TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 1:1-18

TSK Full Life Study Bible

1:1

mulanya(TB)/awal(TL) <746> [the beginning.]

Firman Firman ....... Firman(TB)/Firman ... Firman ....... Firman(TL) <3056> [the Word.]

bersama-sama(TL) <4314> [with.]

Firman Firman ....... Firman(TB)/Firman ... Firman ....... Firman(TL) <2258 3056> [the Word was.]

1:1

Judul : Firman yang telah menjadi manusia

Perikop : Yoh 1:1-18


adalah Firman;

Yes 55:11; Wahy 19:13 [Semua]

dengan Allah

Yoh 17:5; 1Yoh 1:2 [Semua]

adalah Allah.

Fili 2:6


Catatan Frasa: FIRMAN.


1:2

pada mulanya

Kej 1:1; Yoh 8:58; 17:5,24; 1Yoh 1:1; Wahy 1:8 [Semua]


Catatan Frasa: PADA MULANYA BERSAMA-SAMA DENGAN ALLAH.


1:3

[A.M. 1. B.C. 4004.]

1:3

telah dijadikan.

Yoh 1:10; 1Kor 8:6; Kol 1:16; Ibr 1:2 [Semua]1:4

Dia(TB)/dalamnya(TL) <846> [him.]

hidup ... hidup(TB/TL) <2222> [the life.]

1:4

ada hidup

Yoh 5:26; [Lihat FULL. Yoh 5:26]; Yoh 6:57; 11:25; 14:6; Kis 3:15; Ibr 7:16; 1Yoh 1:1,2; 5:20; Wahy 1:18 [Semua]

adalah terang

Mazm 36:10; Yoh 3:19; 8:12; 9:5; 12:46 [Semua]


Catatan Frasa: HIDUP ITU ADALAH TERANG MANUSIA.


1:5

1:5

dalam kegelapan

Mazm 18:29

tidak menguasainya.

Yoh 3:19


Catatan Frasa: TERANG ITU BERCAHAYA DI DALAM KEGELAPAN.


1:6

seorang(TB/TL) <444> [A.M. 3999. B.C. 5. a man.]

Yohanes(TB)/Yahya(TL) <2491> [John.]

1:6

namanya Yohanes;

Mat 3:1; [Lihat FULL. Mat 3:1]1:7

saksi(TB)/kesaksian(TL) <3141> [a witness.]

untuk ....... supaya(TB)/hendak ...... supaya(TL) <2443> [that.]

1:7

memberi kesaksian

Yoh 1:15,19,32; Yoh 3:26; 5:33 [Semua]

menjadi percaya.

Yoh 1:12; Yoh 3:15; [Lihat FULL. Yoh 3:15] [Semua]1:8

terang ......... terang(TB)/terang ....... terang(TL) <5457> [that light.]


1:9

sesungguhnya(TB)/sebenarnya(TL) <228> [the true.]

setiap(TB)/tiap-tiap(TL) <3956> [every.]

1:9

Terang

1Yoh 2:8

setiap orang,

Yes 49:6


Catatan Frasa: TERANG ... YANG MENERANGI SETIAP ORANG.


1:10

di dalam(TB)/di(TL) <1722 2258> [was in.]

dunia dan dunia .... tetapi dunia(TB/TL) <2889 2532> [and the world was.]

See note on "Joh 1:3"

mengenal-Nya(TB)/mengenal(TL) <1097> [knew.]

1:10

dijadikan oleh-Nya,

Yoh 1:3; [Lihat FULL. Yoh 1:3]


Catatan Frasa: DUNIA TIDAK MENGENALNYA.


1:11

Ia datang(TB)/datanglah(TL) <2064> [came.]

tetapi(TB)/dan(TL) <2532> [and.]

1:11

tidak menerima-Nya.

Yes 53:31:12

menerima-Nya(TB)/menerima(TL) <2983> [received.]

menerima-Nya diberi-Nya .......... percaya(TB)/Dia ... mereka .............. percaya(TL) <846 4100> [to them.]

kuasa(TB)/diberi-Nya(TL) <1849> [power. or, the right, or privilege. even.]

1:12

anak-anak Allah,

Ul 14:1; Rom 8:14; [Lihat FULL. Rom 8:14]; Rom 8:16,21; Ef 5:1; 1Yoh 3:1,2 [Semua]

yang percaya

Yoh 1:7; Yoh 3:15; [Lihat FULL. Yoh 3:15] [Semua]

dalam nama-Nya;

1Yoh 3:23; [Lihat FULL. 1Yoh 3:23]


Catatan Frasa: MENERIMA ... PERCAYA.

Catatan Frasa: ANAK-ANAK ALLAH.

Catatan Frasa: PERCAYA.


1:13

diperanakkan(TB)/kejadian-Nya(TL) <1080> [were.]

bukan(TB/TL) <3756> [not.]

dari ... atau dari ... bukan ..... oleh keinginan ..... dari(TB)/daripada .... bukan daripada tabiat .... bukan daripada kehendak ..... daripada(TL) <1537 3761 2307> [nor of the will of the.]

dari ... atau dari ... bukan ..... oleh keinginan seorang laki-laki ... dari(TB)/daripada .... bukan daripada tabiat .... bukan daripada kehendak ... laki-laki ... daripada(TL) <1537 3761 2307 435> [nor of the will of man.]

dari .... dari ....... oleh ...... Allah Allah(TB)/daripada ..... daripada ...... daripada ...... daripada Allah(TL) <1537 2316> [of God.]

1:13

dari Allah.

Yoh 3:6; Tit 3:5; Yak 1:18; 1Pet 1:23; 1Yoh 3:9; 4:7; 5:1,4 [Semua]


Catatan Frasa: YANG DIPERANAKKAN BUKAN ... OLEH KEINGINAN SEORANG LAKI-LAKI.


1:14

Firman(TB/TL) <3056> [the Word.]

kita telah melihat(TB)/memandang(TL) <2300> [we.]

Anak Tunggal(TB)/tunggal(TL) <3439> [the only.]

penuh(TB/TL) <4134> [full.]

1:14

menjadi manusia,

Gal 4:4; Fili 2:7,8; 1Tim 3:16; Ibr 2:14; 1Yoh 1:1,2; 4:2 [Semua]

melihat kemuliaan-Nya,

Kel 33:18; 40:34 [Semua]

kasih karunia

Rom 3:24; [Lihat FULL. Rom 3:24]

dan kebenaran.

Yoh 14:6


Catatan Frasa: FIRMAN ITU TELAH MENJADI MANUSIA.


1:15

memberi kesaksian(TB)/menyaksikan(TL) <3140> [bare. A.M. 4030. A.D. 26. See on ver.]

<2258> [he was.]

1:15

memberi kesaksian

Yoh 1:7

sebelum aku.

Yoh 1:30; Mat 3:11 [Semua]1:16

dari kepenuhan-Nya(TB)/daripada(TL) <1537 846> [of his.]

anugerah karunia karunia kasih karunia(TB)/anugerah ... karunia(TL) <2532 5485> [and grace.]

1:16

dari kepenuhan-Nya

Ef 1:23; Kol 1:19; 2:9 [Semua]

kasih karunia;

Rom 3:24; [Lihat FULL. Rom 3:24]1:17

hukum Taurat(TB)/Taurat(TL) <3551> [the law.]

kasih karunia(TB)/anugerah(TL) <5485> [grace.]

1:17

oleh Musa,

Ul 32:46; Yoh 7:19 [Semua]

Yesus Kristus.

Yoh 1:14


Catatan Frasa: KASIH KARUNIA DAN KEBENARAN.


1:18

melihat(TB)/dilihat(TL) <3708> [seen.]

Anak Tunggal(TB)/tunggal(TL) <3439> [the only.]

di pangkuan .... pangku(TB)/di(TL) <1519 2859> [in the.]

menyatakan-Nya ..... menyatakan Dia(TB)/Ialah(TL) <1565 1834> [he hath.]

1:18

melihat Allah;

Kel 33:20; Yoh 6:46; Kol 1:15; 1Tim 6:16; 1Yoh 4:12 [Semua]

Anak Tunggal

Yoh 3:16,18; 1Yoh 4:9 [Semua]
TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA