Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Roma 6:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Rm 6:23

Sebab upah dosa ialah maut; o  tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal p  dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

AYT (2018)

Sebab, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus, Tuhan kita.

TL (1954) ©

SABDAweb Rm 6:23

Karena upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah itu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.

BIS (1985) ©

SABDAweb Rm 6:23

Sebab kematian adalah upah dari dosa; tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma.

TSI (2014)

Sebab dosa menjerat kita dalam kematian rohani. Namun, bila kita bersatu dengan Kristus Yesus Penguasa kita, Allah akan selalu berbaik hati kepada kita dan memberikan hidup kekal itu!

MILT (2008)

Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah Elohim 2316 ialah hidup yang kekal di dalam Kristus YESUS Tuhan kita.

Shellabear 2011 (2011)

Karena upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Isa Al Masih, Junjungan kita Yang Ilahi.

AVB (2015)

Kerana ganjaran dosa ialah kematian tetapi kurnia Allah ialah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Rm 6:23

Sebab
<1063>
upah
<3800>
dosa
<266>
ialah maut
<2288>
; tetapi
<1161>
karunia
<5486>
Allah
<2316>
ialah hidup
<2222>
yang kekal
<166>
dalam
<1722>
Kristus
<5547>
Yesus
<2424>
, Tuhan
<2962>
kita
<2257>
.
TL ITL ©

SABDAweb Rm 6:23

Karena
<1063>
upah
<3800>
dosa
<266>
itu maut
<2288>
, tetapi
<1161>
karunia
<5486>
Allah
<2316>
itu hidup
<2222>
yang kekal
<166>
di
<1722>
dalam Kristus
<5547>
Yesus
<2424>
Tuhan
<2962>
kita
<2257>
.
AYT ITL
Sebab
<1063>
upah
<3800>
dosa
<266>
ialah maut
<2288>
, tetapi
<1161>
karunia
<5486>
Allah
<2316>
adalah hidup
<2222>
yang kekal
<166>
dalam
<1722>
Yesus
<2424>
Kristus
<5547>
, Tuhan
<2962>
kita
<2257>
.
AVB ITL
Kerana
<1063>
ganjaran
<3800>
dosa
<266>
ialah kematian
<2288>
tetapi
<1161>
kurnia
<5486>
Allah
<2316>
ialah kehidupan
<2222>
kekal
<166>
dalam
<1722>
Kristus
<5547>
Yesus
<2424>
, Tuhan
<2962>
kita
<2257>
.
GREEK
τα
<3588>
T-NPN
γαρ
<1063>
CONJ
οψωνια
<3800>
N-NPN
της
<3588>
T-GSF
αμαρτιας
<266>
N-GSF
θανατος
<2288>
N-NSM
το
<3588>
T-NSN
δε
<1161>
CONJ
χαρισμα
<5486>
N-NSN
του
<3588>
T-GSM
θεου
<2316>
N-GSM
ζωη
<2222>
N-NSF
αιωνιος
<166>
A-NSF
εν
<1722>
PREP
χριστω
<5547>
N-DSM
ιησου
<2424>
N-DSM
τω
<3588>
T-DSM
κυριω
<2962>
N-DSM
ημων
<2257>
P-1GP
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Rm 6:23

Sebab upah 1  dosa ialah maut; tetapi karunia 2  Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

[+] Bhs. Inggris



TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA