Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Wahyu 20:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Why 20:14

Lalu maut i  dan kerajaan maut j  itu dilemparkanlah ke dalam lautan api 1 . k  Itulah kematian l  yang kedua: lautan api.

AYT (2018)

Lalu, maut dan Hades dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah kematian yang kedua -- lautan api.

TL (1954) ©

SABDAweb Why 20:14

Maka maut dan alam maut itu pun dicampakkanlah ke dalam laut api itu; inilah mati yang kedua, yaitu laut api.

BIS (1985) ©

SABDAweb Why 20:14

Kemudian Maut dan Alam Maut dilemparkan ke dalam lautan api. (Lautan api ini adalah kematian tahap kedua.)

TSI (2014)

Kemudian setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam Kitab Kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Terakhir, kuasa kematian dan Syeol juga dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah yang disebut ‘kematian tahap kedua’. Sesudah itu tidak ada lagi kematian! Kuasa kematian sudah lenyap!

MILT (2008)

Dan maut serta alam maut dilemparkan ke dalam lautan api. Ini adalah kematian kedua.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian maut dan alam maut dicampakkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api.

AVB (2015)

Kemudian Maut dan Alam Maut dihumbankan ke dalam lautan api. Inilah kematian kedua iaitu kematian di lautan api.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Why 20:14

Lalu maut
<2288>
dan
<2532>
kerajaan maut
<86>
itu dilemparkanlah
<906>
ke dalam
<1519>
lautan
<3041>
api
<4442>
. Itulah kematian
<2288>
yang kedua
<1208>
: lautan
<3041>
api
<4442>
.

[<2532> <3778> <1510>]
TL ITL ©

SABDAweb Why 20:14

Maka
<2532>
maut
<2288>
dan
<2532>
alam maut
<86>
itu pun dicampakkanlah
<906>
ke
<1519>
dalam laut
<3041>
api
<4442>
itu; inilah
<3778>
mati
<2288>
yang kedua
<1208>
, yaitu
<1510>
laut
<3041>
api
<4442>
.
AYT ITL
Lalu
<2532>
, maut
<2288>
dan
<2532>
Hades
<86>
dilemparkan
<906>
ke dalam
<1519>
lautan
<3041>
api
<4442>
. Inilah
<3778> <1510>
kematian
<2288>
yang
<3588>
kedua
<1208>
-- lautan
<3041>
api
<4442>
.
AVB ITL
Kemudian
<2532>
Maut
<2288>
dan
<2532>
Alam Maut
<86>
dihumbankan
<906>
ke dalam
<1519>
lautan
<3041>
api
<4442>
. Inilah
<3778>
kematian
<2288>
kedua
<1208>
iaitu
<1510>
kematian di lautan
<3041>
api
<4442>
.
GREEK
και
<2532>
CONJ
ο
<3588>
T-NSM
θανατος
<2288>
N-NSM
και
<2532>
CONJ
ο
<3588>
T-NSM
αδης
<86>
N-NSM
εβληθησαν
<906> <5681>
V-API-3P
εις
<1519>
PREP
την
<3588>
T-ASF
λιμνην
<3041>
N-ASF
του
<3588>
T-GSN
πυρος
<4442>
N-GSN
ουτος
<3778>
D-NSM
ο
<3588>
T-NSM
θανατος
<2288>
N-NSM
ο
<3588>
T-NSM
δευτερος
<1208>
A-NSM
εστιν
<2076> <5748>
V-PXI-3S
η
<3588>
T-NSF
λιμνη
<3041>
N-NSF
του
<3588>
T-GSN
πυρος
<4442>
N-GSN
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Why 20:14

Lalu maut i  dan kerajaan maut j  itu dilemparkanlah ke dalam lautan api 1 . k  Itulah kematian l  yang kedua: lautan api.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Why 20:14

2 Lalu maut 1  dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian 1  yang kedua: lautan api.

Catatan Full Life

Why 20:14 1

Nas : Wahy 20:14

Alkitab melukiskan gambaran yang dahsyat sekali mengenai nasib akhir orang-orang terhilang.

 1. 1) Gambaran itu berbicara tentang "penderitaan dan kesesakan" (Rom 2:9), "ratap dan kertak gigi" (Mat 22:13; 25:30), "kebinasaan selama-lamanya" (2Tes 1:9), dan "dapur api" (Mat 13:42,50). Gambaran ini berbicara tentang "gua-gua yang gelap" (2Pet 2:4), "siksaan yang kekal" (Mat 25:46), dan sebuah "neraka ... api yang tak terpadamkan" (Mr 9:43), suatu "lautan api yang menyala-nyala oleh belerang" (Wahy 19:20), dan "asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa" (Wahy 14:11). Sungguh, "ngeri benar, kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup" (Ibr 10:31); "adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan" (Mat 26:24; juga

  lihat cat. --> Mat 10:28).

  [atau ref. Mat 10:28]

 2. 2) Orang percaya dari jemaat PB sadar sekali mengenai nasib orang-orang yang hidup di dalam dosa. Demi alasan inilah mereka berkhotbah dengan cucuran air mata

  (lihat cat. --> Kis 20:19)

  [atau ref. Kis 20:19]

  dan membela Firman Allah yang tak pernah salah dan Injil Keselamatan melawan segala bentuk pemutarbalikan dan ajaran yang palsu

  (lihat cat. --> Fili 1:17;

  lihat cat. --> 2Tim 1:14;

  [atau ref. Fili 1:17; 2Tim 1:14]

  lihat art. PENILIK JEMAAT DAN KEWAJIBANNYA)

 3. 3) Kenyataan yang sungguh-sungguh mengenai hukuman kekal untuk orang fasik merupakan daya pendorong yang terbesar untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan berusaha sekuat-kuatnya untuk meyakinkan orang untuk bertobat dan menerima Kristus sebelum terlambat

  (lihat cat. --> Yoh 3:16).

  [atau ref. Yoh 3:16]

[+] Bhs. InggrisTIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA