TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Imamat 4:27-35

4:27 <0816> Msaw <06213> hnyvet <03808> al <0834> rsa <03068> hwhy <04687> twumm <0259> txa <06213> htveb <0776> Urah <05971> Mem <07684> hggsb <02398> ajxt <0259> txa <05315> spn <0518> Maw(4:27)

4:27 ean <1437> de <1161> quch <5590> mia <1519> amarth <264> akousiwv ek <1537> tou <3588> laou <2992> thv <3588> ghv <1065> en <1722> tw <3588> poihsai <4160> mian <1519> apo <575> paswn <3956> twn <3588> entolwn <1785> kuriou <2962> h <3739> ou <3364> poihyhsetai <4160> kai <2532> plhmmelhsh

4:28 <02398> ajx <0834> rsa <02403> wtajx <05921> le <05347> hbqn <08549> hmymt <05795> Myze <08166> tryev <07133> wnbrq <0935> aybhw <02398> ajx <0834> rsa <02403> wtajx <0413> wyla <03045> edwh <0176> wa(4:28)

4:28 kai <2532> gnwsyh <1097> autw <846> h <3588> amartia <266> hn <3739> hmarten <264> en <1722> auth <846> kai <2532> oisei <5342> cimairan ex <1537> aigwn yhleian <2338> amwmon <299> oisei <5342> peri <4012> thv <3588> amartiav <266> hv <3739> hmarten <264>

4:29 <05930> hleh <04725> Mwqmb <02403> tajxh <0853> ta <07819> jxsw <02403> tajxh <07218> sar <05921> le <03027> wdy <0853> ta <05564> Kmow(4:29)

4:29 kai <2532> epiyhsei <2007> thn <3588> ceira <5495> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> tou <3588> amarthmatov <265> autou <846> kai <2532> sfaxousin <4969> thn <3588> cimairan thn <3588> thv <3588> amartiav <266> en <1722> topw <5117> ou <3364> sfazousin <4969> ta <3588> olokautwmata <3646>

4:30 <04196> xbzmh <03247> dwoy <0413> la <08210> Kpsy <01818> hmd <03605> lk <0853> taw <05930> hleh <04196> xbzm <07161> tnrq <05921> le <05414> Ntnw <0676> webuab <01818> hmdm <03548> Nhkh <03947> xqlw(4:30)

4:30 kai <2532> lhmqetai <2983> o <3588> iereuv <2409> apo <575> tou <3588> aimatov <129> authv <846> tw <3588> daktulw <1147> kai <2532> epiyhsei <2007> epi <1909> ta <3588> kerata <2768> tou <3588> yusiasthriou <2379> twn <3588> olokautwmatwn <3646> kai <2532> pan <3956> to <3588> aima <129> authv <846> ekceei <1632> para <3844> thn <3588> basin <939> tou <3588> yusiasthriou <2379>

4:31 P <0> wl <05545> xlonw <03548> Nhkh <05921> wyle <03722> rpkw <03068> hwhyl <05207> xxyn <07381> xyrl <04196> hxbzmh <03548> Nhkh <06999> ryjqhw <08002> Mymlsh <02077> xbz <05921> lem <02459> blx <05493> rowh <0834> rsak <05493> ryoy <02459> hblx <03605> lk <0853> taw(4:31)

4:31 kai <2532> pan <3956> to <3588> stear perielei <4014> on <3739> tropon <5158> periaireitai <4014> stear apo <575> yusiav <2378> swthriou <4992> kai <2532> anoisei <399> o <3588> iereuv <2409> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> eiv <1519> osmhn <3744> euwdiav <2136> kuriw <2962> kai <2532> exilasetai peri <4012> autou <846> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> afeyhsetai autw <846>

4:32 <0935> hnayby <08549> hmymt <05347> hbqn <02403> tajxl <07133> wnbrq <0935> ayby <03532> vbk <0518> Maw(4:32)

4:32 ean <1437> de <1161> probaton <4263> prosenegkh <4374> to <3588> dwron <1435> autou <846> eiv <1519> amartian <266> yhlu <2338> amwmon <299> prosoisei <4374> auto <846>

4:33 <05930> hleh <0853> ta <07819> jxsy <0834> rsa <04725> Mwqmb <02403> tajxl <0853> hta <07819> jxsw <02403> tajxh <07218> sar <05921> le <03027> wdy <0853> ta <05564> Kmow(4:33)

4:33 kai <2532> epiyhsei <2007> thn <3588> ceira <5495> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> tou <3588> thv <3588> amartiav <266> kai <2532> sfaxousin <4969> auto <846> en <1722> topw <5117> ou <3364> sfazousin <4969> ta <3588> olokautwmata <3646>

4:34 <04196> xbzmh <03247> dwoy <0413> la <08210> Kpsy <01818> hmd <03605> lk <0853> taw <05930> hleh <04196> xbzm <07161> tnrq <05921> le <05414> Ntnw <0676> webuab <02403> tajxh <01818> Mdm <03548> Nhkh <03947> xqlw(4:34)

4:34 kai <2532> labwn <2983> o <3588> iereuv <2409> apo <575> tou <3588> aimatov <129> tou <3588> thv <3588> amartiav <266> tw <3588> daktulw <1147> epiyhsei <2007> epi <1909> ta <3588> kerata <2768> tou <3588> yusiasthriou <2379> thv <3588> olokautwsewv kai <2532> pan <3956> autou <846> to <3588> aima <129> ekceei <1632> para <3844> thn <3588> basin <939> tou <3588> yusiasthriou <2379> thv <3588> olokautwsewv

4:35 P <0> wl <05545> xlonw <02398> ajx <0834> rsa <02403> wtajx <05921> le <03548> Nhkh <05921> wyle <03722> rpkw <03068> hwhy <0801> ysa <05921> le <04196> hxbzmh <0853> Mta <03548> Nhkh <06999> ryjqhw <08002> Mymlsh <02077> xbzm <03775> bvkh <02459> blx <05493> rowy <0834> rsak <05493> ryoy <02459> hblx <03605> lk <0853> taw(4:35)

4:35 kai <2532> pan <3956> autou <846> to <3588> stear perielei <4014> on <3739> tropon <5158> periaireitai <4014> stear probatou <4263> ek <1537> thv <3588> yusiav <2378> tou <3588> swthriou <4992> kai <2532> epiyhsei <2007> auto <846> o <3588> iereuv <2409> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> epi <1909> to <3588> olokautwma <3646> kuriou <2962> kai <2532> exilasetai peri <4012> autou <846> o <3588> iereuv <2409> peri <4012> thv <3588> amartiav <266> hv <3739> hmarten <264> kai <2532> afeyhsetai autw <846>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA