TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Keluaran 27

27:1 <06967> wtmq <0520> twma <07969> slsw <04196> xbzmh <01961> hyhy <07251> ewbr <07341> bxr <0520> twma <02568> smxw <0753> Kra <0520> twma <02568> smx <07848> Myjs <06086> yue <04196> xbzmh <0853> ta <06213> tyvew(27:1)

27:1 kai <2532> poihseiv <4160> yusiasthrion <2379> ek <1537> xulwn <3586> ashptwn pente <4002> phcewn <4083> to <3588> mhkov <3372> kai <2532> pente <4002> phcewn <4083> to <3588> eurov tetragwnon <5068> estai <1510> to <3588> yusiasthrion <2379> kai <2532> triwn <5140> phcewn <4083> to <3588> uqov <5311> autou <846>

27:2 <05178> tsxn <0853> wta <06823> typuw <07161> wytnrq <01961> Nyyht <04480> wnmm <06438> wytnp <0702> ebra <05921> le <07161> wytnrq <06213> tyvew(27:2)

27:2 kai <2532> poihseiv <4160> ta <3588> kerata <2768> epi <1909> twn <3588> tessarwn <5064> gwniwn <1137> ex <1537> autou <846> estai <1510> ta <3588> kerata <2768> kai <2532> kaluqeiv <2572> auta <846> calkw

27:3 <05178> tsxn <06213> hvet <03627> wylk <03605> lkl <04289> wyttxmw <04207> wytglzmw <04219> wytqrzmw <03257> wyeyw <01878> wnsdl <05518> wytryo <06213> tyvew(27:3)

27:3 kai <2532> poihseiv <4160> stefanhn tw <3588> yusiasthriw <2379> kai <2532> ton <3588> kalupthra autou <846> kai <2532> tav <3588> fialav <5357> autou <846> kai <2532> tav <3588> kreagrav autou <846> kai <2532> to <3588> pureion autou <846> kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> poihseiv <4160> calka

27:4 <07098> wytwuq <0702> ebra <05921> le <05178> tsxn <02885> tebj <0702> ebra <07568> tsrh <05921> le <06213> tyvew <05178> tsxn <07568> tsr <04639> hvem <04345> rbkm <0> wl <06213> tyvew(27:4)

27:4 kai <2532> poihseiv <4160> autw <846> escaran ergw <2041> diktuwtw calkhn kai <2532> poihseiv <4160> th <3588> escara tessarav <5064> daktuliouv <1146> calkouv epi <1909> ta <3588> tessara <5064> klith

27:5 <04196> xbzmh <02677> yux <05704> de <07568> tsrh <01961> htyhw <04295> hjmlm <04196> xbzmh <03749> bkrk <08478> txt <0853> hta <05414> httnw(27:5)

27:5 kai <2532> upoyhseiv <5294> autouv <846> upo <5259> thn <3588> escaran tou <3588> yusiasthriou <2379> katwyen estai <1510> de <1161> h <3588> escara ewv <2193> tou <3588> hmisouv tou <3588> yusiasthriou <2379>

27:6 <05178> tsxn <0853> Mta <06823> typuw <07848> Myjs <06086> yue <0905> ydb <04196> xbzml <0905> Mydb <06213> tyvew(27:6)

27:6 kai <2532> poihseiv <4160> tw <3588> yusiasthriw <2379> foreiv <5409> ek <1537> xulwn <3586> ashptwn kai <2532> pericalkwseiv autouv <846> calkw

27:7 <0853> wta <05375> tavb <04196> xbzmh <06763> telu <08147> yts <05921> le <0905> Mydbh <01961> wyhw <02885> tebjb <0905> wydb <0853> ta <0935> abwhw(27:7)

27:7 kai <2532> eisaxeiv <1521> touv <3588> foreiv <5409> eiv <1519> touv <3588> daktuliouv <1146> kai <2532> estwsan <1510> oi <3588> foreiv <5409> kata <2596> ta <3588> pleura <4125> tou <3588> yusiasthriou <2379> en <1722> tw <3588> airein <142> auto <846>

27:8 o <06213> wvey <03651> Nk <02022> rhb <0853> Kta <07200> harh <0834> rsak <0853> wta <06213> hvet <03871> txl <05014> bwbn(27:8)

27:8 koilon sanidwton poihseiv <4160> auto <846> kata <2596> to <3588> paradeicyen soi <4771> en <1722> tw <3588> orei <3735> outwv <3778> poihseiv <4160> auto <846>

27:9 <0259> txah <06285> hapl <0753> Kra <0520> hmab <03967> ham <07806> rzsm <08336> ss <02691> ruxl <07050> Myelq <08486> hnmyt <05045> bgn <06285> tapl <04908> Nksmh <02691> rux <0853> ta <06213> tyvew(27:9)

27:9 kai <2532> poihseiv <4160> aulhn <833> th <3588> skhnh <4633> eiv <1519> to <3588> klitov to <3588> prov <4314> liba <3047> istia thv <3588> aulhv <833> ek <1537> bussou <1040> keklwsmenhv mhkov <3372> ekaton <1540> phcwn <4083> tw <3588> eni <1519> klitei

27:10 <03701> Pok <02838> Mhyqsxw <05982> Mydmeh <02053> yww <05178> tsxn <06242> Myrve <0134> Mhyndaw <06242> Myrve <05982> wydmew(27:10)

27:10 kai <2532> oi <3588> stuloi <4769> autwn <846> eikosi <1501> kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> eikosi <1501> calkai kai <2532> oi <3588> krikoi autwn <846> kai <2532> ai <3588> qalidev autwn <846> argurai

27:11 <03701> Pok <02838> Mhyqsxw <05982> Mydmeh <02053> yww <05178> tsxn <06242> Myrve <0134> Mhyndaw <06242> Myrve <05982> *wydwmew {wdmew} <0753> Kra <03967> ham <07050> Myelq <0753> Krab <06828> Nwpu <06285> tapl <03651> Nkw(27:11)

27:11 outwv <3778> tw <3588> klitei tw <3588> prov <4314> aphliwthn istia ekaton <1540> phcwn <4083> mhkov <3372> kai <2532> oi <3588> stuloi <4769> autwn <846> eikosi <1501> kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> eikosi <1501> calkai kai <2532> oi <3588> krikoi kai <2532> ai <3588> qalidev twn <3588> stulwn <4769> kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> perihrgurwmenai argurw <696>

27:12 <06235> hrve <0134> Mhyndaw <06235> hrve <05982> Mhydme <0520> hma <02572> Mysmx <07050> Myelq <03220> My <06285> tapl <02691> ruxh <07341> bxrw(27:12)

27:12 to <3588> de <1161> eurov thv <3588> aulhv <833> to <3588> kata <2596> yalassan <2281> istia penthkonta <4004> phcwn <4083> stuloi <4769> autwn <846> deka <1176> kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> deka <1176>

27:13 <0520> hma <02572> Mysmx <04217> hxrzm <06924> hmdq <06285> tapl <02691> ruxh <07341> bxrw(27:13)

27:13 kai <2532> eurov thv <3588> aulhv <833> to <3588> prov <4314> noton <3558> istia penthkonta <4004> phcewn <4083> stuloi <4769> autwn <846> deka <1176> kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> deka <1176>

27:14 <07969> hsls <0134> Mhyndaw <07969> hsls <05982> Mhydme <03802> Ptkl <07050> Myelq <0520> hma <06240> hrve <02568> smxw(27:14)

27:14 kai <2532> pentekaideka phcewn <4083> to <3588> uqov <5311> twn <3588> istiwn tw <3588> klitei tw <3588> eni <1519> stuloi <4769> autwn <846> treiv <5140> kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> treiv <5140>

27:15 <07969> hsls <0134> Mhyndaw <07969> hsls <05982> Mhydme <07050> Myelq <06240> hrve <02568> smx <08145> tynsh <03802> Ptklw(27:15)

27:15 kai <2532> to <3588> klitov to <3588> deuteron <1208> deka <1176> pente <4002> phcwn <4083> twn <3588> istiwn to <3588> uqov <5311> stuloi <4769> autwn <846> treiv <5140> kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> treiv <5140>

27:16 <0702> hebra <0134> Mhyndaw <0702> hebra <05982> Mhydme <07551> Mqr <04639> hvem <07806> rzsm <08336> ssw <08144> yns <08438> telwtw <0713> Nmgraw <08504> tlkt <0520> hma <06242> Myrve <04539> Kom <02691> ruxh <08179> reslw(27:16)

27:16 kai <2532> th <3588> pulh <4439> thv <3588> aulhv <833> kalumma eikosi <1501> phcwn <4083> to <3588> uqov <5311> ex <1537> uakinyou <5192> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> kokkinou <2847> keklwsmenou kai <2532> bussou <1040> keklwsmenhv th <3588> poikilia tou <3588> rafideutou stuloi <4769> autwn <846> tessarev <5064> kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> tessarev <5064>

27:17 <05178> tsxn <0134> Mhyndaw <03701> Pok <02053> Mhyww <03701> Pok <02836> Myqsxm <05439> bybo <02691> ruxh <05982> ydwme <03605> lk(27:17)

27:17 pantev <3956> oi <3588> stuloi <4769> thv <3588> aulhv <833> kuklw kathrgurwmenoi arguriw <694> kai <2532> ai <3588> kefalidev <2777> autwn <846> argurai kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> calkai

27:18 <05178> tsxn <0134> Mhyndaw <07806> rzsm <08336> ss <0520> twma <02568> smx <06967> hmqw <02572> Mysmxb <02572> Mysmx <07341> bxrw <0520> hmab <03967> ham <02691> ruxh <0753> Kra(27:18)

27:18 to <3588> de <1161> mhkov <3372> thv <3588> aulhv <833> ekaton <1540> ef <1909> ekaton <1540> kai <2532> eurov penthkonta <4004> epi <1909> penthkonta <4004> kai <2532> uqov <5311> pente <4002> phcwn <4083> ek <1537> bussou <1040> keklwsmenhv kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> calkai

27:19 o <05178> tsxn <02691> ruxh <03489> tdty <03605> lkw <03489> wytdty <03605> lkw <05656> wtdbe <03605> lkb <04908> Nksmh <03627> ylk <03605> lkl(27:19)

27:19 kai <2532> pasa <3956> h <3588> kataskeuh kai <2532> panta <3956> ta <3588> ergaleia kai <2532> oi <3588> passaloi thv <3588> aulhv <833> calkoi

27:20 <08548> dymt <05216> rn <05927> tlehl <03974> rwaml <03795> tytk <02134> Kz <02132> tyz <08081> Nms <0413> Kyla <03947> wxqyw <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <06680> hwut <0859> htaw(27:20)

27:20 kai <2532> su <4771> suntaxon <4929> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> kai <2532> labetwsan <2983> soi <4771> elaion <1637> ex <1537> elaiwn <1637> atrugon kayaron <2513> kekommenon <2875> eiv <1519> fwv <5457> kausai <2545> ina <2443> kahtai <2545> lucnov <3088> dia <1223> pantov <3956>

27:21 o <03478> larvy <01121> ynb <0854> tam <01755> Mtrdl <05769> Mlwe <02708> tqx <03068> hwhy <06440> ynpl <01242> rqb <05704> de <06153> brem <01121> wynbw <0175> Nrha <0853> wta <06186> Krey <05715> tdeh <05921> le <0834> rsa <06532> tkrpl <02351> Uwxm <04150> dewm <0168> lhab(27:21)

27:21 en <1722> th <3588> skhnh <4633> tou <3588> marturiou <3142> exwyen <1855> tou <3588> katapetasmatov <2665> tou <3588> epi <1909> thv <3588> diayhkhv <1242> kausei <2545> auto <846> aarwn <2> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autou <846> af <575> esperav <2073> ewv <2193> prwi <4404> enantion <1726> kuriou <2962> nomimon <3545> aiwnion <166> eiv <1519> tav <3588> geneav <1074> umwn <4771> para <3844> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA