TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 18:1-8

18:1 <03117> Mwyh <02527> Mxk <0168> lhah <06607> xtp <03427> bsy <01931> awhw <04471> armm <0436> ynlab <03068> hwhy <0413> wyla <07200> aryw(18:1)

18:1 wfyh <3708> de <1161> autw <846> o <3588> yeov <2316> prov <4314> th <3588> drui th <3588> mambrh kayhmenou <2521> autou <846> epi <1909> thv <3588> yurav <2374> thv <3588> skhnhv <4633> autou <846> meshmbriav <3314>

18:2 <0776> hura <07812> wxtsyw <0168> lhah <06607> xtpm <07125> Mtarql <07323> Uryw <07200> aryw <05921> wyle <05324> Mybun <0376> Mysna <07969> hsls <02009> hnhw <07200> aryw <05869> wynye <05375> avyw(18:2)

18:2 anableqav <308> de <1161> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> autou <846> eiden <3708> kai <2532> idou <2400> treiv <5140> andrev <435> eisthkeisan <2476> epanw <1883> autou <846> kai <2532> idwn <3708> prosedramen <4370> eiv <1519> sunanthsin <4877> autoiv <846> apo <575> thv <3588> yurav <2374> thv <3588> skhnhv <4633> autou <846> kai <2532> prosekunhsen <4352> epi <1909> thn <3588> ghn <1065>

18:3 <05650> Kdbe <05921> lem <05674> rbet <04994> an <0408> la <05869> Kynyeb <02580> Nx <04672> ytaum <04994> an <0518> Ma <0113> ynda <0559> rmayw(18:3)

18:3 kai <2532> eipen kurie <2962> ei <1487> ara <685> euron <2147> carin <5485> enantion <1726> sou <4771> mh <3165> parelyhv <3928> ton <3588> paida <3816> sou <4771>

18:4 <06086> Ueh <08478> txt <08172> wneshw <07272> Mkylgr <07364> wuxrw <04325> Mym <04592> jem <04994> an <03947> xqy(18:4)

18:4 lhmfyhtw <2983> dh <1161> udwr <5204> kai <2532> niqatwsan <3538> touv <3588> podav <4228> umwn <4771> kai <2532> kataquxate <2711> upo <5259> to <3588> dendron <1186>

18:5 <01696> trbd <0834> rsak <06213> hvet <03651> Nk <0559> wrmayw <05650> Mkdbe <05921> le <05674> Mtrbe <03651> Nk <05921> le <03588> yk <05674> wrbet <0310> rxa <03820> Mkbl <05582> wdeow <03899> Mxl <06595> tp <03947> hxqaw(18:5)

18:5 kai <2532> lhmqomai <2983> arton <740> kai <2532> fagesye <2068> kai <2532> meta <3326> touto <3778> pareleusesye <3928> eiv <1519> thn <3588> odon <3598> umwn <4771> ou <3739> eineken exeklinate <1578> prov <4314> ton <3588> paida <3816> umwn <4771> kai <2532> eipan outwv <3778> poihson <4160> kaywv <2531> eirhkav

18:6 <05692> twge <06213> yvew <03888> yswl <05560> tlo <07058> xmq <05429> Myao <07969> sls <04116> yrhm <0559> rmayw <08283> hrv <0413> la <0168> hlhah <085> Mhrba <04116> rhmyw(18:6)

18:6 kai <2532> espeusen <4692> abraam <11> epi <1909> thn <3588> skhnhn <4633> prov <4314> sarran kai <2532> eipen auth <846> speuson <4692> kai <2532> furason tria <5140> metra <3358> semidalewv <4585> kai <2532> poihson <4160> egkrufiav

18:7 <0853> wta <06213> twvel <04116> rhmyw <05288> renh <0413> la <05414> Ntyw <02896> bwjw <07390> Kr <01241> rqb <01121> Nb <03947> xqyw <085> Mhrba <07323> Ur <01241> rqbh <0413> law(18:7)

18:7 kai <2532> eiv <1519> tav <3588> boav <1016> edramen <5143> abraam <11> kai <2532> elaben <2983> moscarion apalon <527> kai <2532> kalon <2570> kai <2532> edwken <1325> tw <3588> paidi <3816> kai <2532> etacunen tou <3588> poihsai <4160> auto <846>

18:8 <0398> wlkayw <06086> Ueh <08478> txt <05921> Mhyle <05975> dme <01931> awhw <06440> Mhynpl <05414> Ntyw <06213> hve <0834> rsa <01241> rqbh <01121> Nbw <02461> blxw <02529> hamx <03947> xqyw(18:8)

18:8 elaben <2983> de <1161> bouturon kai <2532> gala <1051> kai <2532> to <3588> moscarion o <3739> epoihsen <4160> kai <2532> pareyhken <3908> autoiv <846> kai <2532> efagosan <2068> autov <846> de <1161> pareisthkei <3936> autoiv <846> upo <5259> to <3588> dendron <1186>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA