Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Roma 6:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Rm 6:23

Sebab upah dosa ialah maut; o  tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal p  dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

AYT (2018)

Sebab, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus, Tuhan kita.

TL (1954) ©

SABDAweb Rm 6:23

Karena upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah itu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.

BIS (1985) ©

SABDAweb Rm 6:23

Sebab kematian adalah upah dari dosa; tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma.

TSI (2014)

Sebab dosa menjerat kita dalam kematian rohani. Namun, bila kita bersatu dengan Kristus Yesus Penguasa kita, Allah akan selalu berbaik hati kepada kita dan memberikan hidup kekal itu!

MILT (2008)

Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah Elohim 2316 ialah hidup yang kekal di dalam Kristus YESUS Tuhan kita.

Shellabear 2011 (2011)

Karena upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Isa Al Masih, Junjungan kita Yang Ilahi.

AVB (2015)

Kerana ganjaran dosa ialah kematian tetapi kurnia Allah ialah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Rm 6:23

Sebab
<1063>
upah
<3800>
dosa
<266>
ialah maut
<2288>
; tetapi
<1161>
karunia
<5486>
Allah
<2316>
ialah hidup
<2222>
yang kekal
<166>
dalam
<1722>
Kristus
<5547>
Yesus
<2424>
, Tuhan
<2962>
kita
<2257>
.
TL ITL ©

SABDAweb Rm 6:23

Karena
<1063>
upah
<3800>
dosa
<266>
itu maut
<2288>
, tetapi
<1161>
karunia
<5486>
Allah
<2316>
itu hidup
<2222>
yang kekal
<166>
di
<1722>
dalam Kristus
<5547>
Yesus
<2424>
Tuhan
<2962>
kita
<2257>
.
AYT ITL
Sebab
<1063>
upah
<3800>
dosa
<266>
ialah maut
<2288>
, tetapi
<1161>
karunia
<5486>
Allah
<2316>
adalah hidup
<2222>
yang kekal
<166>
dalam
<1722>
Yesus
<2424>
Kristus
<5547>
, Tuhan
<2962>
kita
<2257>
.
AVB ITL
Kerana
<1063>
ganjaran
<3800>
dosa
<266>
ialah kematian
<2288>
tetapi
<1161>
kurnia
<5486>
Allah
<2316>
ialah kehidupan
<2222>
kekal
<166>
dalam
<1722>
Kristus
<5547>
Yesus
<2424>
, Tuhan
<2962>
kita
<2257>
.
GREEK
ta
<3588>
T-NPN
gar
<1063>
CONJ
oqwnia
<3800>
N-NPN
thv
<3588>
T-GSF
amartiav
<266>
N-GSF
yanatov
<2288>
N-NSM
to
<3588>
T-NSN
de
<1161>
CONJ
carisma
<5486>
N-NSN
tou
<3588>
T-GSM
yeou
<2316>
N-GSM
zwh
<2222>
N-NSF
aiwniov
<166>
A-NSF
en
<1722>
PREP
cristw
<5547>
N-DSM
ihsou
<2424>
N-DSM
tw
<3588>
T-DSM
kuriw
<2962>
N-DSM
hmwn
<2257>
P-1GP
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Rm 6:23

Sebab upah 1  dosa ialah maut; tetapi karunia 2  Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

[+] Bhs. InggrisTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA