TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 75

75:1 <06381> Kytwalpn <05608> wrpo <08034> Kms <07138> bwrqw <03034> wnydwh <0430> Myhla <0> Kl <03034> wnydwh( (2) ) <07892> rys <0623> Poal <04210> rwmzm <0516> txst <0> la <05329> xunml(75:1)

75:1 (74:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> mh <3165> diafyeirhv <1311> qalmov <5568> tw <3588> asaf wdhv <3592> (74:2) exomologhsomeya <1843> soi <4771> o <3588> yeov <2316> exomologhsomeya <1843> kai <2532> epikalesomeya to <3588> onoma <3686> sou <4771>

75:2 <08199> jpsa <04339> Myrsym <0589> yna <04150> dewm <03947> xqa <03588> yk<75:3> (75:2)

75:2 (74:3) dihghsomai <1334> panta <3956> ta <3588> yaumasia <2297> sou <4771> otan <3752> labw <2983> kairon <2540> egw <1473> euyuthtav <2118> krinw <2919>

75:3 <05542> hlo <05982> hydwme <08505> ytnkt <0595> ykna <03427> hybsy <03605> lkw <0776> Ura <04127> Mygmn<75:4> (75:3)

75:3 (74:4) etakh <5080> h <3588> gh <1065> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> katoikountev en <1722> auth <846> egw <1473> esterewsa <4732> touv <3588> stulouv <4769> authv <846> diaqalma

75:4 <07161> Nrq <07311> wmyrt <0408> la <07563> Myesrlw <01984> wlht <0408> la <01984> Myllwhl <0559> ytrma<75:5> (75:4)

75:4 (74:5) eipa toiv <3588> paranomousin <3891> mh <3165> paranomeite <3891> kai <2532> toiv <3588> amartanousin <264> mh <3165> uqoute <5312> kerav <2768>

75:5 <06277> qte <06677> rawub <01696> wrbdt <07161> Mknrq <04791> Mwrml <07311> wmyrt <0408> la<75:6> (75:5)

75:5 (74:6) mh <3165> epairete eiv <1519> uqov <5311> to <3588> kerav <2768> umwn <4771> mh <3165> laleite <2980> kata <2596> tou <3588> yeou <2316> adikian <93>

75:6 <07311> Myrh <04057> rbdmm <03808> alw <04628> bremmw <04161> auwmm <03808> al <03588> yk<75:7> (75:6)

75:6 (74:7) oti <3754> oute <3777> apo <575> exodwn <1841> oute <3777> apo <575> dusmwn <1424> oute <3777> apo <575> erhmwn <2048> orewn <3735>

75:7 <07311> Myry <02088> hzw <08213> lypsy <02088> hz <08199> jps <0430> Myhla <03588> yk<75:8> (75:7)

75:7 (74:8) oti <3754> o <3588> yeov <2316> krithv <2923> estin <1510> touton <3778> tapeinoi <5013> kai <2532> touton <3778> uqoi <5312>

75:8 <0776> Ura <07563> yesr <03605> lk <08354> wtsy <04680> wumy <08105> hyrms <0389> Ka <02088> hzm <05064> rgyw <04538> Kom <04392> alm <02560> rmx <03196> Nyyw <03068> hwhy <03027> dyb <03563> owk <03588> yk<75:9> (75:8)

75:8 (74:9) oti <3754> pothrion <4221> en <1722> ceiri <5495> kuriou <2962> oinou <3631> akratou <194> plhrev <4134> kerasmatov kai <2532> eklinen <2827> ek <1537> toutou <3778> eiv <1519> touto <3778> plhn <4133> o <3588> trugiav autou <846> ouk <3364> exekenwyh piontai <4095> pantev <3956> oi <3588> amartwloi <268> thv <3588> ghv <1065>

75:9 <03290> bqey <0430> yhlal <02167> hrmza <05769> Mlel <05046> dyga <0589> ynaw<75:10> (75:9)

75:9 (74:10) egw <1473> de <1161> agalliasomai eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> qalw <5567> tw <3588> yew <2316> iakwb <2384>

75:10 <06662> qydu <07161> twnrq <07311> hnmmwrt <01438> edga <07563> Myesr <07161> ynrq <03605> lkw<75:11> (75:10)

75:10 (74:11) kai <2532> panta <3956> ta <3588> kerata <2768> twn <3588> amartwlwn <268> sugklasw kai <2532> uqwyhsetai <5312> ta <3588> kerata <2768> tou <3588> dikaiou <1342>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA