TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 27:1-9

27:1 <06659> qwdu <01323> tb <03388> hswry <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <06240> hrve <08337> ssw <04427> wklmb <03147> Mtwy <08141> hns <02568> smxw <06242> Myrve <01121> Nb(27:1)

27:1 uiov <5207> eikosi <1501> pente <4002> etwn <2094> iwayam <2488> en <1722> tw <3588> basileusai <936> auton <846> kai <2532> deka <1176> ex <1803> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> onoma <3686> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> ierousa yugathr <2364> sadwk <4524>

27:2 <07843> Mytyxsm <05971> Meh <05750> dwew <03068> hwhy <01964> lkyh <0413> la <0935> ab <03808> al <07535> qr <01> wyba <05818> whyze <06213> hve <0834> rsa <03605> lkk <03068> hwhy <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> veyw(27:2)

27:2 kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> euyev enwpion <1799> kuriou <2962> kata <2596> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> oziav <3604> o <3588> pathr <3962> autou <846> all <235> ouk <3364> eishlyen <1525> eiv <1519> ton <3588> naon <3485> kuriou <2962> kai <2532> eti <2089> o <3588> laov <2992> katefyeireto

27:3 <07230> brl <01129> hnb <06077> lpeh <02346> tmwxbw <05945> Nwyleh <03068> hwhy <01004> tyb <08179> res <0853> ta <01129> hnb <01931> awh(27:3)

27:3 autov <846> wkodomhsen <3618> thn <3588> pulhn <4439> oikou <3624> kuriou <2962> thn <3588> uqhlhn <5308> kai <2532> en <1722> teicei <5038> tou <3588> ofla wkodomhsen <3618> polla <4183>

27:4 <04026> Myldgmw <01003> twynryb <01129> hnb <02793> Mysrxbw <03063> hdwhy <02022> rhb <01129> hnb <05892> Myrew(27:4)

27:4 kai <2532> poleiv <4172> wkodomhsen <3618> en <1722> orei <3735> iouda <2448> kai <2532> en <1722> toiv <3588> drumoiv kai <2532> oikhseiv kai <2532> purgouv <4444>

27:5 <07992> tyslshw <08145> tynsh <08141> hnsbwo <05983> Nwme <01121> ynb <0> wl <07725> wbysh <02063> taz <0505> Mypla <06235> trve <08184> Myrwevw <02406> Myjx <03734> Myrk <0505> Mypla <06235> trvew <03701> Pok <03603> rkk <03967> ham <01931> ayhh <08141> hnsb <05983> Nwme <01121> ynb <0> wl <05414> wntyw <05921> Mhyle <02388> qzxyw <05983> Nwme <01121> ynb <04428> Klm <05973> Me <03898> Mxln <01931> awhw(27:5)

27:5 autov <846> emacesato <3164> prov <4314> basilea <935> uiwn <5207> ammwn kai <2532> katiscusen <2729> ep <1909> auton <846> kai <2532> edidoun <1325> autw <846> oi <3588> uioi <5207> ammwn kat <2596> eniauton <1763> ekaton <1540> talanta <5007> arguriou <694> kai <2532> deka <1176> ciliadav <5505> korwn <2884> purou kai <2532> kriywn <2915> deka <1176> ciliadav <5505> tauta <3778> eferen <5342> autw <846> basileuv <935> ammwn kat <2596> eniauton <1763> en <1722> tw <3588> prwtw <4413> etei <2094> kai <2532> tw <3588> deuterw <1208> kai <2532> tw <3588> tritw <5154>

27:6 <0430> wyhla <03069> hwhy <06440> ynpl <01870> wykrd <03559> Nykh <03588> yk <03147> Mtwy <02388> qzxtyw(27:6)

27:6 kai <2532> katiscusen <2729> iwayam <2488> oti <3754> htoimasen <2090> tav <3588> odouv <3598> autou <846> enanti <1725> kuriou <2962> yeou <2316> autou <846>

27:7 <03063> hdwhyw <03478> larvy <04428> yklm <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <02005> Mnh <01870> wykrdw <04421> wytmxlm <03605> lkw <03147> Mtwy <01697> yrbd <03499> rtyw(27:7)

27:7 kai <2532> oi <3588> loipoi logoi <3056> iwayam <2488> kai <2532> o <3588> polemov <4171> kai <2532> ai <3588> praxeiv <4234> autou <846> idou <2400> gegrammenoi <1125> epi <1909> bibliw <975> basilewn <935> iouda <2448> kai <2532> israhl <2474>

27:8 <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <06240> hrve <08337> ssw <04427> wklmb <01961> hyh <08141> hns <02568> smxw <06242> Myrve <01121> Nb(27:8)

27:8

27:9 P <08478> wytxt <01121> wnb <0271> zxa <04427> Klmyw <01732> dywd <05892> ryeb <0853> wta <06912> wrbqyw <01> wytba <05973> Me <03147> Mtwy <07901> bksyw(27:9)

27:9 kai <2532> ekoimhyh <2837> iwayam <2488> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> etafh <2290> en <1722> polei <4172> dauid kai <2532> ebasileusen <936> acaz <881> uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA