSKAN.


6:18

telah dimerdekakan(TB)/dimerdekakan(TL) <1659> [made.]

menjadi hamba(TB)/jadilah(TL) <1402> [servants.]

6:18

dari dosa

Rom 6:2; [Lihat FULL. Rom 6:2]; Rom 6:7,22; Rom 8:2; 1Pet 4:1; Rom 6:16; [Lihat FULL. Rom 6:16] [Semua]

hamba kebenaran.

Rom 6:22; [Lihat FULL. Rom 6:22]6:19

Aku mengatakan(TB)/berkata(TL) <3004> [I speak.]

karena(TB)/sebab(TL) <1223> [because.]

Sebab sama seperti(TB)/karena ... seperti(TL) <1063 5618> [for as ye.]

kedurhakaan fasik .... fasik kedurhakaan ................ kepada(TB)/fasik ... mengerjakan fasik ............. mengerjakan(TL) <1519 458> [unto iniquity.]

kamu telah menyerahkan menyerahkan ............... kamu menyerahkan harus menyerahkan(TB)/menyerahkan .............. sekarang ... menyerahkan(TL) <3568 3936> [now yield.]

kepada .............. kesucian .... kepada pengudusan(TB)/mengerjakan .............. mengerjakan kesucian(TL) <1519 38> [unto holiness.]

6:19

secara manusia

Rom 3:5; Gal 3:15 [Semua]

hamba kebenaran

Rom 6:13; [Lihat FULL. Rom 6:13]; Rom 6:22; [Lihat FULL. Rom 6:22] [Semua]6:20

hamba(TB/TL) <1401> [the servants.]

dari kebenaran(TB)/kebenaran(TL) <1343> [from. Gr. to.]

6:20

hamba dosa,

Rom 6:16; [Lihat FULL. Rom 6:16]

dari kebenaran.

Rom 6:166:21

apakah(TB)/Apakah(TL) <5101> [What.]

Semuanya itu(TB)/yang(TL) <3739> [whereof.]

karena kesudahannya(TB)/Karena(TL) <1063 5056> [for the.]

6:21

ialah kematian.

Rom 6:23; [Lihat FULL. Rom 6:23]6:22

Tetapi sekarang ....... dan ............... dan(TB)/Tetapi sekarang setelah .................. dan(TL) <1161 3570> [But now.]

menjadi hamba(TB)/hamba(TL) <1402> [become.]

kamu beroleh(TB)/beroleh(TL) <2192> [ye have.]

Tetapi ........ dan .............. kesudahannya dan ... kesudahannya(TB)/Tetapi ... setelah .................. dan kesudahannya(TL) <1161 5056> [and the end.]

6:22

dari dosa

Rom 6:18; [Lihat FULL. Rom 6:18]

hamba Allah,

Rom 6:18,19; Rom 7:26; 1Kor 7:22; Ef 6:6; 1Pet 2:16 [Semua]

yang kekal.

Mat 25:46; [Lihat FULL. Mat 25:46]


Roma 12:1-2

TSK Full Life Study Bible

12:1

aku menasihatkan(TB)/mintalah(TL) <3870> [beseech.]

demi kemurahan ....... rahmat(TB)/sebab(TL) <1223 3628> [by the.]

supaya ... mempersembahkan(TB)/mempersembahkan(TL) <3936> [that ye.]

yang hidup(TB)/hidup(TL) <2198> [a living.]

yang berkenan(TB)/berkenan(TL) <2101> [acceptable.]

12:1

Judul : Persembahan yang hidup

Perikop : Rm 12:1-8


menasihatkan kamu,

Ef 4:1; 1Pet 2:11 [Semua]

sebagai persembahan

Rom 6:13,16,19; 1Kor 6:20; 1Pet 2:5 [Semua]


Catatan Frasa: TUBUHMU SEBAGAI PERSEMBAHAN YANG HIDUP.


12:2

Janganlah janganlah menjadi serupa(TB)/janganlah .... teladan(TL) <4964 3361> [be not.]

berubahlah(TB)/ubahkanlah(TL) <3339> [be ye.]

membedakan(TB)/pembaharuan(TL) <1381> [prove.]

yang baik(TB)/baik(TL) <18> [good.]

12:2

menjadi serupa

1Pet 1:14

dengan dunia

1Kor 1:20; 2Kor 10:2; 1Yoh 2:15 [Semua]

pembaharuan budimu,

Ef 4:23

manakah kehendak

Ef 5:17; [Lihat FULL. Ef 5:17]

yang berkenan

1Tim 5:4; [Lihat FULL. 1Tim 5:4]


Catatan Frasa: JANGANLAH KAMU MENJADI SERUPA ... TETAPI BERUBAHLAH.TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA