TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Mazmur 92

92:1 <05945> Nwyle <08034> Kmsl <02167> rmzlw <03068> hwhyl <03034> twdhl <02896> bwj( (2) ) <07676> tbsh <03117> Mwyl <07892> rys <04210> rwmzm(92:1)

92:1 (91:1) qalmov <5568> wdhv <3592> eiv <1519> thn <3588> hmeran <2250> tou <3588> sabbatou <4521> (91:2) agayon <18> to <3588> exomologeisyai <1843> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> qallein <5567> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> uqiste <5310>

92:2 <03915> twlylb <0530> Ktnwmaw <02617> Kdox <01242> rqbb <05046> dyghl<92:3> (92:2)

92:2 (91:3) tou <3588> anaggellein <312> to <3588> prwi <4404> to <3588> eleov <1656> sou <4771> kai <2532> thn <3588> alhyeian <225> sou <4771> kata <2596> nukta <3571>

92:3 <03658> rwnkb <01902> Nwygh <05921> yle <05035> lbn <05921> ylew <06218> rwve <05921> yle<92:4> (92:3)

92:3 (91:4) en <1722> dekacordw qalthriw met <3326> wdhv <3592> en <1722> kiyara <2788>

92:4 <07442> Nnra <03027> Kydy <04639> yvemb <06467> Klepb <03068> hwhy <08055> yntxmv <03588> yk<92:5> (92:4)

92:4 (91:5) oti <3754> eufranav <2165> me <1473> kurie <2962> en <1722> tw <3588> poihmati <4161> sou <4771> kai <2532> en <1722> toiv <3588> ergoiv <2041> twn <3588> ceirwn <5495> sou <4771> agalliasomai

92:5 <04284> Kytbsxm <06009> wqme <03966> dam <03068> hwhy <04639> Kyvem <01431> wldg <04100> hm<92:6> (92:5)

92:5 (91:6) wv <3739> emegalunyh <3170> ta <3588> erga <2041> sou <4771> kurie <2962> sfodra <4970> ebayunyhsan <900> oi <3588> dialogismoi <1261> sou <4771>

92:6 <02063> taz <0853> ta <0995> Nyby <03808> al <03684> lyokw <03045> edy <03808> al <01198> reb <0376> sya<92:7> (92:6)

92:6 (91:7) anhr <435> afrwn <878> ou <3364> gnwsetai <1097> kai <2532> asunetov <801> ou <3364> sunhsei <4920> tauta <3778>

92:7 <05704> de <05703> yde <08045> Mdmshl <0205> Nwa <06466> ylep <03605> lk <06692> wuyuyw <06212> bve <03644> wmk <07563> Myesr <06524> xrpb<92:8> (92:7)

92:7 (91:8) en <1722> tw <3588> anateilai <393> touv <3588> amartwlouv <268> wv <3739> corton <5528> kai <2532> diekuqan pantev <3956> oi <3588> ergazomenoi <2038> thn <3588> anomian <458> opwv <3704> an <302> exoleyreuywsin eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165>

92:8 <03068> hwhy <05769> Mlel <04791> Mwrm <0859> htaw<92:9> (92:8)

92:8 (91:9) su <4771> de <1161> uqistov <5310> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kurie <2962>

92:9 <0205> Nwa <06466> ylep <03605> lk <06504> wdrpty <06> wdbay <0341> Kybya <02009> hnh <03588> yk <03068> hwhy <0341> Kybya <02009> hnh <03588> yk<92:10> (92:9)

92:9 (91:10) oti <3754> idou <2400> oi <3588> ecyroi <2190> sou <4771> apolountai kai <2532> diaskorpisyhsontai <1287> pantev <3956> oi <3588> ergazomenoi <2038> thn <3588> anomian <458>

92:10 <07488> Nner <08081> Nmsb <01101> ytlb <07161> ynrq <07214> Myark <07311> Mrtw<92:11> (92:10)

92:10 (91:11) kai <2532> uqwyhsetai <5312> wv <3739> monokerwtov to <3588> kerav <2768> mou <1473> kai <2532> to <3588> ghrav <1094> mou <1473> en <1722> elaiw <1637> pioni

92:11 <0241> ynza <08085> hnemst <07489> Myerm <05921> yle <06965> Mymqb <07790> yrwsb <05869> ynye <05027> jbtw<92:12> (92:11)

92:11 (91:12) kai <2532> epeiden o <3588> ofyalmov <3788> mou <1473> en <1722> toiv <3588> ecyroiv <2190> mou <1473> kai <2532> en <1722> toiv <3588> epanistanomenoiv ep <1909> eme <1473> ponhreuomenoiv akousetai <191> to <3588> ouv <3775> mou <1473>

92:12 <07685> hgvy <03844> Nwnblb <0730> zrak <06524> xrpy <08558> rmtk <06662> qydu<92:13> (92:12)

92:12 (91:13) dikaiov <1342> wv <3739> foinix <5404> anyhsei wsei <5616> kedrov h <3588> en <1722> tw <3588> libanw <3030> plhyunyhsetai <4129>

92:13 <06524> wxyrpy <0430> wnyhla <02691> twruxb <03068> hwhy <01004> tybb <08362> Mylwts<92:14> (92:13)

92:13 (91:14) pefuteumenoi <5452> en <1722> tw <3588> oikw <3624> kuriou <2962> en <1722> taiv <3588> aulaiv <833> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> exanyhsousin

92:14 <01961> wyhy <07488> Mynnerw <01879> Mynsd <07872> hbyvb <05107> Nwbwny <05750> dwe<92:15> (92:14)

92:14 (91:15) eti <2089> plhyunyhsontai <4129> en <1722> ghrei <1094> pioni kai <2532> eupayountev esontai <1510>

92:15 <0> wb <05766> *htlwe {htle} <03808> alw <06697> yrwu <03068> hwhy <03477> rsy <03588> yk <05046> dyghl<92:16> (92:15)

92:15 (91:16) tou <3588> anaggeilai <312> oti <3754> euyhv kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> adikia <93> en <1722> autw <846>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA